Vd-tidningen

Ledningsgruppsdagen

Mötesplatsen för Sveriges ledningsgrupper
5 februari 2020
Quality Hotel Globe

Ledningsgruppens utvecklingsstrategier

Varje ledningsgrupps mål är att utveckla och driva verksamheten framåt och gärna skapa tillväxt. Men vilka redskap och strategier ska man använda för att inte fastna i cykelställsfrågor utan få framdrift så att man når sina mål? Hur skapar man en förändringskultur. Målet med Ledningsgruppsdagen 2020 är att hjälpa er att lyfta blicken och arbeta ännu mer strategiskt och att skapa en kultur positiv för utveckling och förändring.

Vd-tidningen | Ledningsgruppsdagen

Plats Quality Hotel Globe
Tid 5 februari 2020, 09:00 - 17:10
Pris 8 490:- exklusive moms

Kontakt

Frågor gällande bokning
Anna Pauser, 08-517 955 32 eller anna.p@pausermedia.se

Frågor gällande partnerskap
Lars Schön, 08-517 955 89 eller lars.s@pausermedia.se

Ledningsgruppsdagen kan med fördel upplevas av en hel ledningsgrupp då eftermiddagen är upplagd med flera olika parallella spår så att ni kan få med er olika perspektiv. Ni får ta del av en rad experters konkreta råd inom de områden ni jobbar som ledningsgrupp, något som hjälper er att bli ännu mer framgångsrika.

Efter dagen ska du ha fått svar på:

 • Hur ni kan utvecklas som ledningsgrupp.
 • Hur ni kan driva ert företags utveckling framåt.
 • Hur ni skapar en förändringskultur.
 • Hur ni genomför ett smart strategiarbete och målstyrning.
 • Hur man arbetar strategiskt med HR.
 • Hur ni effektiviserar ledningsgruppens möten.

Ledningsgruppsdagen ger er också en verktygslåda med nya redskap, ett möte med de bästa rådgivarna samt möjligheten att nätverka och skapa nya affärsrelationer.

Program

Fäll ut alla
 • 08:00 - 09:00

  Registrering och frukost

 • 09:00 - 09:10

  Programmet inleds

  Antoni Lacinai, dagens moderator hälsar välkommen och inleder dagen.

  Antoni Lacinai är moderator, föreläsare, författare och utbildare kommunikation, mål och möten. Han har de senaste 25 åren jobbat med att hjälpa företagsledare att förbättra sin kommunikation Talare

  Antoni Lacinai

  Moderator
 • 09:10 - 09:45

  Så skapas en drivande och utvecklande ledningsgrupp

  Hur leds en framgångsrik ledningsgrupp som driver utveckling? Vilken sammansättning ska den ha för att få framdrift? Vilka är de största fallgroparna och hur undviks dem? Vilka arbetsformers ska man ha och hur kommunicerar man med resten av organisationen?

  Anders Lundin, Värdegrundsfabriken, hjälper sina uppdragsgivare att forma en kultur som både ger ökade resultat och som håller över tid. Han är pedagog, idrottsledare, elittränare och före detta förbundskapten i handboll samt expert på förändring och värderingsarbete. Hans ämnesområde är kommunikation och samarbete i alla dess former. Med en gedigen erfarenhet från lagidrotten har han kompetens att få med hela gruppen och få den att gå åt samma håll. Men Anders vet också vikten av att lyfta individen för att gynna gruppen. Han vet att rätt mix skapar framgång!

 Människor skapar kulturer, medvetet eller omedvetet. Kulturer är avtryck av människors värderingar. Anders föreläser om hur du kan skapa trovärdiga värderingar som leder till hållbara resultat. Talare

  Anders Lundin,

  Värdegrundsfabriken
 • 09:45 - 10:15

  Möteskultur – En ledningsstrategisk fråga

  Mötet är ett av de absolut viktigaste verktygen för chefer och ledningsgrupper för att få en organisation att röra sig i rätt riktning och åstadkomma goda resultat. Heléne kommer dela med sig konkreta råd och verktyg för att säkerställa att era möten har en tydlig koppling till er affärsplan. Effekten är en högre genomförandekraft och att ni når era mål snabbare. Hon belyser även hur ni kan använda era möten för att driva förändringar och skapa den kultur ni vill ha.

