Kvinnor tveksamma till att ifrågasätta deadlines?

Arbetsmiljö I en artikel i Harvard Business Review berättar tre forskare om en studie som de gjort kring varför inte fler medarbetare ifrågasätter de deadlines som de får. Studien visar att kvinnor i betydligt mindre grad än män ber om mer tid – vilket riskerar att leda till stress och utmattning.

Kvinnor tveksamma till att ifrågasätta deadlines?

Bakom artikeln i Harvard Business Review står Ashley Whillans, assisterande professor vid Harvard Business School, studenten Jaewon Yoon och Grant Donnelly, assisterande professor vid The Ohio State University.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Författarna konstaterar inledningsvis att felaktigt satta deadlines är en av de största källorna till stress på arbetsplatsen. Som exempel tar de ett vanligt scenario där chefen beställer ett färdigt förslag till på fredag även om hen inte tänker titta på det förrän på tisdag. Varför ifrågasätter inte fler sådana situationer? För att få svar på detta genomförde forskarna tio experiment och undersökning bland totalt 10 000 medarbetare och chefer i USA.

Läs mer: Säg nej till orealistiska deadlines

I en av undersökningarna som omfattade 191 anställda fann de att 95 procent av dem som frågade sin chef om en förflyttning av deadline fick igenom detta. Men det är trots alla ganska ovanligt att anställda ber om mer tid. Bara en av tio av de tillfrågade svarade att de skulle göra detta även om de kände att tidspressen var svår.

Det visade sig att speciellt kvinnor var oroliga för att deras frågor om utökad tid skulle få chefen att tycka att de var inkompetenta och omotiverade. Men i motsats till vad de anställda trodde visade det sig att cheferna tyckte att både män och kvinnor som bad om extra tid var mer motiverade än de som inte gjorde det.

Läs mer: Många tjänstemän hinner inte med sina arbetsuppgifter

I en annan undersökning bland 600 anställda i 22 olika företag framkom det  att dubbelt så många av männen var beredda att be om mer tid.

En undersökning bland 800 chefer visade att dessa inte såg mer negativt på kvinnliga anställda som bad om mer tid än män som gjorde detta.

De tre forskarna menar att kvinnornas attityd kan beror på att de är mindre säkra på sin position i företaget och att de är mer socialt fokuserade än vad männen är.

Motståndet om att be om mer tid leder till att kvinnorna upplever mer stress och utmattning än vad männen gör. Forskarna menar därför att mer flexibla deadlines kan vara speciellt bra för kvinnor.

Forskarna tipsar chefer att sprida information om att det är ganska vanligt att be om mer tid vilket kan motverka rädslan att de ska ses som inkompetenta och omotiverade om de gör det. Chefen kan också själv berätta öppet om att hen ibland ber om mer tid. De betonar avslutningsvis att chefen bör klargöra om en deadline är flexibel eller inte.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.