Håll koll på din tolkning – och bidra till social harmoni

Bloggen Det är mänskligt att tolka in betydelser i samspel med andra. Vi både tolkar och blir uttolkade, och en modern ledare är medveten om detta. Psykologen Mattias Engstöm bjuder på ett praktiskt tips för att testa din egen tolkningsförmåga.

Håll koll på din tolkning – och bidra till social harmoni
Sätt din tolkningsförmåga under lupp. Foto: Adobe Stock

Människan är en tolkande varelse. Jag tror att alla ledare jag arbetat med genom åren gjort häpnadsväckande upptäckter, när de förstått hur andra i organisationen tolkat det ledaren sagt, gjort eller inte gjort. Under min officersutbildning fick man lära sig att efter ordergivning säga ”Repetera!”, och tänk så många konstiga varianter man kunde få höra av det man trodde att man uttryckt klart och tydligt. Kanske är det barmhärtigt att en vd inte hör alla märkliga tolkningar som görs ute i organisationen? 

”Sluta tolka” är en paroll i vissa delar av management och samspelslitteratur, men jag tror det är som att be en haj äta gräs. Hela den mänskliga hjärnan är uppbyggd för att av nästan ingenting kunna skapa mönster, betydelser, mening, hopp, rädslor med mera genom att väga in sammanhang, historik och erfarenheter. Ibland blir det bra, ibland går det så där. Modern forskning tyder på att tolkningen till och med sker innan vi blir medvetna om vad vi sett eller hört, så att varseblivningen är färgad av de känslor som uppstått i den oftast omedvetna tolkningen. Att påstå att man inte tolkar, eller är strikt objektiv, är alltså att bedra sig själv.  

Testa din tolkning!

Däremot kan man bli medveten om hur den egna tolkningslådan i huvudet fungerar, och därmed hitta ett sunt och granskande förhållningssätt till de egna spontana tolkningarna och känslopåslagen. Modern KBT närmar sig allt mer detta arbetssätt, som länge varit centralt i det som kallas existentiell psykologi. Att rita modeller och beskriva dess processer blir lite vidlyftigt för en blogg, men ett praktiskt tips kan vara på sin plats: 

Testa din tolkning! I synnerhet om ett email, ett ord eller ett beteende skapar någon sorts känslopåslag. Knalla bort till den som har skickat och fråga: Jag tolkar ditt mejl så här, stämmer det? Dels får du en korrigering av ditt tolkningsmönster, så du vet hur du ska tolka nästa gång. Och dels får den som skickat en förståelse för hur du tolkar, som hen kan ta hänsyn till i nästa mejl. Detta kan vara en början till både social harmoni och effektivt samarbete i organisationen! 

Mattias Engström är leg. psykolog, organisationskonsult och driver Företagspsykolog.se. Ambitionen är att med psykologisk kunskap bidra till svenskt arbetsliv med ledstjärnorna Gott mående, Gemenskap och Måluppfyllelse.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.