IAR:s nya vd: ”Mångfald är en kritisk faktor för affärssuccé”

På nytt jobb Hon har gedigen techbakgrund, men också erfarenhet av kundfokus. IAR:s tillträdande vd Cecilia Wachtmeister berättar vad hon tar för erfarenheter med sig in i bolaget.

IAR:s nya vd: ”Mångfald är en kritisk faktor för affärssuccé”
Foto: IAR

Det är en person med mycket erfarenhet av techvärlden som blir IAR:s nya vd. Cecilia Wachtmeister har varit styrelseledamot i IAR i flera år, och som sådan varit med och vänt bolaget till ny tillväxt och en omsättning på 459 miljoner med god lönsamhet, som företaget själva beskriver det.

Hon har också en lång industriell erfarenhet från chefsroller i teknikbolag. Som ingenjör har hon en naturlig dragning till tekniska miljöer, men hon har dessutom jobbat mycket med försäljning vilket har gett henne ett starkt kundfokus, säger hon till Vd-tidningen.

Hur tror du att din erfarenhet från tidigare roller kommer att påverka ditt arbete som vd för IAR?

– Under mina år i ledande positioner har jag sett kraften och betydelsen av att skapa en positiv företagskultur där medarbetare kan växa och trivas, och det är en insikt som jag kommer att bära med mig in i min nya roll som vd. Jag ser det som en av mina huvudsakliga uppgifter att skapa en miljö där medarbetare är engagerade och motiverade, vilket är avgörande för att vi ska kunna leverera lösningar som tillgodoser marknadens behov och skapar nöjda kunder, som i sin tur skapar aktieägarvärde, säger Cecilia Wachtmeister.

Vad lockade dig mest med möjligheten att bli vd för IAR?

– IAR är verksam inom en bransch som präglas av ständig innovation och förändring. Att vara vd för ett sådant företag ger möjlighet att vara en del av framtidens teknologi, driva innovation och forma branschens riktning, men även samhället i stort. Det tycker jag är oerhört spännande, säger hon och sammanfattar:

– Kombinationen av ledarskap, teknik, global påverkan, teamarbete och framtida affärspotential är det som gör möjligheten att bli vd för IAR så lockande.

Motiverade medarbetare

Olika styrelseuppdrag har dessutom gett henne förståelse för ägarintressen vid beslutsfattande, vilket hon ser som en styrka att ta med sig in i vd-rollen. Under de senaste två åren har hon suttit i IAR:s styrelse och varit med och gjort en översyn av företaget och dess erbjudande, och utformat en ny tillväxtstrategi. Hon lyfter på hatten för avgående vd:n Richard Lind, som har varit drivande i förändringsprocessen.

Som styrelseledamot har du deltagit i en framgångsrik turn-around för IAR. Vilka lärdomar från den processen tror du kommer att vara mest värdefulla i din nya roll som vd?

– En central lärdom från vår turnaround-process är vikten av att ha kunden i fokus. Kundens behov och önskemål måste ligga till grund för alla strategiska beslut, säger Cecilia Wachtmeister.

Under processens gång har de noggrant granskat alla erbjudanden, paketering och affärsmodell för att säkerställa att de motsvarar marknadens krav.

– Vidare är det avgörande att skapa och upprätthålla en engagerad arbetsstyrka som delar vår vision och tror på vår väg framåt. Med motiverade medarbetare kan vi uppnå framgång oavsett utmaningar vi möter på vägen.

Mångfald ger verkligt värde

Hennes tillträde som vd sammanfaller med en stark satsning på jämställdhet inom ledningsgruppen, med en fördelning på 50 procent kvinnor respektive män.

– Jag anser att mångfald är en kritisk faktor för affärssuccé. En diversifierad grupp med olika bakgrund och kompetenser kan analysera problem från olika perspektiv, vilket främjar kreativitet och dynamik, säger hon.

Hon hänvisar till forskning som visar att ledningsgrupper med jämställd könsfördelning presterar bättre, både ekonomiskt och i termer av teamdynamik. Hon tror också på att en jämn könsfördelning signalerar viktiga värderingar till anställda, investerare och kunder.

– Dock är det mångfalden i bred bemärkelse som genererar verkligt värde. Så naturligtvis är jag positiv till den jämna könsfördelningen i ledningsgruppen, men vi har även en diversifierad ledningsgrupp utifrån andra perspektiv, så som etnicitet, vilket naturligtvis också är positivt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.