Här är egenskaperna du behöver för att nå toppen

Personligt Ekonomen Sylvia Ann Hewlett har undersökt hur kriterierna för vad som anses vara lämpliga attribut för en vd och företagsledare har förändrats de senaste tio åren.

Här är egenskaperna du behöver för att nå toppen
Foto: Adobe stock

Det finns några specifika attribut som brukar förknippas med personer som är duktiga på att axla vd-uppdraget och nå höga ledarpositioner. På engelska talar man om ”executive presence” – ett begrepp som syftar på de egenskaper som gör att vissa personer anses särskilt lämpliga för en högre ledarroll.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Traditionellt sett kan man säga att det handlar om att personen har:

  • tyngd; inger en känsla av auktoritet, inflytande och trovärdighet som gör att andra ser upp till och respekterar personen.
  • starka kommunikationsfärdigheter; förmågan att kommunicera på ett effektivt och övertygande sätt. Det handlar ofta om tydlighet och att kunna anpassa sitt budskap efter sin publik, men också om kroppsspråk och röstkontroll.
  • rätt framtoning; utseendet och klädstilen ger ett professionellt och kompetent intryck och anpassas efter situationen, samtidigt som hen utstrålar självsäkerhet. Den rätta framtoningen kan variera beroende på normer och kulturell kontext.

En ny ledarskapsera

Frågan är om dessa attribut har förändrats i förhållande till samhällsutvecklingen och den kravprofil som ställs på ledare i dag. Ekonomen och författaren Sylvia Ann Hewlett har svaret. Hon har nämligen undersökt hur amerikanska företagsledare på direktörsnivå rangordnar 25 olika ledaregenskaper. Undersökningen har gjorts vid två tillfällen med tio års mellanrum, 2012 och 2022.

Resultatet visar att de tre attributen tyngd, starka kommunikationsfärdigheter och rätt framtoning fortfarande anses vara de främsta när det kommer till executive presence (EP). Men att det skett några slående förändringar när det kommer till vilka egenskaper som tillskrivs dessa färdigheter.

Speglar dagens värderingar

Självsäkerhet och beslutsamhet rankas fortfarande högst när det kommer till tyngd, men att ha ett inkluderande sätt – respektera andra, vara äkta, lyssna och lära – är nu topp tre av värdefulla egenskaper. En spegling av vikten av mångfald, jämlikhet och inkludering i dagens affärsstrategier, konstaterar Sylvia Ann Hewlett.

”Kvinnor och rasifierade personer behöver inte längre passa in i en form som inte är utformad för dem. Men de måste fortfarande odla en självsäker, beslutsam, polerad och auktoritär persona, utan att bryta mot fördomsfulla sociala normer som straffar dem för att gå över gränsen.” skriver hon i Harvard Business Review.

Samtidigt kan ledare som tydligt matchar den gamla profilen inte bara luta sig tillbaka och anta att den EP som en gång gav dem makt kommer att fortsätta att göra det. De måste hitta nya sätt för att möta de föränderliga förväntningarna på att ledare ska vara ”äkta” – både online och personligen, menar Sylvia Ann Hewlett.

Guide

Nya definitioner av executive presence (EP)

TYNGD

Vara inkluderande
För att vara inkluderande behöver du anställa personer med olika bakgrund och ge alla en rättvis chans att avancera. Du måste också se till att dina anställda känner sig uppskattade och stöttade. En bra taktik för det är att utveckla din emotionella intelligens.

Respekt för andra
Att vara en respektfull ledare handlar om mycket mer än att bara behandla alla väl. Du behöver förstå andras livserfarenheter. En bra taktik för att öka din förståelse är att konsultera experter, fördjupa dig i forskningen och bredda ditt nätverk.

KOMMUNIKATON

Behärska digitala samarbetsverktyg
Att bemästra konsten att leda på Zoom, Teams, Slack och andra digitala samarbetsverktyg har blivit avgörande. Något som många ledare fortfarande kämpar med, enligt Sylvia Ann Hewlett.

Lyssna och lär-filosofi
Människor vill nu i större utsträckning ha ledare som lyssnar och lär av andra innan de fattar beslut – en egenskap som anses vara avgörande för att växa på marknader och behålla topptalangerna.

FRAMTONING

Autenticitet
Utseendet är det minst viktiga kriteriet för EP, men ledare förväntas nu för tiden vara äkta och inte efterleva någon föråldrad idealiserad bild av hur en ledare ska vara och se ut. Var dig själv och förmedla de åsikter och värderingar du själv har – gärna genom din stil och dina kläder, även om din look fortfarande bör ge ett polerat intryck.

Närvaro online och på plats
Att vara en framstående ledare 2024 kräver att man är närvarande både online och i verkligheten. Att synas i sociala medier stärker ditt varumärke, samtidigt är det viktigt att bygga relationer genom att helt enkelt träffas och mötas personligen – utan skärmar som mellanhand.

Källa: ”Executive Presence 2.0: Leadership in an Age of Inclusion” av Sylvia Ann Hewlett.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.