Hur står det till med jaget och jobbet?

Inspiration De flesta arbetsplatser har påverkats av corona-pandemin. Hur ska medarbetare hantera situationen på jobbet? Hur skapar man ett vettigt arbetsliv för sig själv samtidigt som man bidrar till en konstruktiv arbetsmiljö?

Hur står det till med jaget och jobbet?
Som medarbetare måste man förstå sin egen roll och sätta gränser i sitt arbetsliv. Foto: Adobe Stock

Detta och mycket mer dyker Anna-Lena och Paul Sundlin in i sin nya bok Jaget och jobbet.

Som medarbetare måste man förstå sin egen roll och sätta gränser i sitt arbetsliv, både för sig själv och mot omvärlden. För att kunna göra det behöver man utveckla en viss självkännedom så att man kan reflektera över viktiga områden, som hur ens roll fungerar i sitt sammanhang och i relation till andra, hur man navigerar under osäkra förhållanden och vilken roll motivationen spelar.

Boken Jaget och jobbet ger praktisk vägledning för att få till den viktiga återhämtningen. I den beskrivs många olika situationer som läsaren kan relatera till och fundera utifrån. I varje kapitel finns också övningar som hjälper läsaren att förstå sig själv bättre i relation till sin yrkesroll, men som också kan vara ett sätt att lära känna varandra bättre i arbetsgruppen och underlätta arbetet.

Anna-Lena Sundlin och Paul Sundlin är legitimerade psykologer och organisationskonsulter. De har båda lång erfarenhet av utvecklingsarbete i organisationer med fokus på ledarutveckling, grupprocesser och medarbetarskap.

Jaget och jobbet ges ut av bokförlaget Liber.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.