Kartor för framgång

För att lyckas med en verksamhet måste man ha en tydlig vägkarta. Utan en sådan är risken att gå vilse som vd och företag uppenbar. Lite hårddraget kan vi säga att det här numret av Vd-tidningen just fokuserar på vägkartor, även om hela tidningen i sig är tänkt som en vägkarta för dig som vd.

Den yttre vägkarta vi skriver om är affärsplanen och hur man ska få till en lyckad sådan. Men det är inte helt självklart vad en affärsplan är för något eller hur den ska utformas. Man kan kanske kalla den en karta med olika hållpunkter, en färdplan eller varför inte ett legohus? Det viktiga är däremot att man har någon form av plan och att det är ett levande dokument som är tydligt för hela organisationen. Man bör också ha en tydlig idé vad man ska använda planen till; kanske är en lösning olika versioner beroende om läsaren är en riskkapitalbolag eller företagets chefer.

Att göra en bra affärsplan är egentligen inte särskilt krångligt, utan handlar mycket om att tänka igenom ordentligt vart man ska. Men det kräver tid och engagemang från ledningens sida.

En inre karta är minst lika viktig för att lyckas. Det är något som Resias vd Eva Moen Adolfsson vet. I intervjun med henne lyfter hon fram företagets värdeord som skapat en gemensam värdegrund för deras verksamhet och som åstadkommit ett under. Genom de tre värdeorden energi, respekt och kompetens har en inre vägkarta skapats. Själv beskriver hon det med exemplet att det inte finns några dåliga jobbdagar, utan att det istället gäller att att vara glad och aktiv. Man hör underförstått ordet energi i allt hon företar sig. Att hennes ledarskap är framgångsrikt är närmast en självklarhet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.