Den offentliga affären blivit viktigare under pandemin

Affärerna Mercell Anbudsbarometer visar att strax över en tredjedel som deltagit i den upplever att den offentliga affären har blivit viktigare eller mycket viktigare än tidigare.

Den offentliga affären blivit viktigare under pandemin
Fortfarande är många omvärldsfaktorer osäkra, men den offentliga affären förblir stabil och bidrar till ett fungerande samhälle. Foto: Adobe Stock

Coronapandemin har satt ljuset på företagens utsatthet i händelse av en oförutsedd kris, men även den offentliga affärens betydelse för ett fungerande samhälle.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Varje år genomförs Mercell Anbudsbarometer som tar pulsen på hur leverantörer i olika branscher upplever den offentliga affären. Ambitionen är att verka för ett sunt upphandlingsklimat där affärsmöjligheterna görs tillgängliga för så många potentiella anbudsgivare som möjligt. I år deltog rekordhöga 954 leverantörer, vilket kan jämföras med 505 från fjolårets undersökning. I år ville Mercell särskilt belysa hur pandemin påverkat den offentliga affären. Därför ställdes för första gången frågor om hur leverantörer upplever att det svenska upphandlingsklimatet påverkats av covid-19 i undersökningen.

Den pågående pandemin har drabbat människor och samhällen världen över, samt medfört oundvikliga konsekvenser för företag och näringslivet, där de värst drabbade branscherna tampats med stora intäktsbortfall, varsel av personal och förlorade arbetstillfällen.

På frågan om hur leverantörer upplever att coronapandemin påverkat deras förmåga att leverera exempelvis varor/tjänster till offentlig sektor uppger 8,7 procent att pandemin påverkat deras leveranser avsevärt. Sammanlagt är det 46,4 procent som uppger att deras verksamhet på något sätt påverkats av pandemin. Strax över en tredjedel av respondenterna ansåg att den offentliga affären har blivit viktigare eller mycket viktigare än tidigare.

I undersökningen ställdes även frågan om vad som kännetecknar ett sunt upphandlingsklimat där respondenterna gavs möjlighet att lämna frisvar. En respondent lyfter särskilt vikten av att myndigheter tar sig tid att lyssna till olika leverantörers åsikter som besitter kompetens inom området som ska upphandlas. Vidare önskade respondenten att de upphandlande myndigheterna skulle ta större hänsyn till yttre faktorer såsom en pandemi:

”Ett sunt upphandlingsklimat kännetecknar att det finns en ömsesidig förståelse för att avtal kan behöva utmanas och korrigeras utifrån yttre påverkan, exempelvis en pandemi, så att myndigheter inte hänvisar till avtalsklausuler som kanske inte är relevanta.”

Det finns med andra ord viktiga lärdomar att ta med sig i händelse av framtida kriser för både upphandlande myndigheter och leverantörer. Fortfarande är många omvärldsfaktorer osäkra, men den offentliga affären förblir stabil och bidrar till ett fungerande samhälle.

– Om detta skulle visa sig vara en ihållande trend även efter pandemin, och om fler företag söker sig till den offentliga affären är vi förhoppningsvis på god väg mot fler anbud, högre konkurrens och ett sundare upphandlingsklimat, säger Sofia Andersson, Sverigechef på Mercell.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.