Jämställdhetsarbete viktigt för grön omställning

HR & Arbetsmiljö Den pågående gröna omställningen i norra Sverige medför enorma behov av arbetskraft med rätt sorts kompetens som också väljer att flytta hit. Ett aktivt jämställdhetsarbete och bättre samordning mellan olika aktörer är avgörande för att lyckas med det. Det visar en forskningsrapport från Luleå tekniska universitet.

Jämställdhetsarbete viktigt för grön omställning
Karolina Parding Foto: Tomas Bergman

Att locka arbetskraft som är fast boende och inte bara arbetspendlar till regionen, kräver mer än en glödhet arbetsmarknad. Rapporten lyfter vikten av att det finns jobb till eventuell medföljande partner, bostäder, fungerande kommunikationer, ett attraktivt fritidsliv för både barn och vuxna, samt fungerande välfärd i form av skola, vård och omsorg.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Fritidsutbudet måste breddas. Det räcker inte med att erbjuda och synliggöra traditionella manliga fritidssysselsättningar som hockey, jakt och fiske. Vi måste än mer kritiskt granska vilka fritidsintressen som får pengar och som får synas, säger Karolina Parding, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och medförfattare till rapporten.

Könssegregerad arbetsmarknad

Jämställdhetsperspektivet måste genomsyra arbetslivet. Arbets- och anställningsvillkor i välfärdssektorn, besöksnäringen samt de kulturella och kreativa näringarna, som alla är kvinnodominerade, måste bli bättre för att attrahera arbetskraft enligt rapportförfattarna. Samtidigt är den könssegregerade arbetsmarknaden i sig ett problem för den gröna omställningen. Den mansdominerade tekniska sektorn behöver jobba mer aktivt med jämställdhet för att klara kompetensförsörjningen.

För att lyckas öka inflyttningen till den nivå som krävs för den gröna omställningen, behöver en stor del av arbetskraften troligen rekryteras utomlands. Aktörerna i regionen måste ta i beaktande att nya målgrupper, i synnerhet utrikes födda och unga, kan ha andra intressen och behov än den traditionella arbetskraften i Norrbotten.  

– Alla aktörer har ett gemensamt ansvar för att det ska finnas ett mångfaldsperspektiv på den gröna omställningen. Det är viktigt att exempelvis Regionen, Arbetsförmedlingen, kommunerna olika utbildningsinstitutioner, arbetsgivarna och arbetsmarknadens parter, och civilsamhället samverkar för att attrahera arbetskraften.

Viktigt med samverkan

Samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsaktörer kan ske i form av bland annat dialog kring matchning mellan kompetensbehov och utbildning samt olika relationsskapande plattformar, exempelvis examensarbete och praktikplatser.

– Matchningen kan förbättras. Men arbetsgivarna kan inte räkna med perfekt matchning, arbetsgivare kan i högre uträckning behöva utbilda individer för de positioner och kompetenser som behövs, säger Karolina Parding.

I rapporten analyseras sex olika branscher: arktiska testbäddar, energiteknik, rymdteknik, kulturella och kreativa näringar samt besöksnäringen. Rapportens två andra författare är Thomas Ejdemo, forskare i Entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet och Emelie Skeppar Huuva, alumn från Luleå tekniska universitet. Rapporten har gjorts på uppdrag av Region Norrbotten, Länsstyrelsen, samt Luleå tekniska universitet inom ramen för samarbetsprojektet Regional förnyelse.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.