Digitalisering suddar ut gräns mellan arbete och familjeliv

IT I en ny studie som forskare vid tre svenska universitet gjort visas att den ökade användningen av digital teknik på ett grundläggande sätt påverkat organisering av arbete och i förlängningen även arbetsförhållanden i dagens arbetsliv. Utvecklingen har bidragit till att tidigare tydliga gränser mellan arbete och övrigt liv suddats ut.

Digitalisering suddar ut gräns mellan arbete och familjeliv

Forskare har i en studie undersökt hur chefer och medarbetare hanterar arbete och privatliv i ett digitalt arbetsliv. En central del i digitaliseringen av arbetslivet är att tekniken genom bärbara datorer och smartphones utmanat arbetets traditionella gränser och möjliggjort att arbete kan utövas på fler platser och vid andra tider än vad som tidigare varit möjligt. Utvecklingen har direkta konsekvenser för arbets- och familjeliv och för medarbetares hälsa när det gäller stress, återhämtning och upplevelser av egenkontroll i arbetet.

I en digital kontext finns det många olika sätt att hantera de olika sfärer som arbete och privatliv utgör. Det innebär också att olika stöd och förebyggande arbetsmiljöarbete inom organisationer behövs.

Läs mer: Hot och möjligheter med digitaliseringen

Teknologie doktor och docent Kristina Palm vid Karolinska Institutet, Ann Bergman, professor vid Karlstads universitet och Calle Rosengren, filosofie doktor vid Lunds universitet har gjort en dagboks- och intervjustudie om hur chefer och medarbetare i tre industriföretag hanterar arbete och privatliv i ett arbetsliv där det digitala arbetssättet påverkar vardagen.

Centrala frågeställningar som projektet fokuserat på är: hur hanterar chefer och HR-ansvariga den digitala tekniken i relation till en hållbar arbetsmiljö? Vilka strategier använder anställda för att hantera det som den digitala tekniken innebär, med olika krav och möjligheter kring tillgänglighet?

Läs mer: Ökad digitaliseringstakt bland svenska företag

Studien presenteras på ett seminarium hos AFA Försäkring den 18 september.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.