Förändringsledningsdagen

Leda i utveckling

10 mars 2022
Digital interaktiv konferens

Hur lyckas man med förändringsledning när man inte riktigt vet vad som väntar? Under Förändringsledningsdagen den 10 mars diskuterar vi vad som krävs av ledarskapet i framtiden, hur man skapar en hållbar förändringskultur, hur ni skapar effektiva möten, hur arbetsmiljön i sig kan påverka och vilka metoder ni kan använda för att nå era mål. Detta och mycket mer. Välkommen!

Förändringsledningsdagen | Leda i utveckling

Plats Digital interaktiv konferens
Tid 10 mars 2022, 08:00 - 16:20
Pris 7 490:- exklusive moms

Program

Fäll ut alla
 • 08:00 - 09:00

  Logga in och upptäck den digitala plattformen

  Innan livesändningen startar kan du logga in och bekanta dig med den digitala plattformen. Det finns även möjlighet att besöka våra partners i de digitala montrarna.
 • 09:00 - 09:10

  Livesändningen startar – Välkomna!

  Yasemin Bayramoglu som är moderator för dagen hälsar välkommen och inleder programmet. Med på scenen är också dagens sidekick Britt-Marie Olsson. Talare

  Yasemin Bayramoglu

  Moderator och chefredaktör, Kvalitetsmagasinet
 • 09:10 - 09:40

  Att leda förändring

  All förändring utgår från en önskan om att nå ett bättre resultat. Hur får vi ledare i en organisation och dess medarbetare att ändra beteende och ta till sig nya arbetssätt? Här får vi ta del hur en övergripande strategi kan se ut för att nå framgång. Talare

  Adam Eisen

  Ansvarig för strategiexekvering, FranklinCovey
 • 09:40 - 10:10

  Förändra kulturen – och få med medarbetarna på tåget

  Även förändringar förändras, påstår Harry Wallenholm och menar att förändringsledare måste lära sig ett nytt hantverk för att kunna hantera framtidens utmaningar. Det hantverket handlar till stor del av medarbetarskap. Talare

  Harry Wallenholm

  Managementkonsult och senior partner, Implement Consulting Group
  Harry Wallenholm är managementkonsult och senior partner på Implement Consulting Group och har skrivit omtalade boken "Involverande förändringsledning: när förändring förändras".
 • 10:10 - 10:30

  Förmiddagspaus

  Under förmiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen, hämta kaffe och interagera med andra deltagare.
 • 10:30 - 11:00

  Case: Etableringen som förändrar hela Skellefteå

  Redan före Northvolts etablering i Skellefteå var planen att gå från 73 000 till 80 000 invånare. Nu räknar man i stället med 100 000 invånare år 2040. En ökning med 37 procent på knappt 20 år. Detta ställer enorma krav på en kommun när det bland annat gäller arbetskraftsattraktion, infrastruktur, bostadsbyggande och kompetensutveckling. Hur ska kommunen klara förändringen? Talare

  Kristina Sundin Jonsson

  Kommundirektör, Skellefteå kommun
  Kristina Sundin Jonsson är kommundirektör i Skellefteå.
 • 11:00 - 11:30

  Case: Case: Så lyckades Delta Nordic Group med sin förändringsresa

  Hur får man både ledningen och medarbetarna att förstå värdet av en större förändringsresa? Marcus Edholm på Delta Nordic Group berättar om hur de överraskade ledningen med goda resultat och blev en än viktigare samarbetspartner för kunderna – samtidigt som sjukfrånvaron minskade bland personalen! Talare

  Marcus Edholm

  Platschef på Delta Nordic Group
  Marcus Edholm är platschef på elektronikföretaget Delta Nordic Group i Örnsköldsvik och har bland annat jobbat på Ericsson tidigare.
 • 11:30 - 12:00

  Det krävs av framtidens ledare (och så når du dit)

  Förändringarna går allt snabbare samtidigt som Sverige behöver vässa sig som innovationsland. Det här ställer krav på ett nytt digitalt ledarskap, menar Claudia Olsson, som hjälper organisationer att digitaliseras. För att lyckas med den digitala omställningen behöver man sätta ledarskapet, en digital kultur och mindset och de mänskliga beteendena i fokus. Här får du veta vad som kommer att krävas av dig som ledare för att du ska kunna vara med och driva utvecklingen. Talare

