Chefer får sällan återkoppling

Ledare En ny rapport om chefers arbetssituation och utmaningar visar att nio av tio chefer upplever sitt jobb meningsfullt, och sex av tio skulle gärna rekommendera andra att satsa på chefsyrket. Men det saknas återkoppling och möjligheter till utveckling.

Chefer får sällan återkoppling
Foto: Adobe Stock

– Vi är glada att en majoritet skulle rekommendera andra att bli chef, men vi skulle givetvis önska att siffran var högre – den skiljer sig mycket från hur många som tycker att jobbet är meningsfullt. Det går att komma långt på meningsfullhet, men finns det stora brister i övrigt blir det ohållbart i förlängningen, säger Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna, som presenterar rapporten om chefers arbetssituation och utmaningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Sedan 2007 har andelen chefer som upplever sig ha den handlingsfrihet och de befogenheter de behöver för att utveckla verksamheten stadigt minskat, från 83 till dagens 73 procent. Och cheferna svarar också att de saknar tid för utveckling av verksamhet och medarbetare.

– Endast tre av tio chefer i undersökningen har tillräckligt med tid för utveckling av verksamhet och medarbetare, trots att de flesta chefer svarar att de arbetar mer än 40 timmar under en genomsnittlig vecka. Det är oroväckande eftersom utveckling är avgörande för att verksamheter ska vara konkurrenskraftiga. Det är ofta just möjligheterna till inflytande och utveckling av verksamheten som gör att många väljer att ta ett chefsuppdrag, konstaterar Anki Udd och fortsätter:

– Om dessa möjligheter minskar så minskar också incitamenten att ta steget till att bli chef, samtidigt som det finns ett stort behov av nya chefer Ska chefer enbart lägga tid på att förvalta verksamheten och hantera problem som dyker upp?

Det är bara hälften av cheferna som svarar att de får återkoppling på resultat, och när det gäller sättet att leda är det ännu färre, bara 39 procent.

– Det både förvånar och oroar mig. Chefer förväntas skapa resultat och nå uppsatta mål, och ledarskapet är deras verktyg. Det är därför märkligt att det saknas återkoppling från närmaste chef kring det som är kärnan i uppdraget. Det är genom cheferna, på alla nivåer, som beslut kan implementeras. Här finns en stor utvecklingspotential för ökad effekt i alla verksamheter, avslutar Anki Udd.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.