Brist på kompetenta kandidater hindrar småföretagen

Rekrytering Tre av tio småföretagare har avstått från att nyanställa de senaste två åren för att de inte hittar rätt kompetens, enligt en färsk undersökning från Visma. Även kostnaderna för att anställa är ett stort hinder

Brist på kompetenta kandidater hindrar småföretagen

Tre av tio småföretagare i Sverige, 30 procent, hoppas kunna anställa någon under 2019. Men undersökningen visar också att de möter en rad hinder: Ungefär lika många, 31 procent, svarar att de har avstått från att anställa någon de senaste två åren på grund av de inte har hittat rätt kompetens.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Just kompetensbrist rankas av småföretagarna som ett av de största hindren för nyanställningar, tillsammans med att kostnaderna upplevs som för stora. Tre av fyra tillfrågade, 76 respektive 77 procent, lyfter fram de två faktorerna som de viktigaste.

I Sverige finns omkring en miljon registrerade företag. Av dessa är den stora merparten, 96 procent, små företag med upp till nio anställda.

Att så många småföretagare vill anställa innebär en stor potential för Sveriges sysselsättning och välfärd, konstaterar Visma Spcs, eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag.

Resultatet av undersökningen

1. Hoppas du på att kunna anställa en eller flera medarbetare under 2019?

Ja: 30 procent

Nej: 70 procent

2. Om du hade kunnat tänka dig att anställa, upplever du något av följande som ett särskilt stort hinder?

Kostnaden för att anställa är för stor: 77 procent

Det är svårt att hitta rätt kompetens: 76 procent

Det tar för mycket tid att hitta rätt person: 71 procent

Det tar för mycket tid att lära upp en ny person: 67 procent

Jag vill inte vara arbetsgivare med det stora ansvar det innebär: 49 procent

Brist på stöd från Arbetsförmedlingen och andra myndigheter: 38 procent

3. Har brist på kompetens hindrat dig från att anställa under de senaste två åren?

Ja: 31 procent

Nej: 69 procent

Undersökningen genomfördes via e-post i maj 2019. Sammanlagt svarade 992 småföretag.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.