  Heléne är föreläsare, katalysator, processledare och rådgivare som hjälper andra ledare och företag bli mer framgångsrik genom att förbättra möteskulturen då här finns en enorm potential. Helene har under sina 20 år som chef/ledare blivit uppmärksammad för sitt framgångsrika ledarskap och sin förmåga att leverera resultat. Hennes främsta verktyg har varit att leda och prestera genom möten. Talare

  Heléne Arvidsson

  Vd och strategisk rådgivare inom ledarskap och möten, gr8 meetings
 • 10:15 - 10:45

  Hisspitch och förmiddagspaus

 • 10:45 - 11:15

  Konsten att beställa ett projekt

  Att beställa ett projekt på rätt sätt är nyckeln till att det blir framgångsrikt. Här tittar vi närmare på hur beställarrollerna ser ut, hur man kommunicerar kring det tänkta projektet och hur man är tydlig med vad som ska genomföras.

  Maria Sterner har en fil.kand. i retorik och har arbetat som kommunikationschef i både statlig och kommunal verksamhet. I ett av sina konsultuppdrag planerade och ledde hon den effektskapande kommunikationen i SL:s projekt Citybanan. Petra Westerberg har en fil.kand. i medie- och kommunikationsvetenskap och är handledare i utvecklande ledarskap genom Försvarshögskolan.
  Petra har haft olika chefsroller i både offentlig och privat verksamhet. Som konsult har Petra utbildat över tusen chefer i Sverige och internationellt i kommunikativt ledarskap. Talare

  Maria Sterner

  Ledarskapsrådet

  Petra Westerberg

  Ledarskapsrådet
 • 11:15 - 11:45

  Konsten att lyckas med strategigenomförande och att nå företagsmålen

  Brukar genomförandet av strategier för att nå de övergripande företagsmålen vara svårt och ta lång tid? Känner alla medarbetare till vad företagets viktigast mål är och hur var och en bidrar till att nå dessa? Här får ni fördjupad kunskap inom strategiska initiativ men även insikter om vad som är det viktigaste kopplat till tid och pengar samt hur en ledningsgrupp bör arbeta för att lyckas med strategigenomförande.

  Lyssna till Johan Grönstedt, Reforce International Talare

  Johan Grönstedt

  Senior Vice President & Chief Strategy Officer, Reforce International
 • 11:45 - 12:15

  Så skapas en förändrings- och prestationskultur

  Att åstadkomma förändring i en verksamhet, det vill säga att få människor att göra något på ett annat sätt än tidigare, är krångligare än man tror. Det är lätt att fastna i gamla rutiner. Här lyfts det fram hur man får människor att både kunna och vilja ändra sitt beteende mer permanent i syfte att förverkliga en vision. Här lyfts också en modell över hur man gör en förändringsprocess.

  Kelly Odell, Astrakan Strategisk Utbildning AB är utbildare, föreläsare, och författare med inriktning mot förändringsledning. Han har mångårig erfarenhet av ledarrollen, bland annat som chef för Telia Mobile och försäljningsdirektör på Volvo Personbilar. Kelly har tidigare skrivit den uppmärksammade boken ”Mänskligt ledarskap” (Liber, 2014) och slutet på mars kom han ut med en ny bok ”Förändringshandboken” (Liber 2019). Talare

  Kelly Odell

  Astrakan Strategisk Utbildning
 • 12:15 - 13:30

  Sittande lunch

  Lunchen serveras i restaurangen, passa på att knyta nya kontakter.
 • 13:30 - 15:00

  Spår 1: Skapa ett framgångsrikt arbetssätt för att nå målen

  Galaxen 1
  En fördjupning i hur strategiarbetet accelereras och hur hela organisationen involveras och är med och driver genomförandet. Genom att genomföra, mäta och följa upp ”rätt” aktiviteter, vecka efter vecka säkerställs strategins uppfyllnad och med visualiserade resultat ökar engagemanget bland företagets alla medarbetare. Säkra att målen uppfylls eller få en ”early warning” om något i det dagliga arbetet som behöver ändras för att säkerställa företagets lönsamhet. Vi går in mer i detalj i detta arbete.

  Lyssna på Johan Grönstedt från Reforce International Talare

  Johan Grönstedt

  Senior Vice President & Chief Strategy Officer, Reforce International
 • 13:30 - 15:00

  Spår 2: Att prestera och leda genom möten

  Galaxen 2
  Över 50 procent av alla möten i Sverige saknar ett tydligt syfte och mål, vilket innebär slöseri med både tid och resurser. Under fördjupningen får du konkreta tips och verktyg för hur du kan säkerställa att er organisation endast har relevanta möten. Här får du även råd om hur ni kan använda er möteskultur för att uppnå ett önskat beteende och stärka era värderingar.

