Konsten att mäta mål på rätt sätt

Målstyrning En effektiv målstyrning är ofta nödvändig för framgång i en verksamhet. Svårigheten är att hitta rätt typ av mål för olika nivåer. En intressant och framgångsrik metod som bland annat Google och många större internationella it-företag använder är OKR, som även passar mindre företag.

Konsten att mäta mål på rätt sätt
OKR är en metod för effektiv målstyrning.

OKR är en metod som har tagits fram kring principerna att formulera mål och därefter för processen att jobba mot dessa mål.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Man skulle kunna se det som ett system att styra ett företag, konstaterar Niklas Olsson som är operativ chef på företaget Questback och författare av den kommande boken ”Målstyrning med OKR”. Systemet hjälper till att ta fram mål, visar hur man implementerar dem i en organisation och hur man följer resultaten.

OKR står för ”Objectives and Key Results”, det vill säga ambitioner och nyckelresultat. Man skulle kunna beskriva det som en komplett målbild eftersom vissa mål inte är mätbara, medan andra är det. En ambition kan i det här sammanhanget vara ett övergripande mål som är svårt att mäta, exempelvis ”Vi ska etablera oss på den tyska marknaden”. Och nyckelresultaten är exempelvis ett visst försäljningsmål eller en viss procentuell penetration.

Skapa engagemang

Ambitionen med OKR är således att försöka skapa ordning bland målen, där många företag idag är bra på att sätta ekonomiska mål, men inte att hantera andra typer av mål. Finessen här är att i en strategisk OKR så sätter företagsledningen fast den övergripande målbilden, medan det är längre ner i organisationen som mer specifika och funktionsnära mål baserde i den övergripande målbilden formuleras.

Niklas Olsson är operativ chef på företaget Questback och författare av den kommande boken ”Målstyrning med OKR”.
Niklas Olsson är operativ chef på företaget Questback och författare av den kommande boken ”Målstyrning med OKR”. Niklas Olsson är operativ chef på företaget Questback och författare av den kommande boken ”Målstyrning med OKR”.

– Genom ambitionen får man ett syfte som inspirerar och ger delaktighet, säger Niklas Olsson. Ambitionen är aldrig siffror utan en riktning som är baserad i strategin. Till dessa ambitioner kommer 2-4 mätbara resultatmål som tillsammans definierar ambitionen – tillsammans blir det en OKR. Det brukar räcka med 3–4 strategiska OKR:er för ett företag.

Han konstaterar att ett nyckelresultat alltid måste var mätbart och att det inte är en uppgift eller aktivitet. Fokus ligger helt på att det är ett resultat. Vidare gör OKR det lätt att kommunicera ut vilken företagets strategi och ambition är. Här kan konstateras att forskningen visar att det ofta är svårt för personalen i en verksamhet att förstå strategin och enligt Niklas Olsson kan man förklara strategiska OKR:er som strategin omvandlad till mål.

Taktiska OKR:er

Nästa nivå är sedan vad man kallar taktiska OKR:er som är sätt på vilket olika avdelningar tar sig an delar av den strategiska OKR:en. Om man ska etablera sig Tyskland och sälja ett visst antal enheter har sedan exempelvis marknadsavdelningen att ta beslut om taktiska OKR:er, det vill säga hur man ska stödja försäljningen med rätt marknadsföring. Ambitionen är således att marknadsföra produkten och nyckelresultaten exempelvis att ha nått ut till en viss del av befolkningen med information. Detta styr sedan de uppgifter och aktiviteter som krävs för att nå nyckelresultatet.

– Avstämning av en taktisk OKR kan ske varje kvartal. Principen är att man tar fram en form av poäng på måluppfyllnad men att processen sker genom att medarbetarna tar fram dessa, berättar Niklas Olsson. Självklart är det också viktigt att det sker en koordinering mellan olika avdelningar när man arbetar på detta sätt.

Han lyfter fram att målet med OKR är att flytta fram alla beslut närmare kunden och att företagsledningen styr med ambitioner och resultatmål istället för med aktivitetsmål. De som jobbar närmast kunden är de som har mest insikt och utformar aktiviteterna.

Datadrivet system

En finess med OKR är själva arbetsprocessen. Hela organisationen bjuds in för att delta i arbete med att ta fram målbilder. Därefter sker veckovisa uppföljningar. Slutligen finns ett poängsättningssystem kopplat till arbetet där poäng sätts utifrån hur långt man kommit. Poängen används också för att flytta resurser till de delar där man inte kommit så långt. Allt det här sker datadrivet och passar organisationer som gillar att följa upp.

– OKR passar bra på marknader där det finns förändringstryck och det är en kraftfull metod att driva det strategiska målstyrningsarbetet framåt, säger Niklas Olsson. Den har också spridit sig till flera branscher utanför it-industrin. Förklaringen är att det är en extremt effektiv målstyrningsmodell.

Han konstaterar också att metoden fungerar alldeles utmärkt i lite mindre företag med kanske 20–100 anställda. Dessa företag är ofta lite mer snabbfotade och agila.

Fakta:

Effekt och nytta med OKR

 • Den skapar en gemensam målbild för alla i verksamheten.
 • Ledningen får ut strategin i hela organisationen.
 • Det blir tydligt för alla vad som är viktigt och vilka förändringar som måste genomföras på dag till dag-basis.
 • Det skapar en gemensam överenskommelse om vad som är viktigt.
 • Det skapar engagemang och delaktighet.
 • Det driver på då det formar mål och aktiviteter.
 • Det ger tydliga förväntningar på medarbetarna.
 • Det ökar sannolikheten att man når högre lönsamhet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.