Framtidens vd – ensam eller i en perfekt duo?

Vd-rollen En vd:s roll är oerhört mångfacetterad, bekräftande och samtidigt utsatt. För de som tar klivet in i vd-rollen för första gången blir ofta överraskade över hur stor skillnad det är på att vara vd kontra att vara linjechef.

Framtidens vd – ensam eller i en perfekt duo?
Agneta Olsson är krönikör hos Vd-tidningen.

Titulaturen vd skapar direkt en respekt och samtidigt en distans gentemot anställda. Du är ytterst ansvarig för bolagets utveckling och styr därmed över personalens framtid.

De anställda ser dig ofta som övermänniska. En superhen som är ytterst ansvarig för alla operativa beslut. Som vd förväntas du vara stark, en ledstjärna, någon som har alla svaren när kriserna hopar sig i företaget. Och även om du som vd också kan ha en dålig dag blir de anställda nervösa om du skulle visa det.

Att inte ha någon att ventilera fritt med är en av anledningarna till att vd rollen är ensam. För vem ska man prata med som vd om sina innersta funderingar? Personalen bör och kan man inte yppa allting till. Hur goda kollegor man är så det just det man är, kollegor. Samtidigt har alla duktiga vd:ar utan drag av psykopat eller narcissistiska drag ett behov att diskutera både personliga och företagsmässiga utmaningar med någon. Forskning har visat att vd:ar som har ett externt bollplank utanför bolaget presterar bättre i sina roller och skapar mer framgångsrika företag. Samtidigt är det skrämmande att en bara bråkdel av vd:ar anlitar ett externt ”bollplank” systematiskt. Men det krävs mod och självinsikt att våga ta hjälp utifrån. Jag är övertygad om att framtidens vd kommer att ha det modet.

Framtidens vd arbetar med den gyllene triangeln som har tre hörn.

Toppen på triangeln är den visionen, mission, why:et och det långsiktiga målet. De bästa vd:ar kan presentera en begriplig och enkel vision som alla förstår och som förankras i företaget.

Den vänstra hörnet av triangeln är struktur, det hårda som går att ta på. Processer, rutiner, affärssystem, allt som är datastyrt. Vd:ar som fokuserar mycket i det vänstra hörnet har ofta en CFO bakgrund. De älskar detaljer och kontroll. När någon har en genialisk idé ber de om ett businesscase först vilket ofta tar död på engagemanget hos den kreativa medarbetaren.

Det högra hörnet av triangeln är kultur, det mjuka delarna i ett företag. Här skapas värderingar och engagemang som föder passion hos medarbetarna.

Ett bra vd-skap har en bra balans mellan alla tre hörnen. I en framtid när AI får ett starkare fäste kan man hypotetiskt fundera på det vänstra hörnet. Det mesta som befinner sig i det vänstra hörnet kommer kunna ersättas av AI. Däremot vad vi människor kan tillföra är empati, delaktighet, passion. Säkerställa att medarbetarna är sedda, hörda och bekräftade, det vill säga allt som finns i det högra hörnet.

Bli inte förvånade om vi i en framtid kommer att ha två vd:ar i ett företag.

En AI vd och en EQ vd i en perfekt symbios. Det innebär att ”framtidens mänskliga vd” behöver vässa sin förmåga att och använda sin fulla EQ potential. Science fiction? Vad är det man bruka säga, allt som går att tänka kan bli verklighet…

 

 

Om Agneta Olsson

Hon har under de senaste 20 åren haft ledande portioner inom svenskt näringsliv och är idag vd för Chair Management. Hon har skrivit ”Extern VD – så lyckas du, eftersom hon själv gjort resan och lärt sig sig av misstag och av framgångsrika strategier.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.