Ingen mening skjuta upp ägarskiftet

Ägare & styrelse I Sverige närmar sig hälften av alla företagare pensionsåldern. Cirka 700 000 arbetstillfällen riskerar att försvinna i hela Sverige om ägarskiftena inte sker i tid.

Ingen mening skjuta upp ägarskiftet
Ägarskiften medför ofta en nystart och i förlängningen tillväxt i företagen. Foto: Adobe Stock

En stor del av de företagare som snart ska gå i pension vet inte vem som ska ta över eller hur de ska hitta sin efterträdare. Att ställa om sig mentalt för att överlämna sitt livsverk är i regel det som tar längst tid i den här processen. I dagens läge med hög inflation, kriget i Ukraina och ökade kostnader för el- och transporter finns det risk att man skjuter ägarskiftet ännu längre framför sig.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Arbetsgivarorganisationen Svensk Industriförenings Underleverantörsbarometer för tredje kvartalet 2022 visar att 62 procent av företagen planerar någon form av förändring de närmaste åren, av dem siktar 11 procent på en expansion genom förvärv och 47 procent planerar någon form av försäljning eller annan överlåtelse.

– Ett välplanerat och därmed lyckat ägarskifte tar betydligt längre tid än vad företagen tror. Vi stöter regelbundet på företag där ägarskiftena aldrig blir av. Ju längre man avvaktar desto mer ökar riskerna för verksamheten med minskande omsättning och så småningom nedläggning eller konkurs. Det finns så mycket potential i dessa livsverk som ofta tagit flera sekel att bygga upp. Det är viktigt att vi hanterar dem klokt för att skapa de bästa förutsättningarna för varje enskilt företag, menar Svensk Industriförenings vd Sanna Arnfjorden Wadström.

Sanna Arnfjorden Wadström konstaterar att den komplexa frågan kring ägarskifte är livsviktig för det svenska näringslivet de kommande åren.
Sanna Arnfjorden Wadström konstaterar att den komplexa frågan kring ägarskifte är livsviktig för det svenska näringslivet de kommande åren.

Kostnadsfri rådgivning

Hon konstaterar att ett ägarskifte kan ta upp emot tio år att genomföra, ibland mer, speciellt om det är ett generationsskifte inom familjen. Under den perioden ställer kunderna allt större krav på företagen när det gäller hållbarhetsfrågor. På det området har yngre generationer ofta ett större intresse.

– Vi har statistik på att ägarskiften ofta medför en nystart och kraftfull utveckling i företagen och därmed tillväxt. Snabbfotade arbetsplatser med stort driv lockar hungriga medarbetare vilket ofta skapar en positiv tillväxtspiral i och med ägarskiftet säger Sanna Arnfjorden Wadström.

Tillväxtverket har gett Svensk Industriförening förtroendet att driva ett riksomfattande projekt för att hjälpa svenska företag att komma i gång med sina ägarskiften. Detta ägarskiftesstöd delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Initiativet innebär att Sveriges företag fram till augusti 2023 erbjuds kostnadsfria rådgivning till dem som vill överlåta, sälja eller köpa ett företag. Här samarbetar Svensk Industriförening även med en rad andra aktörer, till exempel Styrelseakademien, Almi, Coompanion och bankerna. Stödet utgörs av experter och jurister via telefon samt seminarier och digital utbildning. Under hösten har Svensk Industriförening hållit seminarier för företagare via näringslivsutvecklarna i Sveriges kommuner.

– Vårt mål är att ägarna ska få till ett bra avslut och kunna framtidssäkra sina livsverk samtidigt som nya hungriga ägare kommer i gång väl, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.