Håll ut och håll ihop

Krönika I tider med rekommendationer att hålla distans, hålla avstånd, hålla ut är det dags att slå ett slag för att hålla ihop. Hålla ihop för trygghet och stabilitet på de sätt som är möjliga i personliga såsom professionella sammanhang.

Håll ut och håll ihop
Helena von der Esch är krönikör hos Vd-tidningen.

För drygt ett år sedan fann vi oss i en begynnande global kris orsakad av Covid-19, experter gav råd till företagsledare om betydelsen av att agera, kommunicera och visa på handlingskraft i förändringens tid. Drar mig till minnes hur jag själv intervjuad i Dagens Industri gav liknande råd med hänvisning till ägarformen familjeföretag jag särskilt intresserat mig för.

Familjeföretag har genom tiderna visat sig vara en ägarform som står stark i extrem förändring över tid. Tack vare hållbar ägarform byggd på bland annat uttalad långsiktighet, stark kassa och förmågan att anpassa sig och lära av historien. Man har hanterat kriser förut, det ger lärdomar och självförtroende i nya kriser. Alla företag i världen äldre än hundra år har överlevt världskrig, finansiella katastrofer och politisk instabilitet för att nämna några yttre kriser. Aldrig utan att ägarna kunnat tacka sina betydelsefulla relationer, sin förmåga att skapa stabilitet och att hålla ihop.

Ägare och företagsledare som tar chansen att utveckla både sig själva och sina relationer genom att lyssna in och resonera med andra skapar möjligheter för hållbart beslutsfattande. Inte alltid en självklarhet för ledaren med tendenser till enmans-föreställning. Den riskerar att förbise snabba förändringar och missa avgörande möjligheter för att ställa om i tid.

Den förändring vi befinner oss i ställer krav på ledarskap med andra förmågor och kompetenser än att hålla ut och fortsätta som tidigare. Utmanande men samtidigt oerhört spännande att vi inte längre kan göra som vi gjorde förr och framför allt inte isolerade i ensamhet. Bland många nya strategier blir det avgörande att hålla ihop med alla relationer av betydelse för organisationen och verksamheten. Inte enbart luta sig emot gamla meriter i tron att håller man bara hårt i sina gamla modeller, arbetsformer och strategier så löser det sig när det här är över. Betänk alla företag som presterat som vanligt på det ovanliga sättet med personalen på hemmaplan i över ett år.

En ensam ledare eller homogen ledningsgrupp som tror sig kunna surra fast alla tillgångar och rida ut stormen ensam i panik-rummet blir sin egen största risk. Istället har man allt att vinna på att inkludera alla talanger, stärka gamla och nya relationer och hålla ihop.

Fakta

Helena von der Esch

Wealth Planning, Burenstam & Partners och specialist långsiktig strategi för ägande och styrning i familjeföretag.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.