Cop28 drar igång: ”En överlevnadsfråga för företagen”

Klimattoppmöte I dag startar FN:s klimattoppmöte med totalt 80 000 delegater på plats. Att förhandlingarna äger rum i Dubai har mött kritik och bojkotter. Men det svenska näringslivet väljer att vara där.

Cop28 drar igång: ”En överlevnadsfråga för företagen”
I år hålls FN: klimattoppmöte i Dubai i Förenade Arabemiraten. Foto: Adobe Stock

Mellan den 30 november och den 12 december pågår FN:s stora klimattoppmöte COP28. Årets klimatförhandlingar, som FN i år arrangerar i Dubai, anses av många som viktigt då mötet kommer att ta upp förhandlingarnas första översyn av världens klimatpolitik och vilka nationella åtgärder som genomförs för att Parisavtalets mål ska kunna nås. Översynen går under namnet ”The Global Stocktake”, eller GST, och är en central del av Parisavtalet. Översynen presenteras nu för första gången och ska därefter redovisas vart sjätte år.

Hållbarhetsexperten Mattias Goldmann har bevakat FN:s klimatförhandlingar i många år. Han tycker att det är intressant att årets möte lägger mindre fokus på minskade utsläpp.

– Mötet sker i Dubai och mötets ordförande är vd för ett ledande olje- och gasbolag. Samtidigt ska Förenade Arabemiraten öka produktionen av fossila bränslen. Klart är också att utsläppsminskningar inte prioriterade på årets mötesagenda.

Bojkotter av Dubai

Extra intressant för Sveriges del blir enligt Mattias Goldmann att det på mötet sannolikt kommer att framgå att Sverige avser att öka sina utsläpp kraftigt. Övriga frågor av vikt som han pekar ut är att mekanismen för klimatrelaterade förluster och skador, den så kallade ”loss & damage”-mekanismen ska fortsätta förhandlas och förhoppningsvis träda i kraft. Under årets möte hoppas man också kunna sätta mål för klimatanpassning.

COP 28 har föregåtts av flera bojkotter med anledning av att mötet hålls i Dubai. Bojkotterna innefattar även Mattias Goldmann, som redan förra året meddelade sitt beslut.

– Greta Thunberg och jag bojkottade redan ifjol, i år åker inte heller Naturskyddsföreningen och WWF. De missar tillfället att påverka genom detta, och kallar det för budgetprioriteringar. Frågan är hur många andra miljöorganisationer som uteblir när agendan är så svag, säger han.

Emma Modéer Wiking är hållbarhetschef på Business Sweden, som har regeringens uppdrag att ansvara för Sveriges officiella näringslivsdelegation. Hon anser att årets möte är extra viktigt, inte bara för ”The Global Stocktake”, utan också för att man allt tydligare går från att prata om mål till att prata om konkret handling och resultat.

– Vi är på väg mot en 2,7-gradersuppvärmning, bara 15 procent av SDG:erna går åt rätt håll och sex av nio planetära gränser är överskridna. Samtidigt har vi rekordhöga fossila subventioner globalt. Det vi ser från Business Sweden är att företagen verkligen försöker tydliggöra näringslivets konkreta lösningar som kan omvandla löften och ambitioner till handling, men är beroende av politiken för att komma vidare.

Tydligt budskap från företagen

Emma Modéer Wiking säger att man på COP-mötena tydligt kan se en kontrast mellan de slutna förhandlingarna som mest fokuserar på utmaningarna och problemen medan den diplomatiska zonen och den svenska paviljongen, som bara ligger några meter bort, fokuserar på lösningar och möjligheter.

– Budskapet från företagen till de globala beslutsfattarna har blivit tydligare. Man vill till exempel gärna se en utfasning av fossila subventioner, ett pris eller skatt på koldioxid, tydligare krav på transparens och tillförlitlig data, snabbare tillståndsprocesser och större incitament för omställning.

Business Sweden ingår i det som kallas Team Sweden som också samlar svenska myndigheter som Sida, Vinnova, Energimyndigheten med flera. Bland de svenska företagen som deltar i näringslivspaviljongen finns i år bland andra stora bolag som Scania, Volvo Cars, Tetra Pak, Alfa Laval, Ikea och Astra Zeneca.

– Men vi har också mindre, disruptiva företag med oss – ofta inom climate tech, såsom ClimateView, Minesto, Doconomy och Northvolt.

Ingen greenwashing, tack

För att delta i den svenska näringslivspaviljongen ställer Business Sweden krav på att bolagen har tydliga klimatmål och aktivt driver klimatagendan framåt. Samtliga företag som ingår i Business Swedens näringslivsdelegation har högt satta klimatmål och innovativa lösningar som kan hjälpa andra länder och företag att ställa om.

– Näringslivspaviljongen får inte vara ett sammanhang för marknadsföring och greenwashing. Företagen behöver givetvis stå bakom höjda klimatambitioner i linje med förhandlingsagendan.

Har ni nekat företag som vill delta? 

– Det har hänt. Vi ställer höga krav på deltagarna i näringslivsdelegationen till COP. Med det sagt så finns det inga perfekta företag. Den svenska företagstruppen är i framkant, men ingen är perfekt. Och världen kan inte sitta och vänta på att företagen ska bli perfekta.

Dubai och de bojkotter som nu föregår klimatmötet är enligt Emma Modéer Wiking ingenting som hittills påverkat den planerade svenska näringslivsdelegationen.

– Vi har inte sett något minskat intresse att delta. Tvärtom skulle jag säga. Mötet blir bara viktigare och viktigare. Många företag som är med känner väl till konferensen och att den arrangeras i linje med FN:s turordningsregler. I fjol var det i Egypten, året dessförinnan i Glasgow och i år är det i Dubai.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.