Företag utnyttjas av kriminella: ”Går inte att luta sig tillbaka”

Affärerna Företag behöver bli bättre på att identifiera risker kopplade till såväl kriminalitet som klimatförändringar. Det slår Finansinspektionen fast i en ny rapport, som också pekar ut tre viktiga fokusområden.

Företag utnyttjas av kriminella: ”Går inte att luta sig tillbaka”
Foto: Stock Adobe

Finansinspektionen (FI) konstaterar att företag behöver bli bättre på att upptäcka risker som klimatförändringar och användning för kriminella ändamål. Det framgår även att företag måste integrera hållbarhet bättre i sin verksamhet och att kompetensen hos styrelsen och andra delar av företaget behöver förbättras.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

”Vi har viss förståelse för att det är många nya komplexa regelverk som kommer på hållbarhetsområdet. Det ska inte hindra att företagen ändå börjar ställa om från att analysera och förbereda till att börja agera utifrån de regelverk som nu gäller. I takt med att regelverken träder i kraft kommer vi därför ha fokus på den riskbaserade och framåtblickande tillsynen,” skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande. 

FI utvecklade 2022 en färdplan för att främja en hållbar finansmarknad fram till 2025. Nu visar rapporten att finansmarknaden har mycket arbete kvar att göra. 

– Det går inte att luta sig tillbaka. Utvecklingen på hållbarhetsområdet går snabbt och nu är det hög tid för alla företag att agera och säkerställa att de fullt ut följer nya regler och beaktar relevanta hållbarhetsrisker, säger Tove Husell, tillförordnad hållbarhetschef på FI, i en kommentar. 

Tre fokusområden

Myndigheten betonar också tre specifika områden som företagen behöver fortsätta arbeta med:

Dags att agera utifrån reglerna som nu gäller

Företagen måste nu börja agera enligt de nuvarande och kommande hållbarhetsreglerna. Efter att ha förberett sig är det dags att aktivt följa de lagar och regler som redan finns eller snart kommer att gälla.

Motverka illegala finansiella flöden

Företagen måste förstärka sin förmåga att förhindra olagliga finansiella transaktioner för att undvika att deras verksamhet utnyttjas för brottsliga syften. Det innebär att man måste förhindra försök från kriminella att dölja brottsvinster eller finansiera terrorism.

Fortsätt integrera hållbarhet

För att möta kraven inom hållbar finans måste alla företag inkludera hållbarhet som en central del av sin företagsstyrning. Eftersom klimat- och miljörisker förväntas öka, behövs verktyg som omställningsplaner och scenarioanalyser för att vara förberedd. Det är viktigt att dessa verktyg används snabbt i företagens verksamhet. Dessutom måste företagen se till att personalen, inklusive styrelse och ledning, har den nödvändiga kunskapen och kompetensen inom hållbarhetsfrågor.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.