  Heléne är föreläsare, katalysator, processledare och rådgivare som hjälper andra ledare och företag bli mer framgångsrik genom att förbättra möteskulturen då här finns en enorm potential. Helene har under sina 20 år som chef/ledare blivit uppmärksammad för sitt framgångsrika ledarskap och sin förmåga att leverera resultat. Hennes främsta verktyg har varit att leda och prestera genom möten. Talare

  Heléne Arvidsson

  Vd och strategisk rådgivare inom ledarskap och möten, gr8 meetings
 • 13:30 - 15:00

  Spår 3: Förändringskultur på djupet

  Cosmos
  I fördjupningen tittar vi närmare på hur man kan jobba med en förändringsprocess och dess fyra faser; insikt, analys, planering och implementering.

  Kelly Odell, Astrakan Strategisk Utbildning AB är utbildare, föreläsare, och författare med inriktning mot förändringsledning. Han har mångårig erfarenhet av ledarrollen, bland annat som chef för Telia Mobile och försäljningsdirektör på Volvo Personbilar. Kelly har tidigare skrivit den uppmärksammade boken ”Mänskligt ledarskap” (Liber, 2014) och slutet på mars kom han ut med en ny bok ”Förändringshandboken” (Liber 2019). Talare

  Kelly Odell

  Astrakan Strategisk Utbildning
 • 15:00 - 15:30

  Eftermiddagspaus

 • 15:30 - 16:15

  Strategisk HR

  Ledarskapsböcker i all ära. Men vad det egentligen handlar om är att förstå sig på hur vi människor fungerar. Här visar föreläsaren en modell som ger nöjda medarbetare och ett lyckat affärsresultat.

  Marie Hallander Larsson är HR-direktör, Akademiska Hus med ett förflutet som HR-direktör på Scandic Hotels, Wedins, Posten, Swedbank, Försäkringskassan, har även jobbat inom Pharmacia och IBM samt varit vd för konsultföretaget Empower. Hon har fått pris som årets HR-chef och varit ordförande i Sveriges HR-förening. Talare

  Marie Hallander Larsson

  HR-direktör, Akademiska Hus
 • 16:15 - 17:00

  Hur skapar man ett drömföretag att arbeta på

  Hur blir man en drömarbetsgivare? Förmågan att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat. Här levereras inspiration och modeller för hur ni kan bli varje arbetstagares dröm.

  Svante Randlert har genom åren hjälpt hundratals organisationer och tusentals chefer hur man blir medarbetarnas och kundernas förstahandsval imorgon. Han arbetade som Academic Works Business & People Advisor mellan åren 2009-2018. Ett företag som haft nöjdast kunder 8 år i rad, samt blivit framröstat till Sveriges bästa arbetsgivare inom servicesektorn de tre senaste åren. Hösten 2017 släppte han boken Drömarbetsgivaren och under hösten 2018 släpptes den engelska versionen The Dream Employer. Hösten 2018 lanserade han ledarskapspodden Chefssnack. Talare

  Svante Randlert

  Business & People Advisor, Great Result
 • 17:00 - 17:10

  Summering av dagen

  Dagen sammanfattas av moderator Antoni Lacinai.

  Antoni Lacinai är moderator, föreläsare, författare och utbildare kommunikation, mål och möten. Han har de senaste 25 åren jobbat med att hjälpa företagsledare att förbättra sin kommunikation Talare

  Antoni Lacinai

  Moderator
 • 17:10

  Mingel

Talare

Antoni Lacinai

Moderator

Heléne Arvidsson

Vd och strategisk rådgivare inom ledarskap och möten, gr8 meetings

Svante Randlert

Business & People Advisor, Great Result

Anders Lundin,

Värdegrundsfabriken

Maria Sterner

Ledarskapsrådet

Petra Westerberg

Ledarskapsrådet

Kelly Odell

Astrakan Strategisk Utbildning

Marie Hallander Larsson

HR-direktör, Akademiska Hus

Johan Grönstedt

Senior Vice President & Chief Strategy Officer, Reforce International

Ledningsgruppsdagen

anordnas av VD-tidningen
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.