Experten svarar: Nycklar till lärande och engagemang

Ledningsgruppen Hur man får till en lärande organisation och en framgångsrik ledningsgrupp? Anders Hedin svarar på publikens frågor.

Experten svarar: Nycklar till lärande och engagemang
Anders Hedin resonerar och svarar på frågor om modernt ledarskap. Foto: Adobe Stock/privat

Föreläsaren och ledarskapsexperten Anders Hedin talade på Ledningsgruppsdagen 2024. Här svarar han på publikens frågor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Fråga: ”Hur får man en verkligt riktig ’lärande organisation’?”

Första steget måste bli (enligt min mening) att ledningen bestämmer sig för att ge ökat mandat och ansvar till medarbetarna. Nyckelordet är tillit. En klassisk metod är att delegera. Vi ska här komma ihåg att inte bara delegera uppgifter utan delegera ansvar. För att skapa närvaro hos mellancheferna kan vi använda den coachande ledarstilen. Ställa frågor. Följa upp, Visa att vi bryr oss. Stödjer.

Fråga: ”Vad är de 4 strategier som skapar psykologisk trygghet?”

Psykologisk trygghet bygger på att vi med nya metoder från hjärnforskningen dämpar oro och ältande. Detta sker med fyra verktyg:

 1. Kunskap om hur hjärnan fungerar.
 2. Lära sig responsfördröjning
 3. Kognitiv flexibilitet
 4. Ifrågasätta oron och ältandet

Psykologisk trygghet gynnas också av socialt sammanhang. Ensam är inte stark.

Psykologisk trygghet ökar också med ökad kompetens. Ju bättre vi är på något desto mindre stressade blir vi.

Reflektera gärna över de ”fyra pelarna” ovan och hur de är kopplade till varandra.

Fråga: ”Hur kan man vara tydlig med riktning utan mål?”

Det klassiska målet vi jobbat med hittills ska vara SMART. Specifika, Mätbara, Attraktiva, Realistiska, Tidsatta (eller SMARTA med Accepterat).

Den största skillnaden mellan mål och strategier eller syften är att mål är mätbara.

En riktning behöver inte vara specifik, tidsatt eller mätbar för att fungera som riktning.

Ett mål är ofta svaret på vad vi vill uppnå. Undersökningar visar att både hur vi ska göra och varför vi ska göra det är mer motiverande. En enkel referens på detta är Simon Sineks TED talk ”Why”: ”People don´t buy what you do they buy why you do it”.

En riktning kan till och med vara lättare att kommunicera tydligt än ett mål. ”Fossil fritt …. inom en generation”. Ett engagemang att jobba i en viss riktning är ofta kopplat till ett värde eller värdering.

Fråga: ”Hur viktig är ledningsgruppens prioriteringar i styrningen?”

Låt mig börja med att vara lite provokativ och föreslå att frågan är felställd.

Ledningsgruppen ska ju inte styra….

Men skämt åsido så förstår jag frågan. Ju mer prioriterat ett område är desto viktigare är det att LG kommunicerar detta med hög tydlighet. Men kom ihåg att tydlig kommunikation och styrning inte är samma sak. Vi kan kommunicera tydligt utan att styra.

Fråga: ”Är fly eller fäkta mer dominant egenskap?”

Båda är som sagt fundamentala (uråldriga strategier för överlevnad). Den tredje är frysa. I betydelsen inte göra något alls.

Enligt mitt sätt att se dessa tre så är fly den mest dominanta. Jag baserar detta på att den kommer först. Ett annat sätt att se på detta är om olika individer använder den ena mer än den andra och på så vis gör den mer dominant. Med detta resonemang skulle en individ kunna ha en dominans medan en annan individ har en annan dominans. Hjärnan gillar ju upprepning. En sista reflektion blir om vi jämför människan med andra djur så har flykt en dominans hos flertalet djur. Till och med Huggormen flyr först och hugger sedan.

Fråga: ”Vad är det då medarbetarna vill? Och vad är det som engagerar medarbetarna?”

Litteraturen är full av publikationer inom ämnet motivation. Men låt mig börja med skillnaden mellan yttre och inre motivation. En yttre händelse kan vara motiverande för en person men inte alls för en annan. Jag själv är ju till exempel inte särskilt intresserad av fiske. Jag däremot ”går igång” på både på utförsåkning och apoptos. Yttre motivatorer som pengar och tårta är också bra men påverkar faktiskt vår drivkraft väldigt lite på sikt.

Den inre motivationen är kanske den mest intressanta för oss ledare. Dan Pink och hans bok ”Drive” är en bra referens enligt min mening. Den finns också som animerad sammanfattning på YouTube. Jag har gjort egen forskning sammanställd i en bok 2012. Resultatet blev att följande faktorer var viktigast för våra medarbetare:

 1. Visad respekt för den jag är.
 2. Visad uppskattning för det jag bidrar med.
 3. Förtroende och visad tillit.
 4. Ett härligt socialt sammanhang.

Undersökningen skulle behöva göras om. Nittiotalisterna har satt kravet på personlig utveckling högt på sin motivationslista. Flexibilitet mellan arbete hemifrån och på jobbet är en annan parameter som ändrats. Men jag hoppas du uppskattar resonemanget om inre kontra yttre motivation och att den inre motivationen är viktigare.

Fråga: ”Är inte ett mål en riktning?”

Jo mål är en riktning eller ett medel för att skapa riktning. Det visar sig dock att icke mätbara riktningar i formerna av syften och strategier (vägval) kan vara mer engagerande. Se ovan.

Publikfråga: ”Några konkreta tips på att sänka stress i stället för att ’skapa luft i outlook?’”

Det finns fyra ”2024-sätt” att minska sin inre stress. De bygger på hjärnforskningen och på forskningsfältet metakognition. De nya metoderna bygger också på att oro och ältande är förstadier till stress. Så om vi dämpar oron och ältandet går det fortare och enklare att motverka stress.

De fyra verktygen är som följer:

 1. Kunskap om hur hjärnan fungerar.
 2. Lära sig responsfördröjning
 3. Kognitiv flexibilitet
 4. Ifrågasätta oron och ältandet

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.