  Claudia Olsson

  Grundare, Stellar Capacity
  Claudia Olsson är grundare av utbildningsföretaget Stellar Capacity och expert på digitalt ledarskap och transformation. Hon är mångfaldigt prisbelönt och utsedd av World Economic Forum till Young Global Leader bland mycket annat.
 • 12:00 - 13:10

  Lunchpaus

  Nu är det dags att fylla på med lunch innan det är dags för spårval. Under lunchen har du möjlighet att diskutera förmiddagen med andra deltagare eller besöka våra partners.
 • 13:10 - 14:40

  Spår 1: Människan i förändring

  Under spåret Människan i förändring kan du välja mellan tre föreläsningar. Talarna finns tillgängliga för att besvara frågor i chatten under den tid som är avsatt i programmet.
 • 13:10

  Så påverkas förändringsprocesser av gruppdynamiker

  Spår 1
  Om hur du som ledare kan åstadkomma förändring genom sociala processer och relationerna mellan människor. Talare

  Stefan Sveningsson

  Professor i företagsekonomi, Lunds universitet
  Stefan Sveningsson är professor i företagsekonomi vid Lunds universitet och forskar inom strategi, organisationsförändring, chefsarbete, ledarskap och identitet. Han har dessutom skrivit en rad böcker om ledarskap och förändringsarbete.
 • 13:40

  Allt du behöver veta om hjärnan för att få med dig medarbetarna i förändringsarbetet

  Spår 1
  Just nu är det ett stort glapp mellan det vi vet och det vi gör inom området ledarskap. Neurovetenskapen ger oss en helt ny förståelse för vad som orsakar stagnation och vad som får organisationer och individer att blomstra. Vi får ett antal enkla tips för att hjälpa människor under förändring. Talare

  Eva Hamboldy

  Grundare, Neuroledarskapspraktiken
  Eva Hamboldt driver Neuroledarskapspraktiken och har bland annat en Master i Neuroledarskap från Neuroleadership Institute i New York.
 • 14:10

  Så möter du dem som inte vill förändra

  Spår 1
  När medarbetare tvekar inför en förändringsprocess brukar vi säga att de ”gör motstånd”. De kanske ifrågasätter och är negativa och som förändringsledare pushar vi då ofta ännu hårdare för att övertyga. Men det är helt fel väg att gå, menar Ylva M Andersson som stöttar chefer att ställa om för att kunna möta ett arbetsliv i ständig förändring. Talare

  Ylva M Andersson

  Ledarskapscoach, MAY Strategies
  Ylva M Andersson är ledarskapscoach, driver MAY Strategies och har bred erfarenhet av organisationsutveckling och krishantering. Ylva är aktuell med boken "Leda i ständig förändring: med kreativitet, kollektiv intelligens och kommunikation".
 • 13:10 - 14:40

  Spår 2: Metoder

  Under spåret Metoder kan du välja mellan tre föreläsningar. Talarna finns tillgängliga för att besvara frågor i chatten under den tid som är avsatt i programmet.
 • 13:10

  Motivation – eller varför piska och morot inte fungerar

  Spår 2
  Magnus Lindwall berättar om Självbestämmandeteorin, SBT, som är en av de vetenskapliga grunderna till den omtalade SCARF-metoden, och hur man skapar en hållbar motivation hos andra och sig själv. Talare

  Magnus Lindwall

  Professor i psykologi, Göteborgs Universitet
  Magnus Lindwall är professor i psykologi med inriktning på hälsopsykologi vid Göteborgs Universitet. Han har forskat om bland annat motivation och beteendeförändringar och har skrivit flera böcker, däribland "Motivationsrevolutionen" tillsammans med Olof Röhlander.
 • 13:40

  Varför händer det så lite när vi gör så mycket?

