Här är forskarnas medicin mot gasellföretagens växtvärk

Tillväxt En ny studie visar ett tydligt samband mellan snabb tillväxt och utbrändhet. Tillväxt premieras och prisas, men sällan pratas det om hur personal påverkas av den snabba förändringen. Det berättar Karin Hellerstedt som ser att många företagare känner igen sig i forskningen.

Här är forskarnas medicin mot gasellföretagens växtvärk
Forskarna ser sett samband mellan snabb tillväxt och tecken på utbrändhet. Foto: Adobe Stock

Privata, mindre företag som bryter sitt tillväxtmönster och skalar upp i hastig takt – till exempel gasellföretag – får ofta mycket uppmärksamhet. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Jag tror att det är en gängse syn att tillväxt är bra. Det är något som uppmuntras från flera håll. Inte bara politiskt, utan många styrelser har det som mål, säger Karin Hellerstedt. 

Men i en studie har hon och kollegor analyserat en dimension som sällan tas upp när det kommer till tillväxt, nämligen hur anställda påverkas. Resultatet visar att anställda i snabbt växande företag visar fler symtom på utbrändhet. Ju mer det skalas upp, desto mindre nöjda blir de över sin arbetssituation. 

OM

Tillväxt-studien

”Growing pains in scale-ups: How scaling affects new venture employee burnout and job satisfaction” är skriven av forskarna Mohamed Genedy, Karin Hellerstedt, Lucia Naldi och Johan Wiklund.

– De med jämn tillväxttakt visar inte samma resultat. Tillväxt är ju bra på många sätt, men det finns ett behov av att se till fler interna perspektiv, säger hon.

Behöver inte vara så

Forskarna har använt sig av statisk från SCB och kopplat ihop det med Arbetsmarknadsundersökningarna för att undersöka saken. 

Karin Hellerstedt berättar att de ökade negativa känslorna uppstår i takt med att den upplevda kontrollen minskar. 

– När man växer kan kommunikationen bli lidande. Man vet inte vart företaget är på väg. Det i sig behöver inte vara problematiskt, men när man mister kontroll så blir det negativt. 

Karin Hellerstedt och hennes kollegor märker av en frustration från både anställda och chefer. Oftast beror det på för lite planering, och att man agerar reaktivt. Nöjdheten sjunker, Men det behöver inte vara så, berättar hon. Företagen skulle kunna hantera en snabb övergång och ta fasta på fördelarna med snabb tillväxt genom att exempelvis göra tankeexperiment.

– Ponera att organisationen blir dubbelt så stor och undersök vad som krävs. Det kan vara alltifrån lokaler till interna system. Det är klart att det inte är lätt, men man måste fundera över vilka delar som kommer att påverkas av tillväxten. 

Många känner igen sig

Dock verkar det lättare för chefer och anställda som bär med sig erfarenhet från andra snabbväxande företag, att hantera osäkerhet. 

Karin Hellerstedt. Foto: Anna Hållams

– Chefer har mer resurser och en bättre överblick. De vet i högre utsträckning vart företaget är på väg. De har också mandat att delegera och ta aktiva beslut. Anställda känner inte samma typ av kontroll, säger Karin Hellerstedt och fortsätter:

– Anställda behöver inte få tillgång till finansiella medel, men om de kan påverka sin arbetssituation och förstår varför de helt plötsligt måste ställa om så blir det bättre. 

Om mindre bolag vill uppnå tillväxt som varar behöver de alltså ta hand om sina anställda i större utsräckning. 

Studien publicerades i december, och redan har Karin Hellerstedt hört från chefer och företag som känner igen sig i resultatet. 

– Det är roligt, för det är inte alltid man får den återkopplingen, säger hon.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.