Löneförhandla som vd – så gör du

Personligt Vad ska du tänka på när anställningsavtalet som vd ska förhandlas? Vad ska du begära för ersättning? Och är det skillnad på små och större företag? Peder Bertilsson, lönestrateg på Ledarna, förklarar.

Löneförhandla som vd – så gör du
Som vd har du vanligtvis inget kollektivavtal att luta dig mot. Foto: Adobe stock

Som vd är du ansvarig för att leda och forma företagets strategi. Det är en stor och viktig roll, och det är rimligt att ditt anställningsavtal speglar detta. Men hur ska man tänka när det är dags att avtala om lön?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– I grunden måste du som vd, oavsett om du ska leda ett stort eller ett litet företag, tänka på att du inte omfattas av LAS och vanligtvis finns inget kollektivavtal att luta sig mot. Så ta dig tiden att formulera ett bra avtal, säger Peder Bertilsson, lönestrateg på Ledarna.

Han pekar ut tre områden som är viktiga att hålla i minnet:

 • Lön. Fasta och rörliga delar, det vill säga grundlön, incitamentsprogram och förmåner.
 • Ekonomiskt skydd vid uppsägning.
 • Försäkringsskydd, till exempel ansvarsförsäkring, tjänstepensionsförsäkring och sjukförsäkring.

Viktigt med bra lönenivå från start

När du ska förbereda dig för att förhandla om ett vd-avtal, så bör du fundera på dessa områden ur ett helhetsperspektiv. Att inte omfattas av LAS innebär att du som vd saknar anställningsskydd vilket avtalet bör ta höjd för. Du bör fundera över vilken roll du kommer att få, komplexiteten i bolaget, och vilka erfarenheter du för med dig in i företaget. Ju mer kompetens, desto värdefullare är du.

Tips

Så undersöker du löneläget inför förhandlingen

Gör en enkel marknadsundersökning. Titta på erkända vd:ar, både inom branschen och inom rätt typ av företag. Läs årsredovisningar och branschrapporter för att få fram ersättningsnivån.

Läs lönestatistik

 • Ledarna har den digitala tjänsten Lönekollen på sin sajt, där medlemmar och till viss del icke-medlemmar kan söka på löner för olika branscher.
 • Svenskt näringsliv har sajten Ekonomifakta.se med statistik som är öppen för alla, sök på ”vd-löner”.
 • SCB har samlat lite lönestatistik för vd:ar i sin statistikdatabas på webben. Där man kan söka på yrkeskoden 1120 (”Verkställande direktörer m.fl.”) och få fram se lön per region eller lön per ålder.

Lönenivåerna skiljer sig givetvis mellan branscher och storlek på företag. För att veta vad som är rimligt att begära bör du själv undersöka marknadsläget i förväg.

– Det är viktigt att man hamnar på en bra lönenivå redan från början, så att man får en bra start i sitt nya jobb. Du ska ligga på en rimlig nivå för branschen, plus avtala om årliga revisioner, där man tittar på både lön och förmåner återkommande och ser om de bör ändras, säger Peder Bertilsson.

Peder Bertilsson, lönestrateg på Ledarna. Han har mångårig erfarenhet av att coacha, utbilda och ge råd till chefer i frågor om lön och ledarskap. Foto: Patrik Lundin Frilansbild

– Skrivs avtalet riktigt så kan du fokusera på verksamheten och att göra ett bra jobb framåt, utan att behöva tänka allt för mycket på lönen därefter.

Få förmåner i offentlig verksamhet

Det är vedertaget att ha någon form av förmåner kopplade till vd-avtalet, så det ska man ha med i sitt tänk när man ska förhandla, rekommenderar Peder Bertilsson. Men även gällande förmåner är skillnaderna stora, framför allt mellan bolag inom privat och offentlig sektor.

– Vissa former av förmåner finns inte på samma sätt i den offentliga sektorn, och den insikten ska man ha med sig in i förhandlingen så att man agerar respektfullt och kommer med rimliga förväntningar, påpekar Peder Bertilsson.

Förmånerna på den offentliga sidan brukar vara få, och vanligtvis kopplade till pension, sjukvårdsförmåner och bilförmån. I privata bolag förekommer oftast det ovanstående och dessutom allt från bonus, options- och aktieprogram till hushållsnära tjänster och vinstdelning.

