Den ofrivilliga vd:n

Den ofrivilliga vd:n
Agneta Olsson är krönikör hos Vd-tidningen.

– Agneta, du måste hjälpa mig. Jag försöker sluta att vara operativ vd, men det går inte. Trots att jag har anställt en ny vice vd som ska ersätta mig är vederbörande inte engagerad på det sätt jag vill att hen ska vara. Jag är trött på att vara vd och vill lämna det operativa helt men vågar inte. Hur får jag företagskulturen att leva vidare och utvecklas utan mig?

Samtalet kom en sen eftermiddag och var verkligen en bön om hjälp. Frågan om företagskulturen kommer högt upp i agendan vid en succession och är inte självklar för de flesta vd:ar.

Ägarledda företag präglas ofta av starka företagskulturer då det ofta har varit samma ledare under lång tid. Ledare som har lagt ner blod, svett och tårar och känslor i sitt företag. Det är också denna företagskultur som har varit bolagens framgång när strukturkapitalet ofta har suttit i inlåst ägarens huvud.

En vd och därtill ägare är ofta den starkaste kulturbäraren i företaget, på gott och ont. Vd är ofta en levande vägvisare för kulturen och skapar omedvetet symbolhandlingar som medarbetare tar efter. Det förpliktigar givetvis i Vd-rollen och kan samtidigt vara en enorm styrka. När man är vital, i sitt bästa jag, och full av operativ lust kan det förflytta berg i en organisation. Som vd sänder man ut vad som är rätt och vad som är fel på en frekvens som medarbetarna blir snabba på att läsa av på nästan en intuitiv nivå. Likaväl kan det vara en svaghet den dagen man tappat gnistan och man inte har hunnit att manifestera företagskulturen. Man längtar efter att ha ett skönt liv, lämna den operativa verksamheten och kanske startar en annan ”hobby”. Samtidigt vill man säkerställa att bolaget själ och DNA lever vidare och blomstrar.

I de bolag som har gått riktigt bra kan man se att deras företagskultur ofta präglas av ett frontlinjefokus det vill säga hela verksamheten förstår att deras enda existensberättigande är att de förstår sina kunder. Att hela företaget andas kundfokus och att kundens röst finns representerad i vartenda möte. Och att man supporterar de som är närmste kunderna, nämligen säljarna. Och låter dem få mandat att fatta de beslut som är av vikt för att skapa en maximal kundupplevelse.

Så på frågan som inleddes – hur gör man för att manifestera företagskulturen?

Fem snabba tips:

1. Börja att kartlägga bland samtliga medarbetare vad de anser har skapat framgången i bolaget. Beteenden, värderingar och vart vill man vara ”imorgon”.

2. Samla en mindre grupp med ovan information och diskutera, vad är önskad position? Vad vill vi ska leva kvar imorgon och hur får vi det att synas och bli självstyrande?

3. Skapa ett team från olika avdelningar och ta fram ett kulturdokument som beskriver värderingar, does och don’t och förankra i hela organisationen flerdimensionellt. Många gånger.

4. Utse kulturambassadörer som har som uppgift att sprida kulturen.

5. Mät företagets själ och DNA – låt det ingå i styrelserapporteringen.

 

Agneta Olsson har under de senaste 20 åren haft ledande positioner inom svenskt näringsliv. Hon har skrivit ”Extern VD – så lyckas du” eftersom hon själv gjort resan och lärt både av misstag och av framgångsrika strategier. Idag driver hon Chair Management AB och hjälper bolag att från ägarlett till ägarstyrt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.