Exitavtal – en andra chans till trygg sorti

Ägare & styrelse Kanske skrevs inget ordentligt vd-avtal när du anställdes, eller du inser i efterhand att avtalet innehåller stora brister. Om någon av parterna vill avsluta din anställning kan det med andra ord uppstå en situation där ett exitavtal ska förhandlas fram. Vad ska det innehålla? Vd-tidningen vänder sig till Ledarnas chefsjurist Daniel Falk och får svar på tal i 5 punkter.

Exitavtal – en andra chans till trygg sorti
Daniel Falk förklarar vad som ska stå i ett exitavtal. Foto: Ledarna/Stock Adobe

1. Vd:n omfattas inte av LAS och har ingen anställningstrygghet. Om inget vd-avtal entydigt kompenserar för detta bör du försöka få med det i ett exitavtal. Vanligtvis innehåller vd-avtalet en uppsägningstid på ett antal månader och sedan ett avgångsvederlag på ytterligare ett antal månader. Under uppsägningstiden har du skyldighet att fortsätta arbeta, och du omfattas av en lojalitetsplikt som hindrar dig från att gå vidare till en annan arbetsgivare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Men du får också semester och tjänstepension under anställningstiden, vilket du inte tjänar in genom ett avgångsvederlag (men då har du å andra sidan möjlighet att ta ett annat arbete). Mycket pengar kan stå på spel, så var medveten om vilka villkor som är mest gynnsamma för just dig när du förhandlar.

2. Förhandla om möjligt bort betungande klausuler. Det är inte ovanligt att ett vd-avtal innehåller klausuler som begränsar vad vd:n får göra efter att anställningen avslutats. Det kan finnas konkurrensklausuler som hindrar vd:n från att starta ett konkurrerande företag eller ta anställning hos en konkurrent inom en viss tidsperiod. Det kan också finnas klausuler som säger att vd:n inte får värva kunder eller medarbetare från sin tidigare arbetsgivare. Klausuler kan också reglera vad vd:n får säga och inte säga om bolaget efter avslutad tjänst.

Dessa klausuler kan te sig särskilt oförmånliga om vd:n får gå i förtid. Kunskaper och kontakter som är användbara för att trygga din fortsatta försörjning – starta ett eget företag i samma bransch eller gå till en konkurrent – är inte längre lika värdefulla efter embargot. Försök förhandla bort klausulerna, eller korta ner deras giltighetstid.

3. Skriv tydliga uppgifter om vad som avtalats. Exakt vilka belopp ska betalas ut och när? Har du innestående semester – skriv ut hur många dagar eller kronor det rör sig om och vilket datum utbetalning ska ske.

4. Vd:ar kan ha någon form av optionsavtal från anställningens början. Inte sällan innehåller dessa avtal olika kriterier, till exempel att vd:n ska ha varit anställd i minst tre år för att ha rätt att köpa en optionspremie (som i sin tur kan ge en god nettovinst till vd:n). Det kan röra sig om mycket pengar och det är klokt att se över villkoren i dessa avtal om ett exitavtal ska förhandlas fram.

5. Det är ingen rättighet att förhandla fram ett exitavtal om din tjänst avslutas – inte ens om vd-avtal saknas. Men med ett riktigt tydligt och bra vd-avtal är egentligen exitavtalet onödigt. Se alltså framför allt till att förhandla fram ett utmärkt vd-avtal redan vid anställningen. Det är din bästa försäkring när du eller den andra parten vill avsluta ditt vd-uppdrag.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.