Lukter kan skapa en bättre arbetsmiljö

HR & Arbetsmiljö Design är inte bara det vi ser och känner. I en ny studie visas hur det är möjligt att designa med lukter för en positiv helhetsupplevelse av en inomhusmiljö.

Lukter kan skapa en bättre arbetsmiljö
Utan lukter tappar vi också kopplingen till människor, platser, händelser och minnesvärda stunder. Foto Adobe Stock

Under lång tid hade Jyoti Kapur, textildesigner med många års internationell erfarenhet och numera doktor i textildesign vid Textilhögskolan i Borås, funderat över hur upplevelser i olika utrymmen påverkar oss känslomässigt och avgör om vi vill stanna kvar där eller inte. Trots att en miljö upplevs genom ett samspel mellan våra fem olika sinnen, upptäckte hon att lukter i en textil kontext var ett hittills outforskat område. Driven av utmaningen att fylla ett tomrum och stilla sin nyfikenhet beslutade Jyoti Kapur sig för att forska i hur byggda inomhusmiljöer kan designas genom att använda lukt som material.

– Vid interiör design tas lukter ofta bort, eftersom de anses vara ett problem. Jag undersöker hur lukter kan inkluderas i våra inomhusmiljöer. Det är viktigt att det görs eftersom luktsinnet, på ett sublimt sätt, ger oss värdefull information om omgivningen, säger hon och fortsätter:

– Utan lukter tappar vi också kopplingen till människor, platser, händelser och minnesvärda stunder som annars skulle ha skapat en familjär känsla, fått oss att känna oss bekväma och därmed må bra.

Att fokusera på lukt som material är något helt nytt inom det här forskningsfältet.

– Det finns ett behov av att inkludera icke-visuella designmaterial, som lukter, i högre designutbildning och yrkesverksamhet, eftersom de är viktiga för den totala designupplevelsen. Men hittills har vi saknat grundläggande förståelse för lukter som material, vad som utmärker dem och hur man därmed kan designa med dem, konstaterar Jyoti Kapur.

Det är en förståelse som hon genom sin avhandling On the Textility of Smell in Spatial Design vill bidra till att öka. Syftet med avhandlingen är att utifrån ett holistiskt perspektiv undersöka lukt som ett designmaterial i interiör design. Detta med hjälp av textilier och atmosfäriska kvaliteter av luft, fuktighet och temperaturer som kan förmedla dofter i mikroklimatzoner inomhus.

Att utforma experimenten beskriver Jyoti Kapur som en utmaning, eftersom det här är första gången som hon designar med icke-visuella material.

– Jag saknade referenser till metoder och verktyg som fungerar när det gäller just lukter. Lösningen blev att använda metoder och verktyg från textildesign som jag har min bakgrund i. Jag är väldigt glad över att det fungerade och att det gav ett unikt perspektiv till att designa med lukter.

Resultatet visar att atmosfäriska faktorer kan spela en viktig roll för upplevelsen av lukter, på så vis att luftflöden för med sig lukter och fördelar dem i rummet. Vidare håller fuktigheten luktmolekyler i luften och vid högre temperaturer är dessa molekyler extremt dynamiska i sina rörelser. Därtill har textilier visat sig ha en god förmåga att absorbera lukter. En slutsats är att interiöra miljöer inte bara kan designas med färger, mönster och textilier, utan även luktuttryck – som tillför ytterligare en betydelsefull dimension för designupplevelsen.

Jyoti Kapur berättar att tiden som doktorand vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås, har flugit fram och att hon fått verka i en mycket stimulerande miljö. Nu känner hon en stor glädje över att avhandlingen är klar och planerar att fördjupa sig ytterligare inom området.

– Jag är väldigt intresserad av att fortsätta forska om lukter i ett samarbete med andra forskare och designers på en internationell nivå. Så nu söker jag aktivt efter samarbetspartners. Det behövs mer studier på området.

Hennes egen forskning banar väg för vidare tvärvetenskaplig forskning bland annat vad gäller att ta fram material som kan absorbera och sprida dofter.

– Jag hoppas på en utveckling av de här koncepten så att vi inom textildesign framöver kommer att ha valmöjligheten att skapa olika luktatmosfärer i inomhusmiljöer. Och därmed bidra till en positiv helhetsupplevelse, avslutar Jyoti Kapur.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.