Förändringsledningsdagen

Framgångsrikt förändringsarbete i praktiken

Vd-tidningen och Kvalitetsmagasinet
9 mars 2023
Digital interaktiv konferens

Välkommen till konferensen Förändringsledningsdagen

I en alltmer föränderlig omvärld med ständigt nya utmaningar ökar kravet på företag och organisationer att ställa om och anpassa verksamheten till den nya verkligheten. Men hur gör man i praktiken för att bli framgångsrik i sitt förändringsarbete? Och att leda människor i förändring kräver både kunskap om hur förändringsprocesser påverkar människor och hur man skapar både mening och engagemang för utvecklingen.

Förändringsledningsdagen | Framgångsrikt förändringsarbete i praktiken

Plats Digital interaktiv konferens
Tid 9 mars 2023, 09:00 - 16:15
Pris 7 490:- exklusive moms

På Förändringsledningsdagen 2023 du möta ledande experter på området och ledare som genomfört framgångsrika förändringsresor. Här kan du lära dig mer om hur man kan arbeta med olika verktyg och metoder av experter och forskare. Vi kommer även bjuda på några case från verkligheten.

Det här är fjärde gången vi genomför Förändringsledningsdagen och tredje gången digitalt. Konceptet har varit mycket lyckat och ofta lockat till sig mer än 400 nöjda deltagare. Till vår hjälp har vi marknadens modernaste interaktiva konferensplattform, som ger en verklighetsnära konferensupplevelse. Dessutom får du som deltagaren tillgång till ännu mer kunskap genom att allt finns inspelat och att man därigenom kan ta del av allt innehåll i efterhand. 

Välkommen till mötesplatsen för dig som arbetar med förändringsledning! 

Program

Fäll ut alla
 • 08:30 - 09:00

  Logga in och upptäck den digitala plattformen

  Innan livesändningen startar kan du logga in och bekanta dig med den digitala konferensplattformen.
 • 09:00 - 09:10

  Välkommen

  Live från studion
  Kalle Anrell som är moderator för dagen hälsar välkommen och inleder programmet från studion. Talare

  Kalle Anrell

  Moderator
 • 09:10 - 09:50

  När förändringen förändras

  Live från studion
  Kraven på organisationer och företag att förändras blir allt starkare i takt med en mer och mer globaliserad värld. Ett nytt sätt att leda under förändring håller på att växa fram. Vi tittar närmare på de trender som växer fram när det gäller förändringsledning. Fördjupning kring trenderna inom förändringsledning. Talare

  Harry Wallenholm

  Managementkonsult, Implement Consulting Group
  Harry Wallenholm är managementkonsult och senior partner på Implement Consulting Group. Han har skrivit den omtalade boken "Involverande förändringsledning: när förändring förändras".
 • 09:50 - 10:20

  Se upp för fallgroparna i förändringsresan

  Live från studion
  I mars 2020 fick Tillväxtverket uppdraget att ansvara för statens korttidsstöd för att motverka pandemins effekter. När myndigheten fick uppdraget var det ingen som anade vad det skulle innebära för organisationen. En rad omfattande förändringar behövde genomföras på kort tid i för att möta ständiga förändringar i omvärlden. Hur gick det till? Vilka fallgropar sprang de på och hur hanterades de? Vilka är framgångsfaktorerna som gjort det omöjliga möjligt? Talare

  Annika Andersson

  Konsult och förändringsledare, Frontit
  Annika Andersson är konsult på Frontit och en hängiven förändringsledare med gedigen erfarenhet av att driva förändringar och projekt inom en rad olika branscher. Annika har en unik förmåga att se vad varje ledare och chef behöver för stöd och verktyg så att de kan växa och sin roll och åstadkomma verklig, bestående förändring.

