Så blir framtidens ekonomifunktion

Ekonomistyrning En transformation av ekonomifunktionen är nödvändig för att haka på megatrenderna digitalisering och globalisering. Här väntar en spännande förändringsresa för många företag.

Så blir framtidens ekonomifunktion
Sara Faskhoody Skärlina konstaterar att för att kunna bli framgångsrika i transformationen av ekonomifunktionen måste man formulera en tydlig målbild.

Framtidens ekonomifunktion är kritisk för affärsverksamheten. Digitaliseringen öppnar upp möjligheter för ekonomifunktionen i alla branscher som får en mer rådgivande och viktig funktion för att driva verksamheten framåt. Digitaliseringen leder också till en rad förändringar som rör såväl processer och system som kompetenser och organisationsstrukturen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Sara Faskhoody Skärlina, rådgivare inom Finance Strategy & Transformation hos Pwc, konstaterar att företag har kommit olika långt i transformationen av ekonomiavdelningen.

– Förändringsresan ser också olika ut för varje verksamhet, säger hon.

Höga förväntningar

Sara Faskhoody Skärlina menar att förväntningarna och kraven på ekonomifunktionen aldrig varit så stora som de är nu. Det hänger samman med det som driver förändringen i näringslivet generellt. Det handlar främst om megatrenderna digitalisering och globalisering.

– Det gäller att få rätt styrinformation i rätt tid och att den är faktadriven och datadriven. Detta ställdes på sin spets under pandemin där man tvingades navigera på en osäker marknad, berättar hon.

Sara Faskhoody Skärlina konstaterar att det idag inte går att vara CFO och styra på historiska data och magkänsla.

– Utan det är fakta och data som är underlagen. Man måste vara framåtlutad i sina analyser. Det finns nämligen inte längre tid att vänta på kvartalsbokslutet.

Fokus på värdet

Hon betonar att inre effektivitet driver yttre effektivitet och det gäller att hitta bra sätt att driva transaktionshanteringen för att fokusera på det som skapar riktigt värde.

Historiskt har företag varit duktiga på att mäta effektiviteten inom ekonomifunktionen i form av kostnadsbesparingar och förbättringar.

– Men det är betydligt svårare att mäta hur du får rätt styrinformation i rätt tid för att fatta viktiga strategiska beslut.

Hon har sett att de som lyckats med omställningen av ekonomifunktionen har haft en tydlig vision och strategi.

– De har känt sig själva och sitt utgångsläge och haft ett tydligt sponsorskap från ledningen och från verksamheten.

Dedikerade resurser

För att lyckas med transformationen av ekonomifunktionen behöver man enligt Sara Faskhoody Skärlina bryta upp handlingsplanen i kortare delar som är hanterbara.

– Det gäller också att ha dedikerade resurser i sitt team till den här omställningen.

För att nå framgång måste man också formulera en tydlig målbild. Där kommer enligt Sara Faskhoody Skärlina tre perspektiv att finnas med. Det är medarbetare, process och teknologi.

Hon konstaterar att de som är riktigt duktiga och har en låg kostnad för ekonomifunktionen ofta levererar mer värde och har kommit längre i sin mognadsresa.

– Nu finns det en mycket större förståelse för att det inte är kostnaden som är slutmålet utan värdet av det man kan ta fram från den finansiella datan.

Tidigare har man haft ganska breda kompetensroller medan det framöver kommer att vara mer fokus på specialistroller.

Hållbarhetsredovisningen och den finansiella redovisningen har varit olika strömmar och managementrapporteringen har också varit en egen ström.

–Min spaning är att all denna rapportering ska vara under CFO:n.

Enligt en undersökning som PwC gjorde 2022 menar närmare tre av fyra ekonomichefer att de vill prioritera digitaliseringen av den egna ekonomifunktionen.

Brist på kompetens

– Det här är en positiv utveckling men det finns också en hel del hinder kvar. Den största svårigheten som lyfts fram är bristen på kompetens – både i ledningen och bland medarbetarna. Det näst största hindret som nämns är motstånd från de anställda på grund av rädsla för att förlora sina jobb eller minskad relevans inom företaget, avslutar Sara Faskhoody Skärlina.

5 gemensamma kännetecken på ekonomifunktioner som framgångsrikt genomfört en transformation:

  1. De hade en tydlig vision om att uppnå status som betrodd rådgivare.
  2. De kände sig själva, sitt utgångsläge, vad de ville uppnå.
  3. Skapat en tydlig handlingsplan på kort och lång sikt för samtliga delar inom operativ modellen – allt hänger ihop!
  4. Tagit tillvara möjligheter med modernt systemstöd och användning av data från interna och externa datakällor.  
  5. De kommunicerade och förankrade vision, plan och förändringar av planen under resans gång.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.