Många svenska företag missar att samla in data

Affärerna En undersökning genomförd av AI-företaget Telescope och YouGov visar på stora brister hos företag när det gäller att samla in data och att de därför riskerar att tappa affärer.

Många svenska företag missar att samla in data

Data har blivit den nya hårdvalutan om man ska ha chans att veta vad som faktiskt fungerar för affären eller inte. I Telescopes undersökning har man samlat information från 500 vd:ar och it-chefer från storbolag i Sverige, och resultatet visar stora brister utifrån både ett affärs- och varumärkesperspektiv.

Förutom brister när det kommer till att samla in data, finns det också brister i hur bolag använder sin data. Många företag kan inte alls avläsa hur datan påverkar deras marknadsinsatser, varken positivt eller negativt. 

Undersökningen visar bland annat att:

– 54 % av bolagen samlar inte in data över huvud taget. Med data avses exempelvis marknadsundersökningsdata, varumärkesmätningar, kund- och användarinformation, tillverkningsdata med mera. 

– Nästan en tredjedel, 31 % av bolagen har inte ett tydligt syfte med den data som samlas in utöver att analysera det operativa arbetet.

– Av de som samlar in data är det bara 26 % som svarar att man använder den för att avläsa resultat från marknadsinsatser som görs.

– Flera bolag använder inte alla delar i den data man samlat in, 32 % av dem menar att det är för att man inte kunnat koppla den samman på ett önskvärt sätt.

– 40 % av cheferna får inte något underlag från organisationen som visar att varumärkesbyggande arbete för bolaget påverkar företagets affärs positivt eller inte.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.