Inkludering ett magiskt recept

Både forskning och statistik visar att mångfald är bra för verksamheten. Men ändå är det många företag som satsat hårt på mångfald som inte upplevt de positiva effekterna. Vad är det då som gått snett?

Inkludering ett magiskt recept
Vi behöver hjälpa till för att inkluder mångfald i våra verksamheter, menar Sofia Falk.

Sofia Falk har under de senaste 15 åren arbetat med frågor kring mångfald och inkludering med och för hundratals globala företag och organisationer. Hon har också varit rådgivare för FN, OECD och Sveriges regering. I sin nya bok ”Mångfaldsparadoxen” går hon till botten med hur företag ska få ordning på sitt mångfaldsarbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Mångfald på egen hand gör inte mycket alls för en organisation. Mångfald är eller åtminstone bör vara en del av en duo och det är den andra halvan av duon inkludering som är det magiska receptet på framgång, säger Sofia Falk.

Hon konstaterar att om man enbart fokuserar på mångfald blir det lätt fel.

– Genom att i stället fokuserar på inkludering, det vill säga öka delaktighet och inflytande för kollegor, samarbetspartner, kunder och andra intressenter kan man snart dra nytta av all den mångfald man behöver.

Mer än att vara snäll

Hon menar att om företag och organisationer förstår att mångfald handlar om mer än att vara snäll, att det handlar om att få tillgång till fler perspektiv och fatta bättre beslut, har de mycket att vinna. Mångfald uppstår enligt henne inte bara för att man varierar kön och hudfärg, även om dessa faktorer påverkar våra perspektiv.

Sofia Falk menar att mångfald är oerhört viktigt.
Sofia Falk menar att mångfald är oerhört viktigt. Sofia Falk menar att mångfald är oerhört viktigt.

– I själva verket handlar mångfald om en blandning av allt det där som gör oss unika som individer, av allt som påverkar hur vi tänker, känner, resonerar och inte minst agerar. Det är en sådan mångfald av perspektiv som kan göra en organisation mångfalt bättre.

Att satsa på mångfald handlar inte bara om att göra det som är rätt och rättvist.

– I allt större utsträckning talas det om mångfald som ett verktyg för utveckling och expansion och som ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, berättar Sofia Falk.

Mångfald är resultatet

Den synliga mångfalden är viktig.

– Men den är inte allt. Hur vi ser ut på ytan speglar långt ifrån hela sanningen eller hela bilden av människan därinunder. Här handlar det inte om välskrivna policys och representation. Det finns inga quickfixes utan det krävs ett långsiktigt arbete med att förändra en organisations hela kultur. Men vinsterna kan å andra sidan bli oändliga.

Sofia Falk menar att magin sker sker när en mångfald av tankegångar, angreppsätt och slutledningsförmågor får inverka på hur vi förhåller oss till våra kolleger, kunder och andra intressenter. Mångfald ska enligt henne ses som resultatet.

– Inkludering är det arbete som leder dit. Inkludera först, dra nytta av mångfalden sedan. Läggs allt krut på den synliga mångfalden riskerar man att aldrig se återbäringen av vare sig den tid eller de pengar som investeras, säger Sofia Falk.

Dåliga på inkludering i Sverige

Hur många perspektiv behöver man då?

– Forskning tyder på att 30–35 procent är den optimala mängden. När minst 30 procent av individerna har ett annat perspektiv än normen har deras idéer mycket större chans att inkluderas i gruppens beslutsfattande.

Hon menar att vi ofta är dåliga på att se människor för vad de är.

– I stället ser vi det vi förväntar oss av dem utifrån våra tidigare erfarenheter av samma eller liknande personer i liknande situationer. Vi skapar oss med andra ord en mental bild som inte alltid stämmer överens med verkligheten.

Vi vill gärna tro att vi styrs av våra värderingar, goda intentioner och uppsatta ambitioner.

– Men det är våra konkreta beteenden som skapar resultat. Eller problem. I Sverige är vi generellt sett dåliga på inkludering men vi är bra på att prata på ett politiskt korrekt sätt. Blir vi inte bättre på detta kommer vi utan tvekan att bli omsprungna av länder där man bättre tar hand om talanger som kan leverera.

Hon konstaterar att om vi vill öka frekvensen av beteenden som hjälper till att inkludera mångfald behöver någon eller några börja bete sig annorlunda.

– Och för att förändra en persons eller en grupps beteende behöver vi förändra dess situation. Vi måste hacka hjärnans inneboende motstånd och göra det lättare att inkludera mångfald, avslutar Sofia Falk.

Fakta

Inkludering i praktiken enligt Sofia Falk

 1. En inkluderande arbetsgrupp är en grupp där medlemmarna vågar kommunicera halvfärdiga idéer och kan ge och ta kritik på ett bra sätt.
 2. Det finns hög tolerans för misslyckanden och medlemmarna känner sig trygga i att dela med sig av åsikter och idéer utan risk för reprimander.
 3. Medlemmarna både delar med sig av sina erfarenheter och lämnar utrymme för andras.
 4. Alla medlemmar behandlas rättvist och med respekt.
 5. Alla medlemmar känner sig uppskattade och som en del av gruppen.
 6. Alla medlemmar känner sig stöttade nog för att kunna växa och utvecklas.
 7. Chefen lyssnar på medarbetarna, tar till sig deras förslag och låter dem påverka beslut.
 8. Idéer uppmuntras och konstruktiv konflikt främjas såväl mellan kolleger som mellan anställda och chefer.
 9. Forum och mötesplatser möjliggör spontana konversationer och underlättar dialog mellan människor med olika utbildning, arbetslivserfarenhet och nationell bakgrund liksom olika nivå på expertis.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.