Därför ska du utbilda dina medarbetare i AI

Rekrytering Var femte medarbetare kan tänka sig att säga upp sig om inte arbetsgivaren fortbildar i generativ AI, visar en undersökning från Salesforce.
– Undersökningen visar att man sätter tydliga likamedtecken mellan AI-kompetensen och karriärutvecklingen, kommenterar Sverige-chefen Inger Lise Eng.

Därför ska du utbilda dina medarbetare i AI
Kompetensutbildning inom AI blir ett sätt för arbetsgivare att konkurrera om personal, menar Inger Lise Eng på Salesforce. Foto: Salesforce

Behovet av AI-kunskaper ses i dag av många talanger som nödvändigt för att känna sig trygg och värdefull på en allt mer teknikdriven arbetsmarknad. Arbetsgivare som inte uppmärksammar detta kan riskera att förlora värdefull personal till konkurrenter som prioriterar kompetensutveckling inom AI.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Inger Lise Eng, Sverigechef på Salesforce, påpekar i en presskommentar om undersökningen att AI-kunskaper direkt påverkar medarbetarnas karriärmöjligheter och löneutveckling. Hon framhäver vikten av att arbetsgivare investerar i sina medarbetares kompetensutveckling inom detta område:

– Det är avgörande för arbetsgivare att erkänna och agera på denna insikt, förklarar hon. Att investera i AI-utbildning är inte bara en investering i teknologi utan även i personalens framtida potential och lojalitet.

Undersökningens viktigaste resultat:

  • 19 procent av de tillfrågade kan tänka sig att lämna sin arbetsgivare om de inte får någon form av AI-utbildning.
  • 50 procent tror att förbättrade AI-kunskaper ökar deras efterfrågan på arbetsplatsen.
  • 33 procent anser att bättre AI-kunskaper troligen leder till en befordran.
  • 37 procent anser att förbättrade AI-kunskaper troligen leder till högre lön.
  • 33 procent uttrycker oro för att AI kan komma att ersätta delar av deras arbetsuppgifter.
  • 37 procent tror att arbetsmarknaden blir mer konkurrensutsatt med ökad efterfrågan på AI-kompetens.

Studien är genomförd av Salesforce och inkluderar drygt 71 000 respondenter globalt, varav 1 000 från Norden. Fokus låg på medarbetarnas uppfattning om generativ AI och dess inverkan på arbetslivet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.