Bästa sättet att lösa en tvist

Verktygslådan En ny rapport bekräftar att det generellt sett är både dyrare och att det tar längre tid att lösa tvister i ett ad hoc-skiljeförfarande än vid SCC Skiljedomsinstitut.

Bästa sättet att lösa en tvist
Rapporten visar att det finns en metod för att avgöra tvister som är mer kostnadseffektiv och tidseffektiv för branschen. Foto: Adobe Stock

Rapporten har tagits fram av SCC Skiljedomsinstitut och jämför tid och kostnader mellan olika sätt att lösa tvister i entreprenadbranschen. Det traditionella sättet för entreprenadbranschen är att lösa tvister genom ad hoc-skiljeförfaranden. Rapporten visar att det finns en metod för att avgöra tvister som är mer kostnadseffektiv och tidseffektiv för branschen. Genom att välja rätt metod för att lösa tvister i branschen kan beställarna och byggbolagen spara många miljoner varje år.

– Byggbranschen borde se över sina tvistlösningsklausuler. Rapporten visar tydligt att den traditionella vägen att lösa tvister i byggbranschen gör att man förlorar mycket stora summor, säger Caroline Falconer, generalsekreterare i SCC Skiljedominstitut.

Har den tid som krävs

När man väljer en metod för tvistlösning är det viktigt att inte bara överväga tid och kostnad för tvistlösningsmetoden. Man ska också beakta att de skiljedomare som utses har den tid och den expertis som krävs för tvisten. En fördel med att lösa tvister vid ett skiljedomsinstitut är att institutet har god kännedom om skiljedomare, deras tillgänglighet och deras expertis.

Slutligen är en slutsats från rapporten att parternas förutsebarhet i förhållande till den tid och de kostnader som krävs för att lösa en tvist är betydligt bättre om tvisten löses vid SCC Skiljedomsinstitut än om den löses i ett ad hoc-förfarande.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.