  Spår 2
  En ofta citerad dikt av Tomas Tranströmer illustrerar förändringens psykologiska villkor: "Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv." Förändring värd namnet är inte bara en fråga om metoder. Föreläsningen behandlar förändringsarbete i denna anda av autenticitet – i ett socialpsykologiskt perspektiv. Ambitionen är att belysa själva grundfrågorna och de avgörande förhållningssätten vad gäller förändringsprocesser med hjälp av några olika nyckelbegrepp och teorier. Talare

  Lars Svedberg

  Psykolog och docent i pedagogik, Karlstads universitet
  Lars Svedberg är docent i pedagogik vid Karlstads universitet och legitimerad psykolog. Han har gedigen erfarenhet av lärarutbildning, ledarutbildning och kompetensutveckling inom offentlig, ideell och privat sektor. Lars forskar om ledarskap och ledning på olika nivåer inom politiskt styrda organisationer och har skrivit flera böcker inom gruppsykologi och pedagogiskt ledarskap.
 • 14:10

  Lyckas med agil transformation

  Spår 2
  Det är dags att företag och organisationer överger toppstyrning och detaljplanering till förmån för ett agilt arbetssätt. Ökad flexibilitet och kundanpassning är nödvändig för att kunna parera de snabba förändringarna på marknaden. Här ser vi på metoden att styra agilt. Talare

  Eva Meunier

  Konsult, Frontit
  Eva Meunier arbetar som konsult på Frontit, med fokus på ledarskap och förändring. Eva har mångårig erfarenhet av att hjälpa både små och stora organisationer med att genomföra förändringar. I sitt arbete använder hon gärna ett metodiskt angreppssätt som anpassas efter situation, behov och förutsättningar.

  Anders Fresk

  Förändringsledare, Frontit
  Anders Fresk är en erfaren agil förändringsledare på Frontit som vet hur man förvandlar individer och team på teknisk och ledningsnivå till högpresterande organisationer. Hans styrka är att kombinera sin långa erfarenhet av förändringsledning med sin stora kunskap om agilt syn- och arbetssätt för uppnå hållbara transformationer. Han har arbetat inom storskaliga utvecklingsorganisationer i olika ledarroller i mer än 20 år. Anders är certifierad i förändringsledarmetodiken ADKAR och i det agila ramverket SAFe (SPC5).
 • 13:10 - 14:40

  Spår 3: Implementering

  Under spåret Implementering kan du välja mellan tre föreläsningar. Talarna finns tillgängliga för att besvara frågor i chatten under den tid som är avsatt i programmet.
 • 13:10

  Prioritera – det alla snackar om men ingen gör…

  Spår 3
  Lyckad implementering hänger på mer än att ha en välfungerande förändringsledning och en systematisk modell. En förutsättning för framgång är att implementeringen ges tillräckligt fokus och rätt resurser. För att få till detta borde ibland tydliga NED-prioriteringar av andra aktiviteter ske, till förmån för det aktuella initiativet. Dessa lyser många gånger med sin frånvaro. Detta pass kommer att utmana vanliga förhållningssätt till prioriteringar, visa användbara verktyg för prioritering och dela tips kring konstruktiv ambitionsanpassning. Talare

  Ola Rosenlind

  Förändringsspecialiserad konsult och författare
  Ola Rosenlind är personal- och beteendevetare med bakgrund från ledande roller inom HR. Han har sedan 2010 arbetat som konsult med fokus på verksamhetsutveckling och förändringsledning. Han har som konsult och chef omfattande erfarenhet av förändringsprocesser i arbetslivet med fokus på kultur och beteenden. Tillsammans med Mikal Björkström har han skrivit boken ”Förändringens fem fallgropar – och hur du undviker dem!”.

  Mikal Björkström

  Leg. psykolog med OBM-inriktning
  Mikal Björkström är leg. psykolog med OBM-inriktning. Han har mångårig erfarenhet av chefsroller på olika nivåer och i rollen som organisationskonsult. Mikal har, som konsult och chef, omfattande erfarenhet av förändringsprocesser i arbetslivet med fokus på kultur och beteenden. Tillsammans med Ola Rosenlind har han skrivit boken ”Förändringens fem fallgropar – och hur du undviker dem!”.
 • 13:40

  Få ut max av arbetsmötet under förändring

  Spår 3
  Förändringsresor ställer stora krav på personalgruppen. Hur genomför man möten för att få med sig människor. Här belyses redskap och metoder för effektiva möte i förändring. Talare