  Ida Asp

  Enhetschef, Tillväxtverket
  Ida Asp är en ledare som inspirerar, som tänder gnistan i sin personal och som ger dem möjlighet att växa och modet att ta sig an de utmaningar som kommer i deras väg. I sin roll som enhetschef för korttidsstödet har hon byggt upp en organisation med förmågan att genomföra många, snabba förändringar i korttidsorganisationen.
 • 10:20 - 10:25

  Smart Break!

  Live från studion
  Innan lunchpausen är det dags för Smart Break med inspiration och rörelse med yogainstruktören Gabriella Larsson. Talare

  Gabriella Larsson

  Yogainstruktör, Healing Antaratma
 • 10:25 - 10:40

  Förmiddagspaus

  Under förmiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen, hämta kaffe och interagera med andra deltagare i den digitala plattformen.
 • 10:40 - 11:10

  Människan i förändring

  Live från studion
  Förändring i en organisation väcker ofta ett motstånd i människor, även när det finns viktiga eller starka skäl till att förändras. Varför fungerar vi människor så? Går det att förstå motståndet och därigenom hitta nycklar för att överbrygga det? Talare

  Karin Hagman

  Regionansvarig, Workday Norden
  Karin Hagman, regionansvarig för Workday Norden, ett globalt företag som hjälper flera nordiska organisationer med molntjänster och tekniska lösningar för att hantera två viktiga resurser – humankapitalet och det finansiella kapitalet. Workday satsar mycket på forskning och studier kring bland annat organisationsförändring och medarbetarnöjdhet för att driva innovation och ligga i framkant inom tjänster relaterade till anställda på ett företag.
 • 11:10 - 11:40

  Från förändringsprojekt till förbättringskultur

  Live från studion
  Vad är de gemensamma framgångsfaktorerna i företags förändringsresor? Richard Berglund har i rollen som metodutvecklare och koordinator på Rise följt 300 företags utvecklings- och förändringsarbete inom det nationella programmet Produktionslyftet. Han kommer att beskriva framgångsfaktorer och utlovar både aha-upplevelser och igenkänning. Talare

  Richard Berglund

  Richard Berglund är numera företagskonsult i eget bolag men har nästan 40 år som forskare varvat med chefsuppgifter bakom sig inom RISE, de svenska forskningsinstituten. Han är även författare till flera böcker.
 • 10:40 - 12:10

  Förändring i kris

  Live från studion
  Pandemi, elbrist, inflation, cyberhot och krig i grannlandet. Kriserna har avlöpt varandra de senaste åren och många verksamheter drabbas. Hur påverkas ledarskapet av dessa extraordinära omständigheter? Hur ser utmaningarna ut och vilka verktyg finns för att klara sig igenom dem? Talare

  Aida Alvinius

  Universitetslektor och docent, Försvarshögskolan i Karlstad
  Aida Alvinius är universitetslektor och docent i ledarskap under påfrestande förhållanden vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap på Försvarshögskolan i Karlstad. Hon forskar och undervisar inom organisation, motstånd, samverkan och ledarskap, genus, katastrofsociologi och militär sociologi.
 • 12:10 - 12:15

  Smart Break!

  Live från studion
  Innan lunchpausen är det dags för Smart Break med inspiration och rörelse med yogainstruktören Gabriella Larsson. Talare

  Gabriella Larsson

  Yogainstruktör, Healing Antaratma
 • 12:15 - 13:10

  Lunchpaus

  Nu är det dags att fylla på med lunch innan det är dags för spårvalsföreläsningar. Under lunchen har du möjlighet att diskutera förmiddagen med andra deltagare.
 • 13:10 - 13:40

  Förändringsarbetet måste moderniseras

  Live från studion
  De flesta verksamheter idag är starkt beroende av medarbetarnas problemlösningsförmåga. Ändå bedrivs mycket förändringsarbete utifrån en toppstyrd logik där ledningen planerar och medarbetarna förväntas utföra. Det tar bort motivationen och skapar ett förändringsmotstånd. För ett bestående resultat förespråkar Åsa i stället, liksom den belgiska forskaren Frederic Laloux, att låta medarbetarna själva driva förändringsarbetet. Talare

