Många chefer vet inte hur de ska använda Business Intelligence

Business Intelligence Små och medelstora företag har inte alltid själva den kunskap som behövs för att nyttja olika it-lösningar för maximal effektivitet inom verksamheten. I sin forskning har Kristens Gudfinnsson, doktorand vid Högskolan i Skövde, tagit fram ett ramverk som ska hjälpa företagen att använda sina it-lösningar på ett bättre sätt, utefter verksamhetens behov. 

Många chefer vet inte hur de ska använda Business Intelligence
Kristens Gudfinnson

I Sverige finns många små och medelstora företag som är duktiga på produktion. Framför sig har de nu en stor utmaning i det som brukar kallas Industri 4.0, eller Smart Factories, som handlar om att använda olika IT-lösningar för att effektivisera och automatisera verksamheten.

Kristens Gudfinnsson är doktorand i informationsteknologi på Högskolan i Skövde, och forskar inom området Business Intelligence (BI). Hans forskning syftar till att hjälpa företag öka sin effektivitet genom att fatta bättre beslut med hjälp av insamlad data.

– Både min egen och tidigare forskning visar att chefer ofta inte riktigt vet var i verksamheten de ska börja använda Business Intelligence eller vad BI kan göra för dem, säger Kristens Gudfinnsson.

När ansvariga har dålig förståelse kan det resultera i att företaget köper ett nytt it-system, med förhoppningen att det ska lösa många av problemen. Finns det inte kunskap inom företaget kring vad systemet ska stödja eller vilka aktiviteter och processer som behöver förändras, riskerar det att bli en kostsam affär med många konsulttimmar.

– Det är väldigt mycket fokus på produktion, med all rätt då det är produktionsföretag. Det finns dock även andra aspekter av verksamheten som också kan dra nytta av BI, exempelvis lager, inköp eller förbättrad kundkontakt. Så frågan är hur vi kan hjälpa företag att tillämpa BI inom sin verksamhet, utifrån ett helhetsperspektiv, berättar Kristens Gudfinnsson.

För att stötta företagen i att bättre kunna ta till sig och använda BI har Kristens Gudfinnsson tagit fram ett ramverk. I första hand ska företagen kunna nyttja sina befintliga it-system. Genom att följa ramverket och utföra de aktiviteter som rekommenderas kommer företagen att kunna identifiera områden där BI kan stödja verksamheten och sedan avgöra om de nuvarande it-systemen fungerar. Har företaget inte rätt mjukvara utifrån de behov som identifierats blir företaget en bättre beställare då de redan i förväg vet vad som krävs av ett nytt system.

I sitt arbete med att ta fram ramverket har Kristens Gudfinnsson samarbetat med fyra små och medelstora tillverkningsföretag i Skaraborg och ett i Norge. Nästa steg är att få fler företag att delta i arbetet. De nya företagen kommer att kunna tillföra mer information utifrån sina egna erfarenheter och på så sätt vidareutveckla ramverket.

– Det är just informationen från företagen som är så viktig – att kunna dra lärdom av hur de upplever att det är att jobba med och följa ramverket. Det ger mig insikter om vilka riktlinjer jag kan lägga till så att andra bolag i andra branscher också kan använda det här ramverket för att få högre effektivitet i sin verksamhet, avslutar Kristens Gudfinnsson.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.