Få unga styrelsearbetar

Ägare & styrelse En enda styrelseledamot under 30 år återfinns bland 324 börsbolag och på ordförandeposterna sitter det oftast en man, det visar Pwc:s senaste kartläggning.

Få unga styrelsearbetar
Foto: Adobe stock

I Pwc:s senaste genomgång av styrelsearbete i svenska börsbolag träder en tydlig bild av den ojämna åldersfördelning i styrelserna fram. I styrelserna för de 324 bolag som tagits med i undersökningen är 409 personer i pensionsålder medan bara en enda är under 30 år. Medelåldern för styrelseledamöterna är 58 år.

– Det är anmärkningsvärt att så få yngre personer ges tillträde till styrelserummen. Erfarenhet är viktigt, men en yngre generation skulle kunna tillföra en mängd nya perspektiv, inte minst när det gäller AI och ny teknik, säger Anna Gustring Boman, pensionsspecialist på Pwc och ansvarig för studien, i en presskommentar.

Svag ökning av kvinnliga ledamöter

Ordförandeposterna innehas i 90 procent av fallen av män, visar rapporten. I genomsnitt är 37 procent av ledamöterna kvinnor, en marginell ökning med en procentenhet jämfört med förra året. Flest kvinnor har storbolagsstyrelserna, och färst är det i bolagsstyrelserna på Small Cap.

– Vi kan ana ett visst trendbrott på Large Cap där andelen kvinnliga ordföranden har minskat flera år i rad, men där vi nu ser en ökning med en procent. Samtidigt går det åt omvänt håll bland de mindre bolagen, där andelen ordförandekvinnor har minskat med två procent jämfört med ifjol, säger Anna Gustring Boman.

Fakta

Om undersökningen

Pwc:s rapport är en årlig undersökning av svenska styrelsers sammansättning och ledamöternas arvoden. Rapporten baseras på publik information hämtad från bland annat bolagens årsredovisningar, kallelser till bolagsstämmor och stämmoprotokoll. I årets rapport inkluderas samtliga bolag på Stockholmsbörsen s.k. Small-, Mid- och Large Cap som var listade per den 1 januari 2022. Totalt ingår 324 bolag i analysen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.