  Åsa Rönnbäck

  PhD och forskare, Förbättringsakademien
  Åsa Rönnbäck är PhD och forskare inom kvalitets- och verksamhetsutveckling, från Chalmers. Åsa har lång och bred erfarenhet från området, bland annat som forskningschef på SIQ där hon ansvarade för utvecklingen av SIQ Managementmodell. Sedan 2018 verkar hon på Förbättringsakademin med att sprida forskning om kvalitet ut till verksamheter.
 • 13:40 - 14:40

  SPÅR 1: METODER OCH MODELLER

  Spår 1
  Under spåret Metoder och modeller kan du välja mellan två föreläsningar. Talarna finns tillgängliga för att besvara frågor i chatten under den tid som är avsatt i programmet.
 • 13:40 - 14:10

  Vilken modell passar var?

  Spår 1
  Det är många som sliter med att få till viktiga förändringar i sina organisationer. Samtidigt finns det flera olika modeller och metoder för att "lyckas med förändringsprojekt” och det är ofta svårt att veta varför den ena modellen fungerar på ett ställe, men inte på ett annat. Med utgångspunkt i några välkända modeller - ADKAR, Kotters 8 steg, m.fl. - kommer Clas att vägleda dig i vad som påverkar valet av modell och hur du kan tänka situationsanpassat, både i rollen som förändringsledare, linjechef eller i företagsledningen. Talare

  Clas Lundhagen

  Senior förändringsledare, Knowit
  Clas Lundhagen är senior förändringsledare och verksamhetsutvecklare på Knowit. Han har över femton års erfarenhet av att driva förändringsprojekt - både inom digitalisering, effektivisering, ledning/styrning och kultur - och en bred erfarenhet av att utveckla chefer/ledare inom ledarskap och förändringsledning. Han är van vid många modeller för förändringsledning men använder alltid ett situationsanpassat angreppssätt i sina uppdrag.
 • 14:10 - 14:40

  Från beslut till handling

  Spår 1
  Hur går man från beslut till handling i organisationen? En förändring är genomförd när de individer som berörs av den ändrar sitt beteende, först då får man resultat. Det innebär att alla led i organisationen ändrar beteenden. Vi tittar mycket praktiskt på metodiken, vilka steg man tar, hur man planerar och hur man leder processen framåt. Talare

  Åsa Grundén

  Vd och konsult, Advantum Progress AB
  Åsa Grundén leder Advantum Progress AB och är konsult med 20 års erfarenhet av att hjälpa en stor mängd organisationer att komma framåt i olika typer av förändringsprocesser och sedan själva leda dem till framgång.
 • 13:40 - 14:40

  SPÅR 2: MÄNNISKAN I FÖRÄNDRING

  Spår 2
  Under spåret Människan i förändring kan du välja mellan två föreläsningar. Talarna finns tillgängliga för att besvara frågor i chatten under den tid som är avsatt i programmet.
 • 13:40 - 14:10

  Psykologisk trygghet – en förutsättning för att driva förändring i en otrygg värld

  Spår 2
  För att driva förändring nu, när det är obekvämt och otryggt runt oss, behöver vi etablera stabilitet internt. Genom att etablera psykologisk trygghet säkerställer du att dina team står redo att ta sig an alla sorters utmaningar. Talare

  Ylva M Andersson

  Ledarskapscoach, MAY Strategies
  Ylva M Andersson är ledarskapscoach, driver MAY Strategies och har bred erfarenhet av organisationsutveckling och krishantering. Ylva är aktuell med boken "Leda i ständig förändring: med kreativitet, kollektiv intelligens och kommunikation".
 • 14:10 - 14:40

  Förändring i kris 

  Spår 2
  En fördjupning i vad som krävs av en organisation när den måste förändras på grund av kriser och oförutsedda händelser. Hur påverkas ledarskapet och medarbetare? Talare

