Framgångsfaktorerna för att lyckas som interimsledare

Ledarskap Interimsledarskap blir allt vanligare i Sverige. Vd:n för Interimakademin Johan Seltborg har själv lång erfarenhet av interimledarskap. Här är hans bästa tips på hur du lyckas.

Framgångsfaktorerna för att lyckas som interimsledare
Johan Seltborg konstaterar att rätt interimsledare inte bara löser företagets aktuella problem, utan också kan hjälpa dem att ta ett stort kliv framåt i utvecklingen.

Johan Seltborg är vd:n som för fem år sedan fick sparken, började jobba som interimsledare och sedan skrev guideboken ”Ledarskap på besök – 15 framgångsfaktorer för att lyckas som interimschef”, baserat på sina egna klavertramp. Han är i dag en oberoende expert på interimsledarskap via sitt företag Interimakademin.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Fakta

Johan Seltborgs 15 framgångsfaktorer för att lyckas som interimsledare

 1. Gör dig tillgänglig för interimsuppdrag.
 2. Gå all-in och satsa helhjärtat.
 3. Älska sälj.
 4. Lär dig ta rätt betalt.
 5. Se till att få en tydlig uppdragsbeskrivning.
 6. Landa springande i uppdraget.
 7. Förankra uppdraget.
 8. Kartlägg alla intressenter.
 9. Kräv täta avstämningar.
 10. Håll fokus på uppdraget.
 11. Visa vad du gör och dina resultat.
 12. Hantera medarbetarskapet.
 13. Håll dig utanför politiken och skruva inte in dig själv i lösningen.
 14. Satsa på ett bra avslut.
 15. Gör tiden mellan uppdragen meningsfull.

– När jag själv började arbeta som interimsledare hittade jag nästan ingenting att läsa om rollen. Därför vill jag med boken dela med mig både av mina egna misstag och framgångsfaktorer för att lyckas som interimsledare, berättar han.

Vad interimsledarskap handlar om är en tillfällig lösning då en organisation anlitar en ledare för ett specifikt uppdrag under en begränsad tidsperiod. När uppdraget är slut går interimsledaren vidare till nya uppdrag på andra företag.

– Oftast finns även förväntningar på interimsledaren att initiera och driva ett förändringsarbete, säger Johan Seltborg.

Det handlar ned andra ord om att företaget investerar i förändringskapacitet. Uppdragen är vanligtvis mellan tre och tolv månader.

Ett eget yrke

Johan Seltborg betonar att detta är ett eget yrke skilt från alla andra.

– Och precis som i alla yrken så krävs utbildning, erfarenhet och reflektion för att göra ett bra jobb.

Han konstaterar att delar av interimsledarens jobb är ganska likt managementkonsultens.

– Den stora skillnaden är att interimsledaren faktiskt stannar kvar och genomför de förändringar hen föreslagit. Dessutom har hen oftast det formella personalansvaret och fullt mandat att agera, berättar han.

Ett tydligt uppdrag

Innan man kliver på ett jobb som interimsledare är det viktigt att få en så utförlig uppdragsbeskrivning som möjligt.

– Först när du på djupet förstår uppdraget kan du till fullo förstå utmaningen och vilka förutsättningar du har att lyckas.

Det krävs att interimsledaren exakt vet vad uppdragsgivaren vill att man ska fokusera på.

– Täta avstämningar med uppdragsgivaren behövs för att säkerställa att ni genom hela uppdraget fokuserar på samma saker. 

Kan vara ifrågasatt

Johan Seltborg

Johan Seltborg konstaterar att hela interimsledarens närvaro kan vara ifrågasatt i företaget. 

– För att skapa en dräglig arbetsmiljö behöver både interimsledarens och dennes uppdrag förankras hos alla intressenter, framför allt medarbetare och närmsta kollegor.

Detta är i första hand uppdragsgivarens ansvar.

– Men interimsledaren behöver kontinuerligt berätta om vad hen gör och uppnår. Gärna varje vecka. Det går helt enkelt inte att vara för tydlig, säger Johan Seltborg. 

Utbildar hela organisationen

Han konstaterar att rätt interimsledare inte bara löser företagets aktuella problem, utan också kan hjälpa dem att ta ett stort kliv framåt i utvecklingen.

– Ett lyckat uppdrag lämnar efter sig utvecklade rutiner, processer, system och bättre förutsättningar för att ta sig an framtiden. Rätt interimsledare kan bidra till att utbilda hela organisationen.

Behovet av interimsledare kan också uppstå vid ett krisläge – om en nyckelperson plötsligt slutar, om en fabrik brinner upp, om man förlorar en viktig upphandling, om en skandal uppdagas eller om en pandemi sveper över världen.

Även personalpolicy kan leda till behov av interimsledare. Framför allt större organisationer kan ha formellt anställningsstopp.

– Eftersom det fortfarande finns massor att göra blir lösningen att ta in interimsledare på alla möjliga positioner. Om företaget gör uppsägningar kan det vara omöjligt att samtidigt anställa på grund av förtursregler, eller av psykologiska skäl, och även då kan interimsledaren dyka upp, avslutar Johan Seltborg. 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.