  Pia Villför Larsson

  Facilitator och utbildare, Facilitatorhuset
  Pia Villför Larsson är en av grundarna av Facilitatorhuset. Hon har arbetat på heltid som facilitator och utbildare sedan 1998 och brinner verkligen möten av olika slag.
 • 14:10

  Bollhavet

  Spår 3
  Många har erfarenhet av att implementeringar inte alltid går som planerat. Det saknas även kunskap om varför det blev som det blev. Här presenteras ett sätt att arbeta som kommer att öka chansen att det blir som du tänkt och planerat. Det hela handlar om systematik och tydlighet. Talare

  Mårten Åhström

  Folkhälsovetare, Region Stockholm
  Mårten Åhström är folkhälsovetare med drygt tio års erfarenhet från forskning och tillämpning av implementering i olika organisationer.
 • 14:40 - 15:00

  Eftermiddagspaus

  Under eftermiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen och hämta kaffe, interagera med talare och deltagare i arenan eller besöka våra partners.
 • 15:00 - 15:30

  Så skapar vi hållbara arbetsplatser

  Sociala ytor där vi kan umgås mer när vi väl är på jobbet, säger den ena. Avskilda ytor så vi kan fokusera på deep work, säger den andra. Men hur ska våra arbetsmiljöer se ut för att vi ska både må och arbeta bra, samtidigt som de bidrar till utveckling och förändring? Vad är det i omgivningen som påverkar människorna både som individer och grupper? Det ska vi utforska under den här föreläsningen. Talare

  Karin Ståhl

  Vd och arbetsplatsstrateg, Gotowork
  Karin Ståhl är grundare och vd och arbetsplatsstrateg på konsultföretaget Gotowork.
 • 15:30 - 16:15

  Gör varandra skickliga – så stärker ni teamet

  För en talare som är tidigare förbundskapten i handboll är det förstås självklart att laget går före jaget. Precis som på idrottsarenan handlar förbättringsarbete om att göra varandra skickliga, menar Anders Ludde Lundin. Talare

  Anders Ludde Lundin

  Certifierad förändringsledare, Skickliggöra AB
  Anders Ludde Lundin är certifierad förändringsledare, SO-lärare och tidigare förbundskapten i handboll. Han har hjälpt organisationer med förbättringsarbete i mer än 20 år.
 • 16:15 - 16:20

  Sammanfattning och prisutdelning

  Dagen sammanfattas från studion. Se om du vann några av våra fina priser! Talare

  Yasemin Bayramoglu

  Moderator och chefredaktör, Kvalitetsmagasinet

  Britt-Marie Olsson

  Dagens sidekick. Punktlighetsansvarig, SJ

Talare

Adam Eisen

Ansvarig för strategiexekvering, FranklinCovey

Harry Wallenholm

Managementkonsult och senior partner, Implement Consulting Group

Kristina Sundin Jonsson

Kommundirektör, Skellefteå kommun

Marcus Edholm

Platschef på Delta Nordic Group

Claudia Olsson

Grundare, Stellar Capacity

Karin Ståhl

Vd och arbetsplatsstrateg, Gotowork

Anders Ludde Lundin

Certifierad förändringsledare, Skickliggöra AB

Stefan Sveningsson

Professor i företagsekonomi, Lunds universitet

Eva Hamboldy

Grundare, Neuroledarskapspraktiken

Ylva M Andersson

Ledarskapscoach, MAY Strategies

Magnus Lindwall

Professor i psykologi, Göteborgs Universitet

Lars Svedberg

Psykolog och docent i pedagogik, Karlstads universitet

Eva Meunier

Konsult, Frontit

Anders Fresk

Förändringsledare, Frontit

Ola Rosenlind

Förändringsspecialiserad konsult och författare

Mikal Björkström

Leg. psykolog med OBM-inriktning

Mårten Åhström

Folkhälsovetare, Region Stockholm

Pia Villför Larsson

Facilitator och utbildare, Facilitatorhuset

Yasemin Bayramoglu

Moderator och chefredaktör, Kvalitetsmagasinet

Britt-Marie Olsson

Dagens sidekick. Punktlighetsansvarig, SJ

Leda i utveckling

anordnas av VD-tidningen

Sponsorer

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.