Experten: Använd AI för att förbättra hybridarbetet

AI Arbetssätten vi har i dag kommer inte kunna lösa morgondagens problem, säger AI-strategen Henrik Byström som menar att hybridarbete med hjälp av AI är en fråga för dagens ledare – som vill leda även i framtiden.

Experten: Använd AI för att förbättra hybridarbetet
Henrik Byström. Foto: pressbild/adobe stock

Henrik Byström coachar ledare i AI och hur man får strategier på plats. Han har grundat AI-labbet och Downriver management, och jobbade i många år på Microsoft med att utforska framtidens arbetsliv. Där han var med och drev en jobba hemma-dag långt innan pandemin kom och tog oss med hemma-jobbar-storm. Då var det närmast kontroversiellt. Nu har distansarbetet blivit en självklarhet och är tillsammans med AI-utvecklingen några av företagsledares största utmaningar i dag, menar Henrik Byström.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Jag är övertygad om att AI kommer vara framtiden. Vi behöver ställa om till det tankesättet. Som en partner till oss på AI-labbet, Peter Siljerud, brukar säga: ledare som inte använder AI kommer att ersättas.

Inte av AI i sig självt, men av andra ledare som använder AI, förklarar han. Och det gäller inte bara ledare, utan alla medarbetare.

– Det handlar om att de arbetssätt vi har i dag inte kommer fungera för att lösa morgondagens problem.

Två trender möts

Två parallella trender som stakats ut under en längre tid är utvecklingen av AI och det hybrida arbetssättet. Två trender som nu möts.

– Den hybrida trenden har pågått ganska länge. Den är en teknikdriven trend som började med ett förflyttande in i digitaliseringen. Vi skapade mobilitet, enheterna blev mindre och mindre, vi kunde börja röra på oss.

Smartphones, uppkoppling och molntjänster. I dag kan vi jobba från många olika platser beroende på vad vi har för behov.

– Nu har vi landat i den här hybrida kontexten med aktivitetsbaserade kontor och distansarbete. Men för många av oss är det ett nytt sätt att arbeta och leda på.

Och så var det det där med AI. En teknik som började utvecklas på 1950-talet och som puttrat på i forum avskilda från allmänheten. AI-vintern kallar Henrik Byström det vakuum han upplevde efter att han avslutade sina högskolestudier i mitten på 1990-talet.

– AI var bara ett kapitel i en bok. Det hände ingenting. Men sedan skedde några genombrott. Till exempel när Kasparov, världsmästaren i schack, förlorade mot en dator. Och sedan kom molntjänsterna och vi fick obegränsat med lagringskraft.

Men deep learning, maskininlärningstjänster och självskapande algoritmer var fortfarande inget gemene man förkovrade sig i. Inte förrän det sa pang och generativ AI i form av Chat GPT slog ner. Henrik Byström jämför det med hur obegripliga internets vidsträckta kommunikationsmöjligheter var innan webbläsaren kom.

– Genom den kunde man se internet. Och så är det med generativ AI som Chat GPT, det har blivit greppbart.

Henrik Byström tipsar

AI-ledarskap för ett bättre hybridarbetsliv

 • Bättre förutsättningar för det sociala perspektivet och inkludering.
 • Öka attraktionskraften för att pendla till kontoret.
 • Lättare med kunskapsdelning och ökad produktivitet.
 • Möjligheter för hållbarare arbetsliv.

Nu handlar det om att kombinera dessa två trender, ta vara på styrkorna och hantera utmaningarna. Vissa medarbetare trivs bättre på hemmakontoret än på jobbet, och vice versa, en del är bundna till tid och andra är mer bundna till en plats.

– Det handlar om att leda medarbetare som har väldigt olika förutsättningar. Flera olika personlighetstyper finns förmodligen någonstans i organisationen. Det gäller att hitta hur man ska leda och fånga in dem.

Kompetensens tre delar

Så vad är kärnan, vad är det som är så viktigt, som man inte får missa här? Kompetensen, säger Henrik Byström.

– Det är nyckeln. Vi vill ha kompetens runt omkring oss, vi vill själva vara kompetenta, vi vill ha kompetenta ledare och medarbetare. Umgås i kompetenta team.

Han delar upp kompetens i tre olika delar; för det första teoretisk kunskap i form av utbildning som går att rekrytera in till organisationen, för det andra erfarenhet, som också kan rekryteras in. För det tredje: engagemang.

– Det spelar ingen roll hur utbildad du är och hur mycket erfarenhet du har om du sedan sätter dig i hörnet och säger ’jag vill inte vara med, det här är inte vad jag vill’. Så därför blir engagemanget väldigt viktigt, hur får vi fram viljan att faktiskt använda den här utbildningen och erfarenheten vi har?

Det handlar om att ha ett mål och ett syfte liksom i allt vi gör, för att det inte ska kännas värdelöst. Om vi inte har förståelse för målet och syftet med organisationen vi jobbar för, vad det är meningen att vi ska åstadkomma och vad vår roll, är så blir det som om organisationen har alzheimer, säger Henrik Byström.

Gör AI till en ledningsgruppsfråga

AI är särskilt användbart för att hitta avvikande mönster och kan användas i en uppsjö av branscher på en mängd olika sätt. Som för att hitta olagliga banktransaktioner eller en sjuk lunga. Och generativ AI har blivit ett verktyg för att skapa nya saker. Digitaliseringsmyndigheten Digg har sagt att Sverige ska bli ledande inom AI, och flera techentreprenörer har förutspått att AI kommer förändra samhället mer än vad internet har gjort.

– Verksamhetsmässigt finns det enorm potential. Det är tidigt, många har börjat experimentera men inte börjat bygga strategier. Risken är att vi låter det bli en IT-fråga. Nyckeln är att ta upp det i ledningsgruppen och ta med det i verksamhetsmålen.

– AI-frågan kan inte ligga någon annanstans än hos vd. Vi behöver den holistiska synen. Och det finns tre frågor man bör ställa sig som ledare:

 • Hur förändrar jag mitt eget ledarskap?
 • Hur förändrar jag kulturen hos mina medarbetare så att de använder sig av AI-tjänster?
 • Hur blir mitt uppdrag bättre i och med att vi använder AI-tjänster?

Henrik Byström är säker på att AI-tjänster kan underlätta många av utmaningarna med det hybrida arbetslivet. Så hur får man till det?

– Först behövs ett gemensamt språk och att alla i ledningsgruppen är på samma våglängd. Sedan behöver man prata om vad det betyder för respektive avdelning och komma fram till en strategisk plan och vilka initiativ som ska prioriteras och realiseras.

Till sist påpekar han att AI kommer med många risker, och att det är viktigt att införa AI på ett ansvarsfullt sätt, men att huvudfokus för ledningsgruppen bör vara att utröna hur man får med sig AI i ledarskapet och i kulturen.

– Hur man använder det och jobbar med det i det operativa perspektivet. De som klarade sig bäst när pandemin kom var de som redan implementerat till exempel Microsoft Teams. Ledare måste ta ansvar för att verksamheten hänger med i utvecklingen.

Henrik Byströms tips

AI-strategi i praktiken:

 • Håll workshop med ledningsgruppen om AI samt workshop om hybrida arbetssätt.
 • Etablera en strategisk plan för AI/digitalisering.
 • Prioritera initiativen.
 • Realisera en taktiskt plan.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.