De 8 viktigaste faktorerna för att locka IT-specialister

Arbetsgivarvarumärke Lönen tar över som den viktigaste faktorn vid val av arbetsgivare för IT-specialister. Det visar nya IT-pulsen, en återkommande undersökning från konsult- och rekryteringsspecialisten Wise IT.

De 8 viktigaste faktorerna för att locka IT-specialister
Det är tydligt att omvärldsfaktorer påverkar hur IT-specialister värdesätter sin arbetsplats. Foto: Adobe Stock

Resultatet av undersökningen visar att mer än hälften av IT-specialisterna nu sätter lönen högst upp på listan, medan två av fem fortfarande prioriterar möjligheten att arbeta vart de vill. Vikten av ett bra ledarskap har även ökat i betydelse, vilket bekräftas av två av fem IT-specialister. Dock finns det skillnader mellan kvinnliga och manliga IT-specialister i vad de anser är viktigast vid val av arbetsgivare. Männen värdesätter lönen främst medan kvinnor värderar ledarskapet högre. 

– På en konkurrensutsatt marknad där kompetensbristen är akut, är det avgörande för arbetsgivare att erbjuda attraktiva villkor och en stimulerande arbetsmiljö. Det är tydligt att omvärldsfaktorer påverkar hur IT-specialister värdesätter sin arbetsplats. Flexibilitet, utvecklingsmöjligheter och arbetsuppgifter är fortfarande viktiga, men vi ser nu att lönen har en avgörande betydelse, säger Mathias Linarfve, vd på Wise IT.

Måste erbjuda utvecklingsmöjligheter

Den tidigare IT-pulsen genomfördes hösten 2021 i samband med att covidrestriktionerna släpptes. Då konstaterades att mer än hälften av respondenterna hade flexibilitet, möjligheten att arbeta vart man vill, som det allra viktigaste vid val av arbetsgivare för IT-specialister. Idag har det minskat till att endast två av fem rangordnar flexibilitet som viktigt. Utvecklingsmöjligheter och arbetsuppgifter kan man även se har minskat i prioritet vid val av arbetsgivare.

– De förändringar vi ser genom våra mätningar betonar vikten av att arbetsgivare måste anpassa sig efter de skiftande behoven och värderingarna hos IT-specialister. Att lön nu är viktigast vid valet av arbetsgivare kan vara en konsekvens av de ökade levnadskostnader som lågkonjunkturen medför. Men vi får inte heller glömma bort att fortsätta erbjuda utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter för att behålla dem på lång sikt, avslutar Mathias Linarfve, vd på Wise IT.

Rangordnad lista – de viktigaste faktorerna för att locka IT-specialister:

  1. Lön
  2. Flexibilitet
  3. Arbetsuppgifter
  4. Ledarskap
  5. Teamet/kollegor
  6. Utvecklingsmöjligheter
  7. Organisationskultur
  8. Bolagsvärderingar

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.