Det saknas för att skapa engagemang bland medarbetarna – ny undersökning

Engagemang Högt engagemang bland medarbetarna är viktigt för att nå bra resultat. Men många arbetsplatser har en hel del att jobba på, visar en ny medarbetarundersökning.

Det saknas för att skapa engagemang bland medarbetarna – ny undersökning
Att chefen vill höra ens idéer är en faktor som skapar engagemang. Foto: Adobe Stock

I tio år har Netigate låtit göra Medarbetarrapporten, en panelundersökning för att ta tempen på engagemanget på arbetsplatserna. 3 004 yrkesverksamma har svarat på årets undersökning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Utifrån resultatet har tre fokusområden identifierats: Förtroende för ledningen, Utveckling och empowerment samt Mångfald, inkludering och oönskat beteende.

Individen – arbetsuppgifter och roll

Ytligt sett verkar det rätt bra. Många upplever att de i hög utsträckning har ett meningsfullt arbete där deras kunskaper tas tillvara och uppgifterna är tillräckligt utmanande. Förväntningarna är tydliga liksom autonomin, möjligheten att själv styra över sitt arbete.

Däremot är det inte lika många som ser möjligheter att växa och utvecklas. Och även om man uppfattar att man kan säga vad man tycker känner många ingen uppmuntran att bidra med idéer för att förbättra organisationen.

– Om man uppmuntras av sin chef att dela med sig av sina idéer och om det finns en kultur där man kan dela med sig även av sina misstag, där man är trygg i att dela med sig till andra så blir det en viktig drivkraft, säger Astrid van den Brink Erlandsson, Chief services officer på Netigate.

Teamet/kollegorna

Att trivas med och känna sig uppskattad av sina kollegor är många gånger A och O för arbetslusten och något som skapar lojalitet med arbetsplatsen. Och här ger de svarande en positiv bild. Faktiskt bäst betyg i hela undersökningen.

Är det något arbetsgivare skulle kunna jobba på så är det att säkerställa att det gäller för alla i lika hög grad. Som det ser ut nu är tjänstemän mer nöjda än andra.

Närmaste chefen

En engagerande chef kan motivera sina medarbetare, sätter tydliga mål för dem och kommunicerar på ett tydligt sätt. Men om de svarande var nöjda med sina medarbetare så var det inte alls lika bra med just närmaste chefen. Här identifierar Netigate en rad förbättringsområden.

– Kommunikationen kring vision och mål är också en viktig indikator för svenska anställda. Hur är bra är cheferna på att kommunicera mål och översätta dem till teammål längre ner i organisationen?, säger Astrid van den Brink Erlandsson.

Likaså är det viktigt att närmaste chefen är en bra förebild, visar uppskattning, ger konstruktiv feedback och kan motivera sina medarbetare. Arbetare ger generellt lägre betyg än tjänstemän. Och de som själva är chefer ger sina chefer högre betyg än icke-chefer.

– Vi har sett under pandemin att kraven på ledarskapet ökat; den närmsta chefen har blivit ännu viktigare än tidigare. Här finns ett starkt samband med nöjdhet och engagemang hos medarbetarna. De här cheferna är en utsatt grupp, men som det är otroligt viktigt att man fokuserar på i organisationer, säger Astrid van den Brink Erlandsson.

Hur många har en chef som anpassat sig till ett modernt ledarskap då till följd av omställningarna under pandemin? Tja, ungefär hälften av de svarande.

Organisationen och kulturen

På organisationsnivå handlar mycket om att skapa förtroende bland medarbetarna – både för ledningen och för organisationens framtid. Högsta ledningen har ansvar för att tydligt kommunicera kring övergripande mål och organisationsförändringar, samtidigt som den ansvarar för medarbetarnas hälsa genom att undvika stress, orättvisor, oönskade beteenden och så vidare. Det ska helt enkelt vara en trygg arbetsmiljö.

Men inte heller organisationsledningarna får jättebra betyg av medarbetarna, vilket blir bekymmersamt då förtroendet bygger engagemang (eller tvärtom).

Visst, medarbetarna upplever i ganska hög grad att de får adekvat information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Men det finns en hel del att önska när det kommer information om mål och visioner.

Även om det oönskade beteendet är förhållandevis lågt, så finns det mer att jobba på. Dessutom är det många som skulle vilja se fler möjligheter till personlig utveckling. Detta gäller särskilt i åldersgruppen 41–60 år.

Och till slut – stress. Generellt tas inte stressfrågor på allvar enligt de svarande.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.