  Aida Alvinius

  Universitetslektor och docent, Försvarshögskolan i Karlstad
  Aida Alvinius är universitetslektor och docent i ledarskap under påfrestande förhållanden vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap på Försvarshögskolan i Karlstad. Hon forskar och undervisar inom organisation, motstånd, samverkan och ledarskap, genus, katastrofsociologi och militär sociologi.
 • 14:40 - 15:00

  Eftermiddagspaus

  Under eftermiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen, hämta kaffe och interagera med andra deltagare i den digitala plattformen.
 • 15:00 - 15:05

  Smart Break!

  Live från studion
  Innan programmet fortsätter är det dags för Smart Break med Gabriella Larsson. Talare

  Gabriella Larsson

  Yogainstruktör, Healing Antaratma
 • 15:05 - 15:35

  Så leder du chefer under en förändringsresa

  Live från studion
  Att leda chefer på ett bra sätt är alltid en utmaning. Ännu större blir den under en förändringsresa, som ställer mycket stora krav på ledarskapet. Hur utvecklar man chefer i dessa oroliga tider, hur säkerställer man den uthållighet som behövs och hur gör man med dem som kanske varken kan eller vill? Talare

  Gunnar Ekman

  Författare och ledarutvecklare
  Gunnar Ekman är Ek.Dr från Handelshögskolan i Stockholm och har över 20 års erfarenhet av ledarskap och ledarutveckling. Har har bland annat skrivit boken “Konsten att utveckla chefer” tillsammans med Martin Rogberg. Gunnar har över åren inte bara utvecklat chefer utan också arbetat med många ledningsgrupper och varit konsult i flera förändringsprojekt.
 • 15:35 - 16:05

  Att få med sig alla medarbetare i förändringen

  Live från studion
  Vid alla förändringssituation finns ett visst motstånd. Kanske brottas du med att människor inte gör som du vill utan som de själva vill. Här får du tips och råd, bland annat från Kelly Odells senaste bok om hur du får människor med dig och får dem att vilja samma sak som du. Du får även konkreta verktyg som kan användas i olika typer av förändringssituationer. Talare

  Kelly Odell

  Utbildare, föreläsare och författare, Astrakan Strategisk Utbildning AB
  Kelly Odell, Astrakan Strategisk Utbildning AB är utbildare, föreläsare, och författare med inriktning mot förändringsledning. Han har mångårig erfarenhet av ledarrollen, bland annat som chef för Telia Mobile och försäljningsdirektör på Volvo Personbilar. Kelly har tidigare skrivit den uppmärksammade boken ”Mänskligt ledarskap” (Liber, 2014) och slutet på mars kom han ut med en ny bok ”Förändringshandboken” (Liber 2019).
 • 16:05 - 16:15

  Sammanfattning och reflektion

  Live från studion
  Dagens moderator Kalle Anrell sammanfattar de viktigaste lärdomarna från dagens alla föreläsare.

Talare

Harry Wallenholm

Managementkonsult, Implement Consulting Group

Annika Andersson

Konsult och förändringsledare, Frontit

Ida Asp

Enhetschef, Tillväxtverket

Karin Hagman

Regionansvarig, Workday Norden

Richard Berglund

Aida Alvinius

Universitetslektor och docent, Försvarshögskolan i Karlstad

Åsa Rönnbäck

PhD och forskare, Förbättringsakademien

Kelly Odell

Utbildare, föreläsare och författare, Astrakan Strategisk Utbildning AB

Gunnar Ekman

Författare och ledarutvecklare

Clas Lundhagen

Senior förändringsledare, Knowit

Åsa Grundén

Vd och konsult, Advantum Progress AB

Ylva M Andersson

Ledarskapscoach, MAY Strategies

Gabriella Larsson

Yogainstruktör, Healing Antaratma

Kalle Anrell

Moderator

Framgångsrikt förändringsarbete i praktiken

anordnas av VD-tidningen
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.