-->

Lagom självbestämmande på jobbet ger bäst resultat

Självbestämmande Gärna självbestämmande på jobbet - men lagom är bäst. Det är slutsatsen i ett av Berlinprofessorn Linus Dahlanders forskningsprojekt om teamarbete. Nu belönas han med Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi för sin forskning inom innovation och entreprenörskap.

Lagom självbestämmande på jobbet ger bäst resultat
Linus Dahlander, professor, ESMT, Berlin. Foto: ESMT, Berlin.

Linus Dahlander är smålänningen som tog sig ut i världen redan som doktorand på Chalmers. Han har varit verksam vid bland annat Stanford University och Imperial College Business School innan han 2017 blev professor i strategi vid European School of Management and Technology (ESMT) i Berlin.

– Det finns de som forskar på frågor som de egentligen redan vet svaret på. Det tycker jag inte är så roligt. Jag har flera gånger blivit överraskad över att våra resultat inte alls stämt överens med det vi trodde att vi skulle hitta. Men det är ju det som är spännande, säger han i en kommentar.

Full frihet inte bäst

Ett färskt exempel på Linus Dahlanders forskning finns i en artikel som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Organizational Science. Tillsammans med kollegor studerade han 939 studenter som deltog i en kurs där de under 11 veckor fick utveckla en företagsidé och därefter presentera den för verkliga investerare och så kallade affärsänglar.

Studenterna delades in i grupper med tre personer i varje, med sinsemellan olika förutsättningar, för att kunna studera vad som gav bäst effekt. Hela experimentet byggde på idéer om medbestämmande och autonomi enligt devisen ”om man får vara mer delaktig i att bestämma vad man arbetar med på jobbet når man också bättre resultat”.

En fjärdedel av teamen fick varken välja gruppmedlemmar eller vilken idé de skulle jobba med. En fjärdedel fick välja gruppmedlemmar fritt, men inte idé. En fjärdedel fick välja idé fritt, men inte medlemmar. Sista fjärdedelen fick välja både medlemmar och idé.

– Det visade sig att de som inte fick välja alls presterade sämst när det kom till investerarnas omdöme. Men det som överraskade oss var att det i princip gick lika dåligt för dem som fick välja helt fritt. Allra bäst gick det för dem som fått välja antingen deltagare eller idé, förklarar Linus Dahlander.

Fick mer av budgeten

Team som kunde påverka antingen sina idéer eller sina medarbetare – men inte båda – bedömdes ha 50 procent högre sannolikhet att lyckas jämfört med lag som saknade autonomi och 49 procent högre sannolikhet att lyckas än lag med full autonomi. De fick också 82 procent mer av den fiktiva investeringsbudgeten än de som saknade autonomi och 23 procent mer av budgeten än de som hade full autonomi.

Resultaten kanske inte nödvändigtvis går att översätta till vilka organisationer som helst. Men det finns ändå viktiga lärdomar att dra, menar han.

– Du bör som företag inte fundera på om du ska ge dina medarbetare autonomi, utan vilken sorts autonomi och på vilket sätt du ger dem det, säger han.

Samarbete med Lego

Linus Dahlander anses vara en av de främsta forskarna inom så kallad öppen innovation, alltså innovationsprocesser som spänner över enskilda företags gränser och bygger på samarbete och kunskapsspridning.

Bland annat samarbetar han med Lego i ett aktuellt forskningsprojekt tillsammans med Aarhus University. Det bygger på att Lego under benämningen ”Lego Ideas” låter användare ladda upp sina egna kreativa legoprojekt och rösta på dem. Alla förslag som får över 10 000 röster går vidare till beslut hos Lego och möjlighet att bli verkliga produkter.

– Vår roll som forskare i projektet är att försöka ta reda på om det går att förutsäga vilka idéer som blir ”the next big thing”. Vi har tillgång till massor av unika data och har utvecklat våra metoder, bland annat med bildigenkänning. Men det har visat sig vara betydligt lättare att förutspå vilka idéer som är dåliga än de som är riktigt bra, säger han.

Pandemin öppnat upp för nya samarbeten

Under covid-19 har Linus Dahlander sett hur många företag vågat ta steget till att samarbeta på sätt som de inte gjort tidigare.

– Kriser öppnar ofta upp för ändrade beteenden och nya samarbeten. När jag skriver i Harvard Business Review om att det är dags för företag att satsa på öppen innovation, så får jag väldigt mycket respons. Företagen undrar hur de själva kan gå till väga. Då svarar jag att det i grund och botten handlar om att veta vad man utgår ifrån. Vad vill du uppnå? Vad vill du lösa? Om du vet det så bör du kunna designa en process för innovation som gagnar företaget, säger han.

Stöd till forskning

Jan Söderbergs pris i ekonomi är instiftat av Jan och Åsa Söderberg och delas ut till framstående forskare under 50 år inom området Economics and Management. Prissumman är en miljon kronor, varav 80 procent är avsett för att stödja pristagarens forskning, i första hand för att göra det möjligt att engagera yngre forskare som medarbetare, medan resten fritt kan disponeras av pristagaren.

Linus Dahlander besöker Ekonomidagen vid Ekonomihögskolan i Lund den 11 maj för att ta emot priset samt hålla en prisföreläsning på temat ”Företagande, risk och entreprenörskap – business as usual, eller?

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.