Stor press på ekonomicheferna

Affärerna När Sverige öppnar upp igen vänds fokus tillbaka mot tillväxt. Vilket för de flesta företag ska ske genom ny teknik och nya affärsmodeller. Det sätter press på ekonomicheferna, som förväntas delta i transformationsarbetet och samtidigt säkerställa en god finansiell hälsa i företaget.

Stor press på ekonomicheferna
Ekonomifunktionen måste gå från att ha kontroll över siffrorna till att aktivt börja påverka företagets resultat. Foto. Adobe Stock

– Förra året, och en stor del av innevarande år, fick landets alla ekonomichefer fokusera på att hålla nere förtagets kostnader. Allt för att överleva pandemin. Men nu förväntar sig vd och ledningsgrupper globalt att deras ekonomiavdelning både ska ta en aktiv roll i företagets digitala omställning och även göra den resan själva. Oavsett om detta lyckas eller ej så kommer det att ge stora återverkningar på organisationen, säger Jakob Hartzell, Nordenchef på Board International.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Han hänvisar till resultatet från undersökningen The Resurgent Finance Leader, vilken på svenska kunde fått titeln ”Ekonomichefens återkomst”. I den har 600 finansiella beslutsfattare över hela världen fått berätta hur de ser på ekonomiavdelningens utmaningar och deras möjligheter att hantera dessa. Rapporten visar tydligt att ekonomicheferna känner att de backas av sin ledning att sätta igång med en digital transformation av sin organisation och att den välkomnas ta en mycket större och affärsdrivande roll än tidigare, menar han.

– En stor majoritet, 94 % av cheferna, tror att deras ledning är villig att helt ompröva den traditionella roll och ansvar ekonomifunktionen brukar ta. Lika många tror att de skulle få stöd i att bli mer strategiska och snabbfotade på digitalt företagande – om de samtidigt får mandat att samla företagets affärsstrategiska data.

Samtidigt pekar han på att det finns stora varningstecken. För i undersökningen visas också en medvetenhet om att ekonomifunktionen faktiskt riskerar att bli bortautomatiserad om den inte förändras. Ekonomifunktionen måste gå från att ha kontroll över siffrorna till att aktivt börja påverka företagets resultat. Det räcker inte att ge reaktiv support till övriga företaget.

– Alla är inte övertygade om att deras organisation är mogen detta. Knappt hälften upplever att de skulle klara av att ta en sådan roll idag. Det kanske inte överraskar när man också ser att 62% av cheferna i undersökningen menar att deras nuvarande rapportering inte klarar att prognosticera resultat från projekt eller att ge prognoser i realtid vid förändrade situationer på marknaden. Ännu mer oroande menar jag är att fyra av fem chefer anser att deras teknik för beslutsstöd antingen behöver en total översyn eller en omfattande förbättring.

Han pekar också på att det är en minoritet av dessa chefer som har fullständigt förtroende för sina medarbetares tekniska kunskaper och praktiska förmåga att tillvarata teknikens möjligheter att stötta affärsbeslut. Något som går stick i stäv mot den utvecklingen som deras ekonomiavdelningar är på väg mot.

– Just nu finns ett ”moment” för den vd som ge sin ekonomiavdelning en ny, strategisk roll i företagets digitala transformation där de får leverera datadrivna beslutsunderlag. Men för att det ska kunna bli verklighet måste de överbrygga ett antal hinder, varav rapporten radar upp de viktigaste, i mitt tycke.

Hans recept för den ekonomichef som är villig att ge sig i kast med en omvandling är att börja med att förenkla tillgången till den kunskap, analys och planering som redan finns att tillgå via molnet. Detta bidrar till att bemyndiga medarbetarna att själva börja utnyttja tekniken och kunnandet i företaget.

– Att skaffa sig en framåtlutad kultur där man kan och vågar experimentera med ekonomiska data visar menar jag är grundläggande förutsättning för att kunna genomgå samma digitaliseringsprocess som företaget i övrigt, avslutar Jakob Hartzell.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.