En av tre stressad på jobbet

En av tre anställda svenskar upplever att de är stressade på jobbet och en av fem har ett ohållbart arbetsliv. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av konsultföretaget Kvadrat.

En av tre stressad på jobbet
En av tre anställda – och var fjärde egenföretagare – är stressade på jobbet. Foto: Adobe Stock

Att ha en bra balans mellan jobb och fritid har blivit en viktigare fråga efter pandemin. Fyra av tio värderar balans i livet högre nu än jämfört med innan pandemin. Det visar Sifo-undersökningen som tillfrågat över 1 000 tjänstemän och 550 egenföretagare.

De flesta, sex av tio av de tillfrågade, tycker att de har ett hållbart arbetsliv och att de kommer att kunna fortsätta arbeta på samma nivå som de gör idag i många år framåt. Dessutom är en majoritet nöjda med sitt ansvar och sina arbetsuppgifter. Egenföretagare är mer nöjda än anställda.

Några siffror sticker dock ut negativt. En av tre anställda – och var fjärde egenföretagare – är stressade på jobbet. Kvinnor svarar i högre utsträckning än män att de har sämre balans mellan arbete och fritid. I samma område finns det även åldersskillnader: Yngre har sämre balans än äldre. Den mest oroande siffran är att en av fem (21 procent) säger att de inte har ett hållbart arbetsliv.

– Pandemin verkar ha ökat betydelsen av balans och hållbarhet i arbetslivet och samtidigt möjliggjort balans för många via hybridarbete. Men även om de flesta svenskar tycks ha det bra så finns det fortfarande oroväckande skillnader mellan kvinnor och män, säger Isac Hellwig, vd för Kvadrats Innovation och inkubatorverksamhet Inkubik. 

För att kunna få till ett bättre och lyckligare arbetsliv är det högre lön som står högst (26 procent) på önskelistan. På andra plats bland saker som skulle ge ett mer lyckligt arbetsliv ligger större frihet i hur mycket man kan jobba (14 procent) och på tredje plats mindre stress (12 procent).

– Hög lön är en av pusselbitarna till ett bra och hållbart arbetsliv, men forskare har gång på gång visat att det endast sker marginella förbättringar när vi når en viss lönenivå. Efter den nivån värdesätter vi frihet och balans som ofta går hand i hand för att skapa ett hållbart liv, avslutar Isac Hellwig.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.