Företagskulturen kan inte lämnas åt slumpen

Arbetsgivararumärke För att skapa ett hållbart arbetsgivarvarumärke som både attraherar nya medarbetare och kunder gäller det att ha en stark företagskultur. Här måste vd vara en förebild och en fanbärare.

Företagskulturen kan inte lämnas åt slumpen

En företagskultur är inget som en reklambyrå kan trolla fram med en säljande slogan. Det är något som måste finnas i hjärtat hos alla medarbetare och byggas inifrån.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Nanette Brink, ägare och grundare av Sweden HR Group, konstaterar att nycklarna till ett starkt och konkurrenskraftigt företag är medarbetarengagemang, vilket är en av vd:ns svåraste utmaningar.

– Om medarbetarna kan identifiera sig med företagets ledord, attityder och normer innebär det i de flesta fall att de känner ett starkt engagemang och en lojalitet till företaget. Och det är mycket viktigt att ledorden är enkla och lätta att begripa, säger hon.

Nanette Brink har sett att ungdomar går igång på andra typer av ledord än äldre medarbetare.

– Ungdomarna vill att ledorden ska vara en upplevelse. De går mer på känslor och för dem är meningen och målet med jobbet, gemenskap och kamratskap viktigare än lönen.

Ingen quick fix

Hon betonar att företagskulturen inte är något man kan lämna åt slumpen. När det finns en stabil grund för vilka normer, attityder och värderingar som gäller på företaget måste man arbeta hårt för att hålla företagskulturen levande.

– Det finns ingen quick fix för detta utan man blir aldrig klar med bygget av företagskulturen.

Nanette Brink betonar vikten av att på olika sätt premiera goda beteenden hos medarbetarna som bidrar till att skapa den goda företagskulturen.

Att som vd vara transparent och öppen i sin kommunikation är en av grundstenarna.

– Vd:ar som är frånvarande och inte kommunicerar öppet och tydligt med sina anställda skapar oro och en känsla av att allt inte är som det ska. Det blir även svårare att lösa konflikter när man inte har tydliga riktlinjer att förhålla sig till. En kultur i vilken man är öppen med vad som sker på arbetsplatsen och vad som är rätt och fel kommer därför att vidareutveckla en kultur där lojalitet frodas, konstaterar Nanette Brink.

Hon menar att lika viktigt som att ha en affärsplan är att ha en people plan för vilken kultur, kompetens och vilket ledarskap man vill ha i företaget.

– Företag börjar alltmer inse att det också behövs HR-kompetens i ledningsgruppen. Fast den utvecklingen går inte så snabbt som jag skulle önska. En del vd:ar tycker fortfarande att det här är lite flummigt, men det är mycket viktigt att ta tillvara de HR-professionellas beteendevetarkompetens.

Enligt henne är ett av de viktigaste uppdragen inom HR att hjälpa ledning och chefer att förstå hur man utövar sitt ledarskap för att få det bästa ur sina medarbetare – vilket gör att de väljer att prestera på topp.

Går inte med automatik

Märker man att engagemanget sviktar kan det vara ett tecken på att det finns brister i företagskulturen.

– Att företagskulturen sitter i väggarna är rent struntprat, utan den sitter i medarbetarnas beteenden. Alla behöver inte agera likadant men olikheterna måste vara i samklang med varandra. Precis som med instrumenten i en orkester måste det finnas en konsonans, säger Nanette Brink.

Hon betonar också vikten av att på olika sätt premiera goda beteenden hos medarbetarna som bidrar till att skapa den goda företagskulturen.

– Och samtidigt måste man som vd våga sätta ned foten när någon inte gör det. Tyvärr är vi i Sverige ofta alltför rädda för konflikter vilket kan leda till att företagskulturen infekteras.

Medarbetare som inte vill bidra till verksamhetens framgång eller till en positiv atmosfär på arbetsplatsen riskerar att påverka både resultat och de övriga anställda.

– Att inte göra något åt saken kan ge intrycket av att vd och ledningen inte bryr sig. En negativ inställning till det som företaget står för är något som riskerar att leda till fler medarbetare som inte trivs och kanske kommer att hålla företaget tillbaka – därför är det viktigt att vara tydlig med målbilden och se till att alla går åt samma håll.

Ofta beror missnöje på jobbet på att relationen till den närmsta chefen inte är bra och att kommunikationen brister.

– Det beror sällan på att företagsledningen struntar i sin personal; det handlar snarare om att man inte har kunskap om hur man ska hantera situationen, avslutar Nanette Brink.

Fakta

Nanette Brinks 5 tips för att skapa en stark företagskultur

  1. Var tydlig med att kommunicera ”varför” företaget finns och vad det ska åstadkomma.
  2. Definiera den kultur ni vill och behöver för att bli framgångsrika och nå era affärsmål.
  3. Omsätt önskad kultur i konkreta beteenden.
  4. Säkerställ att alla ledare (fanbärare) är med på tåget, det vill säga att man inte bara förstår vad som ska göras utan aktivt köper in i och bidrar till målen.
  5. Bli starkare på att följa upp och ställa krav på alla ledare, framförallt vd och ledningsgrupp – en kultur startar alltid på toppen – Walk the Talk.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.