Fortsatt stark arbetsmarknad – ingen djup lågkonjunktur

Stark arbetsmarknad Svensk ekonomi visar stor motståndskraft och den djupa lågkonjunktur som många spått har inte kommit än. Det gäller tillväxten i ekonomin och särskilt arbetsmarknaden, hävdas i Unionens konjunkturprognos.

Fortsatt stark arbetsmarknad – ingen djup lågkonjunktur
Tobias Brännemo

– Arbetslösheten blir inte högre i år än förra året, säger Tobias Brännemo, som är Unionens chefsekonom.

Unionens bedömning är att BNP minskar med 0,5 procent i år för att sedan öka med 1,6 procent nästa år. Kraftigt fallande bostadsinvesteringar drar ned tillväxten både i år och nästa år. Även hushållens konsumtion tynger tillväxten i år för att sedan bidra positivt igen nästa år i takt med att vi kommer tillbaka till reallöneökningar och räntan börjar sänkas. En fortsatt relativt gynnsam exportutveckling bidrar också till att dämpa fallet i BNP.

Bedömningarna i Unionens prognos baseras på Unionens Branschbarometer, en undersökning bland Unionens klubbar som täcker in över en halv miljon anställda i privat sektor, och även på statistik från medlemmars samtal till Unionens medlemsrådgivning.

Unionens klubbar är totalt sett mer positiva nu än för ett halvår sedan. Lönsamhetsläget är något sämre nu men förväntningarna på kommande vinst, försäljning och export har skruvats upp.

– Vi tolkar resultatet av undersökningen som att bottenläget kan vara passerat, berättar Tobias Brännemo.

Branschbarometern visar att det fortsatt ser tufft ut för handels- och byggbranschen, samma branscher som pekades ut som de mest drabbade av nedgången redan i höstas.

–Men vi ser ingen stor spridning till fler branscher, stora delar av näringslivet bedömer läget som bra och spår tillväxt framöver, säger Tobias Brännemo.

Unionens bedömning är att motståndskraften på arbetsmarknaden är stark och att den kommer bestå en tid till framöver.

Branschbarometern visar att företagen fortfarande har svårt att fylla lediga tjänster och antalet varsel och uppsägningar är få. Ärenden till Unionens medlemsrådgivning om uppsägningar visar inte heller på någon dramatik. Ärendena ökade i höstas men de ligger nu kvar på samma nivåer och har inte ökat.

– Till slut bör den höga inflationen och höjda räntorna få genomslag även på arbetsmarknaden, men Unionen spår att arbetslösheten inte blir högre i år än förra året. Den ökning som till slut sker blir flack snarare än brant, berättar Tobias Brännemo.

Inflationen kommer nu att falla snabbt och under år 2024 kommer inflationen enligt Unionens prognos stundtals vara en bra bit lägre än två procent.

– Det mesta av den höga inflationsuppgången ligger nu bakom oss. Framöver avtar prisökningstakten markant och inflationstalen faller tillbaka. För el- och drivmedelspriserna har det redan skett och framöver dämpas även det allmänna pristrycket markant.

– Det gör att vi snart är tillbaka i en situation när reallönerna ökar igen. Förmodligen någon gång runt årsskiftet, avslutar Tobias Brännemo.

 Ladda ner Unionens konjunkturprognos

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.