Gör jobbet till en lekplats?

Affärerna I tider av lågt engagemang på många arbetsplatser i Sverige är det viktigt för dig som vd att fundera på vilka värden som ditt företag går miste om ifall dina medarbetare inte tycker om att gå till jobbet. Om de inte är engagerade kan du räkna med sämre kvalitet, högre kostnader, illojala kunder och högre personalomsättning.

Gör jobbet till en lekplats?

En medarbetare som inte tycker att jobbet är roligt, meningsfullt och utvecklande kommer inte vara engagerad i att skapa bästa möjliga resultat för ditt företag. Det är fullt mänskligt och vi kan inte rimligen förvänta oss något annat. Snarare än att vara proaktiv, problemlösande och samarbetande kommer den oengagerande medarbetaren vara reaktiv, problemorienterad och energikrävande. Ser du några framför dig nu…?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Men, de kanske inte är engagerande ÄN. Som vd kan du lyckligtvis räkna med att dina medarbetare mycket hellre skulle vilja känna ett engagemang för både målen och sina arbetsuppgifter än att gå på sparlåga och inte komma till sin rätt. Till din hjälp för att öka engagemangsnivåer finns en uppsjö av forskning och undersökningar som visar att alla organisationer kan öka engagemangsnivåer genom att avsiktligt och metodiskt arbete.

Om du vill utforska hur just ditt företag kan utvecklas för att bli en mer engagerande arbetsplats kan du börja med att ställa dig den lite lättsamma frågan vilka fem likheter med en bra lekplats du kan se på ditt företag. Är ditt företag en plats där det finns möjlighet för medarbetare att:

1. Utforska och experimentera, finns en sandlåda med bra verktyg?

2. Utmana sig själv, finns spännande höjder och svåra balansprov?

3. Utmana varandra, finns mål och spelplan?

4. Känna sig säkra, finns trygghet i balans med spänning?

5. Vila och återhämtning, finns rum för avkoppling?

Precis som barn på en lekplats som fritt kan välja vad de vill göra inom lekplatsens ramar kan du ge dina medarbetare självständighet att utföra sina arbetsuppgifter inom de ramar ledningen sätter upp. Forskning har visat att fri lek leder till mycket mer kreativitet och ansvarstagande än kontroll och styrning. Analogin med en lekplats är en mycket relevant liknelse har det visat sig. Ju fler som får möjlighet att utforska nya arbetssätt, utmana sig själva och varandra, men samtidigt känna sig trygga och ha möjlighet till återhämtning mellan varven, desto fler kommer känna ett engagemang både för företagens mål och för sina arbetsuppgifter.

Precis som på en lekplats kommer olika personer dras till olika aktiviteter beroende på sina intressen och talanger. Därför är det absolut viktigaste för att skapa en så engagerande arbetsplats som möjligt att säkerställa att det finns genomtänka och effektfulla sätt att främja att så många medarbetare som möjligt kommer till just sin rätt på er arbetsplats. Det innebär att ledare, speciellt teamledare, måste ha tid och möjlighet att ha en konstant dialog med medarbetare kring mål och passande arbetsuppgifter. Inget annat kommer ge lika stor effekt som att se till att arbetet för individer är roligt, meningsfullt och utvecklande. Först när de många tycker om att jobba görs de stora framstegen.

För det är människorna som gör den stora skillnaden, även på ditt företag.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.