Fakta

Vd-löner enligt Svenskt näringslivs statistik

Lönespridning på branschnivå 2022

Statistiken visar botten (10:e percentilen), medianen och toppen (90:e percentilen).

Jord- och skogsbruk
P10: 36 000
Median: 60 500
P90: 110 500

Byggnadsverksamhet
P10: 40 000
Median: 63 000
P90: 111 000

Handel, Hotell & Restaurang
P10: 44 000
Median: 87 000
P90: 205 500

Transporter
P10: 40 000
Median: 75 500
P90: 158 500

Tjänster & Service
P10: 54 500
Median: 104 500
P90: 248 000

Industri
P10: 55 000
Median: 108 000
P90: 217 000

Totalt
P10: 46 500
Median: 93 000
P90: 206 500

Underlaget utgörs av vd:ar i företag anslutna till Svenskt näringsliv. Lönebegreppet som används är den totala månadslönen.

Tänk också på mjuka värden

I ett balanserat vd-avtal finns skrivningar om årliga revisioner av ersättningen. Här får du som vd en chans att lyfta fram dina styrkor och framgångar under året som varit, i vad som ofta kallas ett prestationssamtal. Har du avtalat om bonus är det säkert kopplat till mätbara resultat. Men glöm inte bort att även ta upp icke mätbara framgångar i prestationssamtalet, råder Peder Bertilsson. Mjuka värden såsom:

 • Hur du hanterar akuta och oförutsedda situationer.
 • Hur du har förnyat eller förändrat verksamheten.
 • Hur du aktivt har arbetat med att lösa konflikter eller motsättningar.
 • Hur du har jobbat med medarbetarutveckling.

Ge dig inte för hög lön

Förhandlingen och prestationssamtalen sker förmodligen i samspråk med styrelseordföranden. Det är oftast styrelsen som sätter vd:ns lön, och det är vanligtvis ordföranden du förhandlar med. Det är ett tillfälle för styrelsen att få en gemensam bild av vd:ns arbete under året, vd:ns ledarskap, hans och hennes prestation, och hur vd:n har bidragit till företagets utveckling. Ju mer kommunikation med styrelsen vd:n har desto bättre.

– Förhoppningsvis så har vd:n och styrelseordföranden en kontinuerlig dialog under året. Då blir lönesamtalet ingen överraskning sedan, säger Peder Bertilsson.

Men i det lilla bolaget då, där vd:n också är ensam ägare – kan vd:n sätta sin egen lön?

– Ja, det förekommer, säger Peder Bertilsson. I Sverige har vd:ar som är ensamma ägare i mindre privata aktiebolag möjlighet att sätta sin egen lön, förutsatt att den är rimlig och förenlig med bolagets ekonomiska ställning och branschnormerna.

Rimligheten i vd-lönen blir viktig exempelvis om dagen kommer då aktiebolaget går i konkurs. Då kommer konkursförvaltaren att titta på om vd:n har haft för hög lön.

– Det normala är att styrelsen har befogenhet att bestämma över vd:s lön och förmåner. De kan till exempel bilda en ersättningskommitté, för att undvika intressekonflikter och försäkra sig om väl avvägda lönebeslut, tipsar Peder Bertilsson.

Tips

Så här kan styrelsen i det lilla bolaget hantera löneförhandling med vd

 1. Upprätta en skriftlig överenskommelse om hur man tänker kring vd:ns lön i anställningsavtalet. Utgå från branschnormer och titta på ansvar, kompetens och villkor.
 2. Följ en dokumenterad process för lönesättning. Om man är få i företaget kan man ha ett rådgivande organ som granskar vd:ns beslut och diskuterar vd:ns lön och villkor utanför bolaget.
 3. Det rådgivande organet kan sedan följa upp över tid: har utvecklingen varit rimlig?

Fakta

Lönenivå enligt Ledarnas Lönekollen

Högsta chef, alla arbetsområden, alla branscher

10% tjänar mindre än 53 500 kr

25% tjänar mindre än 65 450 kr

50% Medianlön 82 500 kr

25% tjänar mer än 108 000 kr

10% tjänar mer än 146 800 kr

(Antal individer i urvalet 1 511)

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.