Grant Thornton granskar börsbolagens rapportering

Bolagsstyrning En färsk kartläggning som Grant Thornton gjort visar att svenska börsbolag i stor utsträckning följer koden för svensk bolagsstyrning, men att det finns stora variationer i hur man redogör det faktiska arbetet.

Grant Thornton granskar börsbolagens rapportering
Om styrelsen har en bit kvar till mångfald och jämställdhet, tycks vägen vara ännu längre för ledningsgruppen. Foto: Adobe Stock

Grant Thornton har detaljgranskat 156 börsbolag, vilket är ungefär en tredjedel av de noterade på Nasdaq Main Market. Gemensamt är att bolagen följer koden, men att det i många fall är svårt för intressenter att utläsa vad man faktiskt gör.

Bara hälften av de kartlagda bolagen (53 procent) skriver tydligt att de utför en årlig riskanalys som en del av riskprocessen. De mest rapporterade riskerna är kopplade till det finansiella, produkt och produktion samt utvecklingen på marknaden/i branschen. En utblick i Europa visar att de vanligaste riskerna i stället är kopplade till främst cybersäkerhet och humankapital.

– Här bör svenska styrelser fundera på om fokus bör riktas om mot mer strategiska risker, där de reella förlusterna kan bli större. Riskanalysen bör också kopplas till affärs- och verksamhetsmål, menar Johan Sarasalo, Head of BRS Corporate vid Grant Thornton.

Jämställdheten står ut

Förutom riskhanteringen finns det ett annat område som står ut: Jämställdheten. Av bolagen som kartlagts är det i genomsnitt 35 procent kvinnor i styrelsen och åtta procent kvinnor på ordförandeposten. 97 procent av bolagen har inrättat en valberedning, där en uppgift enligt koden är att eftersträva en jämn könsfördelning.

– Det är anmärkningsvärt att det finns börsbolag som helt saknar valberedning och de som inte uppfyller kraven på oberoende, säger Johan Sarasalo.

Dessutom är det stora variationer i arvode beroende på om du är man eller kvinna. En styrelseordförande som är kvinna får i genomsnitt 70 000 mindre i arvode på ett år jämfört med en man på samma post. Inom vissa branscher är skillnaden mycket större än så.

Om styrelsen har en bit kvar till mångfald och jämställdhet, tycks vägen vara ännu längre för ledningsgruppen. Här är andelen kvinnor 27 procent.

Bara 3 av 4 har mångfaldspolicy i bolagsstyrningsrapporten – trots att det är ett upplysningskrav i bolagsstyrningsrapporten.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.