Därför ställer företagen inte om till mer hållbara inköp

Hållbarhet En ny undersökning som Swedbank gjort bland inköpschefer vid de största företagen inom industrin och tjänstesektorn visar att det senaste årets kraftiga kostnadsökningar är det största hindret för att ställa om till mer hållbara inköp.

Därför ställer företagen inte om till mer hållbara inköp
Hälften av de studerade industriföretagen uppger att de har en plan för att öka inköpen från närliggande marknader. Foto: Adobe Stock

Det största hindret för industriföretagen är de ökade kostnaderna som kommit med de senaste årens kraftiga ökning i insatsvarupriser och en försvagad kronkurs. Personal och kompetensförsörjning, samt svårigheter i att hitta hållbara leverantörer är också betydande hinder. Tre av tio tjänsteföretag uppger kompetensutveckling som den största utmaningen jämfört med vart femte företag inom industrin.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

En av tre inköpschefer som månatligen svarar i Inköpschefsindex (PMI) uppger att man har börjat dra ned på antalet leverantörer efter att ha ökat under pandemiåren för att säkerställa leveranserna. Att flest företag (45 procent) behåller antalet leverantörer oförändrat kan sannolikt förklaras av de trögheter som finns i och med att byta eller förändra antalet leverantörer.

Störningar i leveranskedjor

– Kvardröjande störningar i leveranskedjor efter pandemin, en ihållande hög inflation och svag kronkurs påverkar alla företag just nu. Vad detta får för långsiktiga konsekvenser för företagens hållbarhetsarbete är svårt att veta, men på kort sikt är det tydligt att den osäkra världshandeln försvårar omställningen till hållbara inköp, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank.

Arbetet med hållbara inköp innebär att företagen ser över var inköpen sker geografiskt vilket är positivt för både transportkostnader och miljö. Hälften av de studerade industriföretagen uppger att de har en plan för att öka inköpen från närliggande marknader. Den utvecklingen gynnar närliggande marknader. Här kan kronförsvagningen men också en mer fragmenterad världshandel bidra till ökad regional handel, och därmed mer hållbara alternativ.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.