Expertens tips: Knepen för en drivande ledningsgrupp

LEDNINGSGRUPPEN Av med avdelningskepsen – och på med ledningsgruppshatten. För att få en ledningsgrupp att fungera måste alla som finns med i den ta ett helhetsansvar och inte gå in på detaljer.

Expertens tips: Knepen för en drivande ledningsgrupp
Åsa Grundén konstaterar att ledningsgruppen blir produktiv om man kan ta vara på olikheter och olika fallenheter. Foto: Bengt Alm

En bra ledningsgrupp har stor betydelse för att få ett väl fungerande och lönsamt företag, och en trygg ledningsgrupp kan både fatta viktiga strategiska beslut och hantera svåra frågor. Knepet är att ta på sig ledningsgruppshatten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Det gäller att ta av sig den egna enhetens keps, lämna lojaliteten med sin del av företaget, släppa särintressen och ta på sig hela företagets hatt. Sedan är det också viktigt att representera helheten i sin egen avdelning, säger Åsa Grundén, vd för konsultbolaget Advantum Progress, som hjälper företag att få förändring att fungera.

Ledningsgruppsmedlemmens roll är en helt annan roll än den i linjen. Vad krävs då av denne?

– Hen måste ha någon nivå av kunskap kring alla delar av organisationen, behöver inte vara expert men veta tillräckligt för att se möjligheter och konsekvenser inför beslut.

Åsa Grundén betonar också att medlemmen i ledningsgruppen måste ha engagemang och intresse för helheten, ta gemensamt ansvar för framgångar och för att lösa motgångar, vara påläst och aktiv i ledningsgruppens arbete.

– Det är klokt att gemensamt definiera vad som krävs i rollen.

Att hålla strategisk höjd i mötena är viktigt för att ledningsgruppen ska göra verklig nytta.

– Man måste definiera och fokusera på vad som är rätt saker att göra utifrån uppdraget och hjälpa varandra att hålla den nivån. Det är inte ovanligt att ledningsgrupper arbetar för mycket med operativa ärenden som är enkla att fatta beslut om.

Ta vara på olikheter

Ledningsgruppen blir produktiv om man kan ta vara på olikheter och olika fallenheter. Man ska fråga sig hur var och en bäst kan bidra till gruppens arbete.

– Då gäller det inte yrkeskunskap utan fallenhet, till exempel för att kvalitetssäkra detaljer, tänka utanför boxen, hålla extern spaning och hämta idéer, fördjupa kunskaper, driva framdrift eller för att hålla ihop gruppen. Helt enkelt rätt person för uppgifterna som dyker upp under arbetet, säger Åse Grundén.

Att hålla strategisk höjd i mötena är viktigt för att ledningsgruppen ska göra verklig nytta.

– Man måste definiera och fokusera på vad som är rätt saker att göra utifrån uppdraget och hjälpa varandra att hålla den nivån. Det är inte ovanligt att ledningsgrupper arbetar för mycket med operativa ärenden som är enkla att fatta beslut om.

En trygg grupp

Det gäller också att bygga en trygg grupp. Hon betonar att man ska lägga tid på att skapa tydliga förhållningssätt och en god arbetsmiljö, till exempel vara intresserad av andras input och bjuda in alla i diskussionen, vara nyfiken, lyhörd och prestigelös.

– Det är mycket viktigt att vårda relationerna i ledningsgruppen. Det viktigaste av allt är tillit. Om alla är trygga kan man tillsammans uträtta storverk och det blir även lättare att fatta svåra beslut, säger Åsa Grundén.

Vidare betonar hon vikten av att skapa struktur för mötesinnehåll, ha en bra agenda, kräva att medlemmarna är väl förberedda och ägna mötet åt att diskutera inför beslut.

– Man bör införa kontinuerlig uppföljning av samarbetet och feedback, till exempel avsluta mötet med fem minuters resonemang om vad man gjorde bra utifrån förhållningssätt och vad man kan tänka på till nästa gång, avslutar Åsa Grundén.

Åsa Grundén tipsar

Lämplig nivå på frågor att ta upp i ledningsgruppen

 • Definiera värde för kunderna för långsiktig framgång.
 • Implementera strategi i en verksamhetsplan med budget.
 • Följa upp verksamhetens resultat och nyckeltal.
 • Skapa förutsättningar för prioritet och fokus i organisationen.
 • Organisera omvärldsspaning som bidrar till underlag för verksamhetens utveckling.
 • Dela information och koordinera verksamhetsövergripande frågor.
 • Besluta policyer och riktlinjer som vägleder verksamheten.
 • Utveckla organisationen och förutsättningar för rätt kompetens och resurser.
 • Skapa förutsättningar för en stark företagskultur.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.