Fyra av tio pratar gärna politik på jobbet

Arbetsmiljö Är det en bra idé att prata politik vid fikabordet på jobbet? Ja, svarar fyra av tio deltagare i Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life. De som är särskilt pigga på att diskutera politik är män, chefer och yngre medarbetare.

Fyra av tio pratar gärna politik på jobbet

Politik, pengar och religion är traditionellt förbjudna samtalsämnen, enligt de flesta experter på vett och etikett. Stämningen blir betydligt trivsammare och mindre laddad om småpratet istället handlar om väder och vind, jobbet eller fritidssysselsättningar.

Men faktum är att många inte alls har något emot att prata politik på jobbet. Arbetslivspanelen Manpower Work Life visar att drygt fyra av tio – 41 procent – tycker att politik är ett mycket eller ganska bra samtalsämne på arbetsplatsen. En knapp tredjedel – 32 procent – anser däremot att politik är ett ganska eller mycket dåligt samtalsämne på jobbet.

– Det är roligt att så många gillar att prata om politik och samhällsfrågor, särskilt med tanke på att det är valår. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att hålla en god ton och att respektera allas olika åsikter och synsätt, säger Lars Forseth, vd på ManpowerGroup Sverige.

Men undersökningen visar också att det finns tydliga skillnader mellan olika grupper. Över hälften av männen – 51 procent – tycker att politik är bra som samtalsämne på jobbet, medan endast en dryg fjärdedel av kvinnorna – 26 procent – håller med om det. Unga medarbetare samt chefer tycks också vara mer positiva till idén, jämfört med äldre och de som inte har personalansvar.

– Mångfald är en stor tillgång på alla arbetsplatser och det gäller såväl människors bakgrund som deras åsikter. För att kunna dra nytta av det krävs att alla visar en grundläggande respekt för varandra olikheter, vilket blir särskilt tydligt när man diskuterar politik, säger Lars Forseth.

Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel med närmare 20 000 personer som regelbundet får svara på aktuella frågor om arbetslivet. Den senaste undersökningen genomfördes av Inizio på uppdrag av ManpowerGroup under februari – mars 2018 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 1 707 svarade på frågorna.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.