För stor vikt på pris i offentliga upphandlingar

Affärerna Vismas Anbudsbarometer 2020 visar att sju av tio leverantörer till offentlig sektor skulle delta i fler upphandlingar om myndigheterna hade lagt större fokus på kvalitet. Det vanligaste skälet till att leverantörer avstår från att lämna anbud är att upphandlarna lägger för stor vikt vid pris.

För stor vikt på pris i offentliga upphandlingar
Foto: Adobe Stock

– Det finns flera förklaringar till varför lägsta pris fortfarande står i centrum. Ett enkelt svar är att det är mer komplext att väga in andra faktorer och kräver mer resurser i såväl upphandlings- som uppföljningsfasen. Att det leder till att leverantörer väljer att strunta i offentliga upphandlingar är olyckligt, säger Marie Ceder, vd för Visma Commerce.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Vismas Anbudsbarometer 2020 visar också att så många som åtta av tio leverantörer till offentlig sektor, 85 procent, någon gång har struntat i att lämna anbud på grund av det läggs för stor vikt vid priset.

Andra anledningar till att leverantörer till offentlig sektor struntar i att delta i upphandlingar är att kraven som ställs upplevs irrelevanta och omöjliga att nå, chanserna att vinna är små samt att man är missnöjd med upphandlingsklimatet. Fyra av tio leverantörer, 42 procent, tycker att upphandlingsklimatet är mycket dåligt eller dåligt.

– För att skapa ett sunt klimat för upphandling krävs att köpare och säljare träffas och utbyter erfarenheter redan på ett tidigt stadium i processen. Att upphandlarna jobbar aktivt med att skapa dialog med leverantörerna är både välbehövligt och välkommet, menar Marie Ceder.

Av Vismas Anbudsbarometer framgår att endast 28 procent av leverantörerna till offentlig sektor kontaktar myndigheterna innan en upphandling. 10 procent av leverantörerna gör det aldrig. De vanligaste orsakerna till att man inte gör det är att man upplever att det är svårt att få kontakt, man saknar kännedom om kommande upphandlingar och är osäker på om det är tillåtet eller ej.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.