Experten: 7 perspektiv på ledningsgruppsarbetet

Ledningsgrupp Bra ledningsgruppsarbete handlar ofta om att agera som ett team. En uppgift nog så svår för många vd:ar. Fredrik Kristoffers på Nya Ledarskapet ger sina bästa tips på hur du lyckas.

Experten: 7 perspektiv på ledningsgruppsarbetet
Fredrik Kristoffers. Foto: Nya Ledarskapet

För att få ledningsgruppen att fungera som ett team krävs tydliga mål.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Fakta

9 viktiga frågor för att en ledningsgrupp ska fungera optimalt

 1. Att alla i ledningsgruppen förstår och är överens om ert gemensamma uppdrag.
 2. Att hitta strukturer och rutiner för era möten.
 3. Att arbetsuppgifterna i gruppen är tydliga och ansvarsfördelningen är klar.
 4. Att klargöra de förväntningar ni har på varandra samt de förväntningar som finns på er som ledningsgrupp.
 5. Att de målsättningar ni har för verksamheten delas av alla i gruppen.
 6. Att alla är insatta i beslutsprocessen – hur beslut förs vidare i organisationen och hur de följs upp.
 7. Att skaffa er självinsikt – känna till vilka resurser (styrkor och svagheter) ni har i er ledningsgrupp och i organisationen som helhet.
 8. Att känna förtroende och tillit till varandra och nyttja varandras förmågor och personligheter.
 9. Att ni är överens om företagets grundläggande värderingar och hur ni ska arbeta för att de omfattas av alla på företaget och även märks i kontakterna med kunder, leverantörer och samarbetspartners.

– Dessa mål måste dessutom vara förankrade hos alla. Det ska finnas en gemensam syn inom många viktiga områden. Det gäller att ha värderingar som hela gruppen ställer upp på, gemensam ansvarskänsla samt bra och ärlig kommunikation mellan gruppens medlemmar, betonar Fredrik Kristoffers, grundare av konsultorganisationen Nya Ledarskapet som utvecklar ledare och ledningsgrupper över hela världen.

Han lyfter fram sju perspektiv på ledningsgruppsarbetet. Det första handlar om vad uppdraget är från styrelsen.

– Grunden är att alla i ledningsgruppen förstår uppdraget. Detta måste alla medlemmar tacka ja till varje dag. Det gäller också för varje medlem att fundera kring vad just jag kan bidra med för att klara uppdraget, säger Fredrik Kristoffers.

Vd:n fattar besluten

Det andra perspektivet är gruppens sammansättning.

– Det är stor skillnad om ledningsgruppen är tillsatt av vd eller om den är ärvd från tidigare företagsledare.

Det tredje perspektivet är hur besluten fattas.

– Det är alltid vd:n som fattar besluten efter att ha lyssnat till medlemmarnas synpunkter. Det krävs också ett bra underlag för att vd:n ska kunna fatta ett genomtänkt beslut som kan protokollföras.

Fredrik Kristoffers betonar också vikten av att hålla koll på dilemman som kan uppstå i ledningsgruppen, vilket är det fjärde perspektivet.

– Det får inte bli ett revirpinkande i ledningsgruppen. Ett dilemma som kan uppstå är till exempel om man behandlar nedläggning av ett dotterbolag och den som ansvarar för dotterbolaget finns med i ledningsgruppen.

Gemensamt språk

Det femte perspektivet handlar om personligheter i ledningsgruppen.

– Det gäller att se vilka styrkor var och en i ledningsgruppen har och inte störas av olikheter. Då kan det vara på sin plats att träna på hur man kommunicerar med varandra. Man måste ha ett gemensamt språk.

Han konstaterar att kommunikation är att öka förståelsen för varandras olikheter så att gruppen kan använda sina olika arbetsstyrkor på bästa sätt.

– Denna insikt leder inte bara till färre missförstånd och färre konflikter – den är dessutom en förutsättning för att skapa effektiva team.

Gas, broms och takt

Det sjätte perspektivet berör förändring och mål. Fredrik Kristoffers menar att en framgångsrik organisation måste befinna sig i ständig utveckling för att möta alla förändringar som oundvikligt kommer.

– Ledningsgruppen står för pulsen i förändringsarbetet. De har koll på gas, broms och takt. Om alla vet vad som händer och målet är tydligt kan man gasa. Om målet däremot är otydligt gäller det att bromsa.

Alla medarbetares potential måste hänga med.

– Det går inte att ledningsgruppen gasar och alla andra medarbetare bromsar. Förändringar och förbättringar ska innefatta samtliga och alla ska känna delaktighet i det som sker, först då skapas verkliga förutsättningar för en effektiv organisation.

Tvåvägskommunikation

Fredrik Kristoffers konstaterar att för att en förändring ska lyckas räcker det inte med att ledningsgruppen informerar, om än aldrig så mycket och noggrant.

– Det måste till en tvåvägskommunikation där medarbetarna får komma med idéer, kritik och synpunkter. På så sätt skapas en delaktighet där alla känner att de får chansen att bidra och säga sitt – delaktighet är den bästa motivationsfaktorn.

Den som har varit med om förändringar vet att det alltid kommer att finnas motstånd, alla ställer inte upp på det nya med en gång.

– Det behöver dock inte enbart vara av ondo, att lyssna på dem som har andra åsikter och erfarenheter kan ofta vara ett sätt att undvika misstag.

Det sjunde perspektivet är omvärldsbevakningen. Han konstaterar att se på framtiden utifrån ett affärsmässigt perspektiv – vision och övergripande mål – kräver en god omvärldsbevakning i kombination med nytänkande och kreativitet. Att våga prova, göra fel, göra om, göra rätt är oundvikliga ingredienser i alla former av innovation och utveckling.

– Det har aldrig funnits så många möjligheter som nu. Det gäller att titta tillräckligt långt fram. Speciellt viktiga frågor just nu är AI, digitalisering, logistik, råvaror och energiomställningen, avslutar Fredrik Kristoffers.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.