Här är utbildningarna som snabbast ger jobb

Rekrytering En yrkesexamen inom tekniska yrken eller lärarskrået lönar sig på arbetsmarknaden, visar en rapport som Svenskt Näringsliv tagit fram. Här är listan på högskoleutbildningarna som lett till jobb inom tre år.

Här är utbildningarna som snabbast ger jobb
Ingenjörsutbildningar leder i hög grad till jobb. Foto: Adobe stock

Många branscher har märkt av svårigheter med att rekrytera, och enligt Svenskt Näringsliv misslyckas 30 procent av alla rekryteringsförsök på grund av kompetensbrist. I sin senaste rapport Högskolepejl 2023 om hur utsikterna för arbete ser ut efter avslutad högskoleexamen, konstaterar organisationen att naturvetenskapligt orienterande utbildningar inom teknik och vård och lärarutbildningar i störst utsträckning har lett till arbete inom tre år. Lägst rankade är utbildningar inom konst, media och humaniora där drygt 60 procent anses vara etablerade tre år efter examen.

Ett problem som Svenskt Näringsliv belyser är att utbildningarna inte i tillräckligt hög grad möter arbetsmarknadens behov.

Ulrika Wallén. Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Vi vill att högre utbildning och det utbud som levereras så klart ska vara efter studenternas efterfrågan, men i högre grad efter arbetsmarknadens behov, säger Ulrika Wallén, policyexpert för högskolepolitik på Svenskt Näringsliv.

Vill se bättre samverkan

Genom bättre samverkan lärosäten och arbetsgivare emellan kan kompetensglappet minska, och det finns lärosäten som redan är bra på det, säger Ulrika Wallén. Men Svenskt Näringsliv anser att det saknas strukturer för arbetsmarknadsinflytande på systemnivå, och vill se en resurstilldelningsreform.

– Det handlar inte om mer pengar utan om en strukturreform där man omfördelar resurserna och använder dem på ett mer samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Vad kan arbetsgivarna själva göra för att påverka?

– Hitta arenor för samverkan och kommunicera behoven såväl avseende dimensionering som relevans men även formatet, säger Ulrika Wallén.

Här är topplistan:

Antal procent som etablerat sig på arbetsmarknaden tre år efter examen.

 1. Speciallärarexamen 98,2
 2. Specialpedagogexamen/motsvarande 96,3
 3. Psykoterapeutexamen/motsvarande 95,9
 4. Brandingenjörsexamen/motsvarande 94,8 
 5. Yrkeslärarexamen 94,6
 6. Civilingenjörsexamen/motsvarande 93,8
 7. Specialistsjuksköterskeexamen 93,8
 8. Officersexamen 93,5
 9. Sjöingenjörsexamen/motsvarande 93,3
 10. Civilekonomexamen 92,7
 11. Veterinärexamen/motsvarande 91,8
 12. Biomedicinsk analytikerexamen/motsvarande 91,6
 13. Högskoleingenjörsexamen/motsvarande 90,8
 14. Läkarexamen/motsvarande 90,4
 15. Lärarexamen 90,2
 16. Jägmästarexamen/motsvarande 90
 17. Barnmorskeexamen/motsvarande 89,8
 18. Apotekarexamen/motsvarande 89,4
 19. Grundlärarexamen 89,4
 20. Ämneslärarexamen 89,4

Fakta

Då räknas man som etablerad enligt SCB

 • Arbetsinkomst på minst 217 000 kronor per år
 • Sysselsatt i november månad aktuellt år
 • Inga händelser som indikerar arbetslöshet eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Här är lärosätena varifrån flest med en examen etablerat sig på arbetsmarknaden efter tre år:

 1. Linnéuniversitetet 97,3
 2. Högskolan i Gävle 94,3
 3. Linköpings universitet 94,3
 4. Luleå tekniska universitet 94,1
 5. Chalmers tekniska högskola 93,8
 6. Umeå universitet 92,3
 7. Högskolan Dalarna 91,5
 8. Högskolan i Jönköping 91,5
 9. Högskolan i Halmstad 91,4
 10. Lunds universitet 91,4
 11. Örebro universitet 91,4
 12. Kungliga tekniska högskolan 91,2
 13. Malmö universitet 90,3
 14. Mälardalens universitet 89,3
 15. Karlstads universitet 88,8
 16. Högskolan Väst 86,2
 17. Mittuniversitetet 86
 18. Högskolan i Borås 85
 19. Uppsala universitet 84,9
 20. Högskolan i Skövde 83,7

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.